WELKOM!

 

   

Assalamu alykum!

Allicht ben jij al even geschokt als je omgeving
door wat er op dit moment
in Syrië gebeurt “in naam van Allah”.

Heb jij ook geprobeerd je protest te laten horen zonder dat je schrijfsel op het forum waar je reageerde ook effectief werd gepubliceerd? De zogenaamde Kalief ginder heeft de Moslims opgeroepen om hem te volgen OF hem te zeggen waarom we dat niet doen, om hem terecht te wijzen. Alleen… Hoe? 

Het duurde te lang voor de Moslim Executieve in België luidop afstand nam van die bende moordenaars. Alhamdolillah heeft ze dat uiteindelijk toch gedaan, samen met de vertegenwoordigers van de andere godsdiensten in dit land. Het TVnieuws van de VRT heeft op 29 augustus de moed gehad een stem te geven aan de modale Moslims in Vlaanderen om duidelijk te maken dat de sympathisanten van de IS (Islamitische Staat) een MINDERHEID zijn en dat hun daden niets te maken hebben met de leer van de Islam:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Al kunnen we de “IS” niet rechtstreeks aanspreken, het is onze plicht om niet alleen zo ruim mogelijk te laten horen dat we afstand nemen van deze vreselijke terreurgroep, die meer schade berokkent aan de Islam dan aan de vijanden van de Islam. Meer dan dat moeten we ervoor zorgen dat de mensen ons niet alleen maar op ons woord moeten geloven. We moeten hen tonen dat de Islam iets helemaal anders is. We moeten laten ZIEN dat Moslims, omwille van hun geloof, in opdracht van hun Quran, fijne medemensen zijn, zorgzaam, eerlijk… 


Daarom moeten we ons Boek
opnieuw/beter leren kennen

en er ons leven door laten vormen!


Niet aan de hand van handig door terroristen of Islamhaters geselecteerde artikels, maar met de hulp van mensen die ons vertrouwd maken met de taal van de Quran, met de schoonheid en diepgang van die teksten, met de context van die enkele harde teksten waar zo vaak misbruik wordt gemaakt. Op Bayyinah.com vind je besprekingen van de hele Quran, vers per vers. Korte overwegingen vind je in de Ramadanbijdragen (Parels uit de Quran) van Nouman Ali Khan aan Quranweekly – zie hieronder. En insh’Allah raak je ook (opnieuw) gemotiveerd aan de hand van de andere vertaalde artikelen op deze site.

Laten we bidden om leiding voor de naïeve mensen
die zich met goede bedoelingen hebben laten misleiden.

Laten we bidden om de bekering
van de criminelen die dit lijden veroorzaken.

Laten we bidden voor mekaar, dat we door ons gedrag
tegenwicht bieden en de Islam aan onze omgeving presenteren
zoals ze door Allah en Zijn Profeet (vrede en zegeningen over hem) is bedoeld. 

 

Gebruik de link naar die korte interviews in je mails aan kennissen en vrienden. Het feit dat niet WIJ, maar de journalistiek zèlf, de afkeer van “de Moslims” voor IS toont, kan voor sommigen van doorslaggevend belang zijn om je ook eindelijk te geloven. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

 

Pareltjes van 2013
vertalingen: http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames:
http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014
vertalingen starten op http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

 

 

Ik hoop en bid dat iets van wat je hier vindt
je van nut kan zijn, en je op weg zet
naar een betere en gelukkiger toekomst,
naar een sterkere Imaan en “Salaam”
in dit leven en het volgende!


Mariam / Marijke

.

Je opmerkingen en goede raad, tips, correcties…
zijn uiteraard welkom op mariaminislam@gmail.com

Wie op zoek is naar meer inzicht in de Quran,
kan terecht een aparte blog waarop ik de lessen van
Nouman Ali Khan, uit het Engels naar het Nederlands vertaald,
wil verzamelen (langzaamaan…). Spring eens binnen!  https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/

 

Geplaatst in Info | Tags: , , , , , , , | 5 reacties

“Afgodenbeelden vernielen is Sunnah”?!

Ibrahiem (vrede zij met hem) probeerde zijn volk duidelijk te maken
hoe dom het is hemellichamen en andere afgoden te aanbidden.
Hij vernietigde alle afgoden op één na
en liet de bijl achter in de handen van de grootste. Lees verder

Geplaatst in Foei, Islam ?, Sprokkels | Tags: , , , , ,

Ibrahiem die de zon aanbidt?

Het verhaal van Ibrahiem (vrede zij met hem) roept wel eens vragen op.
Je kent het verhaal wel: Ibrahiem (vrede zij met hem) keek
naar de zon en de maan en hij zei: “Dit is mijn Heer. Lees verder

Geplaatst in Info | Tags: , ,

Sjaitaan en zijn trukendoos

“Zo bracht hij hen ten val, met misleiding.”
(De Edele Quran 7:22)

Hier beschrijft Allah (azza wa jal) hoe Sjaitaan onze ouders, Adam en )Hawwaa/Eva (vrede zij met hen beiden) heeft overtuigd om te eten van de verboden boom. Wat was zijn strategie waardoor ze naar hem gingen luisteren? Lees verder

Geplaatst in Sprokkels | Tags: , , , ,

Respect voor de Profeet (vzzmh)

“Ya ayyuha ‘ladhina amanu la tarfa’oe aswatakum fawqa sawti annabieyi”
“Jullie die beweren te geloven, verhef jullie stem niet
boven die van de Profeet (vrede en zegeningen over hem)”

“wa la tajharoe lahoe bi ‘lqauwli”
“en roep niet met luide stem naar hem” Lees verder

Geplaatst in Muslim zijn is..., Sprokkels | Tags: , , , , , ,

Natuurwetten in dienst van de gelovige!

En jij zou zien dat de zon, wanneer zij opkwam,
zich aan de rechterkant van hun grot weg boog
en wanneer zij onderging, zich aan de linkerkant weg boog,
terwijl zij in de open ruimte ervan (lagen).
Dit behoort tot de Tekenen van Allah. Wie door Allah geleid wordt
hij volgt Leiding. En wie tot dwaling gebracht wordt,
hij zal nooit een helper vinden die hem recht leidt.

Lees verder

Geplaatst in Muslim zijn is..., Sprokkels | Tags: , , ,

Rechten en rechtvaardigheid

Voorwaar, Allah gebiedt jullie
de toevertrouwde (zaken) aan hun eigenaars te geven

en wanneer jullie tussen de mensen oordelen,
oordeel dan met rechtvaardigheid.

Voorwaar, Allah onderwijst jullie hiermee op de beste wijze.
Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziend. (De Edele Quran 4:58) Lees verder

Geplaatst in Muslim zijn is..., Sprokkels | Tags: , ,

Seksuele beloningen in Jennah

Een gesprek in “The Deen Show”
met  Eddie van de Deen Show en Nouman Ali Khan (NAK)

Eddie: Je hoort van een buitenstaander: “Wat de Islam vertelt klinkt zinnig genoeg. Maar…” Mensen proberen anderen in de war te brengen en ze weg te halen van het pad langs waar ze hun Schepper kunnen bereiken en zich aan Hem onderwerpen. En dus strooien ze allerlei beschuldigingen rond over de Islam. Heel wat leugens. En een daarvan is: “Jullie God, dat is allemaal rond de schepping van het Paradijs. En al wat jullie doen is het zoeken van genot. Alles draait rond genot…” Lees verder

Geplaatst in Foei, Islam ? | Tags: , , , , ,