De Bijbel vergeleken met de Quran – 1

 

VERGELIJKING VAN BIJBEL EN QURAN

door Dr. Gary Miller – Commentaar van Yusuf Estes

INLEIDING

Van bij het begin van dit werk willen we duidelijk stellen dat Moslims niet het doel hebben om de Heilige Bijbel te kleineren of te ontheiligen. Het is een uiterst belangrijke geloofsaangelegenheid voor Moslims te geloven in de oorspronkelijke Openbaringen die werden neergezonden aan Mozes, David, Salomon en Jezus, net zoals het belangrijk is voor Moslims te geloven in de Openbaring van de Quran die tot Muhammad (vrede en zegeningen met hem) kwam. Het sleutelwoord hier is echter ‘oorspronkelijk’. Zoals we allemaal weten is de oorsprong van de Bijbel versluierd door eeuwen van copieerwerk, vertalen en het doorgeven van informatie die nu allang verloren is, zodat we nu enkel nog copieën van manuscripten hebben als herinnering aan wat ooit de Bijbel wàs.

Bovendien dient ook opgemerkt dat Moslims niet proberen het geloof van Christenen en Joden in het Woord van God te vernietigen. Het is veeleer hun plicht anderen op te roepen tot het goede en te verhinderen wat kwaad is. Uiteraard is het leiden van de ‘Mensen van het Boek’ (zoals de Christenen en Joden in de Quran worden genoemd) naar ongeloof en naar het verlaten van alle geloof in God net het tegengestelde van het doel dat Moslims voor ogen moeten houden, wanneer ze een vergelijking presenteren van Islam en datgene wat van de Almachtige God is neergedaald in het verleden. We proberen enkel meer licht te geven aan de mensen die leiding zoeken en we bidden voor ons allen dat we succesvol mogen zijn bij onze Heer, in dit leven en in het Volgende, en we vragen Zijn Leiding en Steun in onze pogingen daartoe. Amien.

DE BIJBEL

Oud Testament  – Nieuw Testament

Er bestaan ook verschillende versies van het Evangelie, gewoonlijk Nieuw Testament genoemd, in het Koine Grieks en in het Latijn, en ook deze werden verschillende keren vertaald naar nog andere talen. Zelfs binnen de Engelse vertalingen bestaan er nog grote verschillen. Om twee van de duidelijkste verschillen te noemen: de ‘Catholic Bible’ (van 325 NC) bevat in totaal 73 boeken, terwijl de Protestantse Bijbel er slechts 66 telt. Al werd deze laatste afgeleid van de Catholic Bible, toch stemmen die boeken ook niet volledig met elkaar overeen. Er is voor geen enkele van die verschillende versies van de Bijbel een gezamenlijke noemer.

Dode Zee Rollen

Er zijn doorheen de eeuwen meerdere rollen en perkamenten gevonden op plaatsen die het ‘Heilige Land’ omringen. Daaronder zijn deze die we de ‘Dode Zeer Rollen’ noemen, of zoals de geleerden ze noemen ‘Wadi Qumran Rollen’, zeker niet de geringste. Deze werden vorige eeuw omstreeks 1930 ontdekt, en het staat vast dat ze zeer oud zijn en wel eens ouder zouden kunnen zijn dan enig ander bestaand manuscript. Veel van wat werd vertaald uit deze rollen lijkt op sommige van de oudste manuscripten, maar er zijn nog steeds belangrijke verschillen die een vermelding waard zijn.

DE QURAN

Quran betekent ‘Recitatie’

Het woord ‘Quran’ betekent ‘wat wordt gereciteerd’ of ‘wat wordt gedicteerd vanuit het geheugen’. Het is in die zin dus geen boek, en dus ook niet iets wat ons enkel in geschreven vorm bereikt. De geschreven documentatie over de Quran werd in musea over de hele wereld bewaard, waaronder het Topkapi Paleis in Istanbul, Turkije, het museum van Tashkent in Uzbekistan en ook in Engeland. Houd ook in gedachten dat de Quran enkel als ‘Quran’ wordt beschouwd als hij wordt gereciteerd, niet in geschreven vorm of als boek. Het woord voor de geschreven tekst, die we in handen kunnen houden en met het oog kunnen lezen, is ‘Mus-haf’ (dit betekent ‘geschrift’ of ‘dat wat is geschreven’).

Slechts één versie – Arabisch.

Er zijn geen verschillende versies van de Quran in de Arabische taal, alleen verschillende vertalingen van de betekenis. Uiteraard kan geen enkele van die vertalingen worden beschouwd als even waardevol als de oorspronkelijke Arabische Recitatie, en hebben ze ook niet dezelfde authoriteit. De Quran is verdeeld in 30 gelijke delen, ‘Juz’ (delen) in het Arabisch. De Moslims leren ze al heel jong in hun kindertijd.

Gememoriseerd door miljoenen, in zijn geheel

Het belangrijkste om over de Quran te onthouden is dat hij van buiten wordt geleerd en doorgegeven als oorspronkelijke ‘recitatie’, helemaal zoals hij werd ontvangen door Muhammad (vrede en zegeningen met hem) van de Engel Gabriël, zoals hij door zijn gezellen werd geleerd en gememoriseerd, zoals die het op hun beurt doorgaven aan hun opvolgers, en zo steeds verder. Daardoor zijn er op vandaag meer dan 10.000.000 (tien miljoen) Moslims die de hele Quran van buiten hebben geleerd. Dit is geen kleinigheid. Zeg nu zelf, hoeveel andere werken van enige literaire waarde werden van buiten geleerd en op die manier aan zoveel generaties doorgegeven, in de oorspronkelijke taal, zonder de minste wijziging, zelfs niet in één zin?

Elke Moslim heeft “Quran” van buiten geleerd

Alle Moslims hebben een deel van de Quran in het Arabisch van buiten geleerd, aangezien dit een belangrijk onderdeel uitmaakt van hun dagelijkse gebeden. Veel Moslims hebben grote delen, van een tiende tot de helft of zelfs alles, van de Quran van buiten geleerd, helemaal in de oorspronkelijke Arabische taal. Noteer dat er meer dan anderhalf miljard (1.500.000.000) Moslims zijn in de wereld, waarvan slechts 10% Arabieren. Alle anderen leren de Quran terwijl het Arabisch voor hen een vreemde taal is.

In de Quran spreekt God in de eerste persoon tot de Mensheid

De Quran bevat duidelijke uitspraken van de Almachtige God (Allah) en Hij is het die tot ons allen spreekt in de eerste persoon. Hij vertelt ons over onze eigen schepping en de schepping van het universum, over wat er gebeurde met degenen die voor ons kwamen en wat er met ons zal gebeuren als we Zijn waarschuwingen, die Hij ons klaar en duidelijk mededeelt in Zijn Openbaring, in de wind slaan. Hij spreekt tot Muhammad (vrede en zegeningen met hem) om duidelijk te maken dat het niet Muhammad (vrede en zegeningen met hem) is die dit zelf verzint en hij straft Muhammad (vrede en zegeningen met hem) als die in sommige aangelegenheden menselijke conclusies trekt in plaats van te wachten op de Openbaring (vb: soera At-Tahrim en soera Abasa).

Quran vernoemt zichzelf

De Quran verwijst naar zichzelf als ‘de Quran’ (de Recitatie) en vermeldt dat hij bedoeld is voor de gehele mensheid en de jinn (een andere schepping van Allah, die net als de mensen vrij is te kiezen om al dan niet Gods Geboden te gehoorzamen; ze bestonden al voor de mens).

De Quran geeft een exacte beschrijving van de Aard van God

De Quran is duidelijk over wie God wel is, en wie Hij niet is. Er wordt geen ruimte gelaten voor twijfel nadat men de Quran in de Arabische taal heeft gelezen: God is de Ene/Unieke, Hij is de enige Schepper, In-Stand-Houder en Bezitter van het Universum. Hij heeft geen partners. Hij heeft geen verwanten; geen vrouwen, kinderen of nakomelingen. Hij gelijkt in niets op Zijn Schepping en Hij heeft ze ook niet nodig om te kunnen bestaan, terwijl die Schepping juist totaal van Hem afhankelijk is. Zijn attributen worden duidelijk genoemd als toonbeeld van elk van hen, stuk voor stuk. Hij is bij voorbeeld de Alwetende, de Alhorende, de Alziende, de Alles Vergevende, de Meest Liefhebbende, de Meest Barmhartige, de Enige Ene God. Er is nergens in de Quran ooit een tegenstrijdigheid gevonden.

De Quran daagt zijn lezers uit

De Quran lanceert de duidelijke uitdaging om een boek zoals dit te produceren als je aan hem twijfelt, om slechts tien gelijkaardige hoofdstukken te leveren en uiteindelijk om zelfs maar één enkel hoofdstuk zoals die van de Quran te brengen. Dat was 1.400 jaar geleden en nog steeds is niemand erin geslaagd zijn schoonheid te copiëren, zijn recitatie, wonderen en gemakkelijke memorisatie. Een andere uitdaging aan de ongelovigen:

“Als dit (de Quran) van een ander dan Allah was, dan zouden jullie er vele tegenstrijdigheden in vinden.”

En nog een andere uitdaging van Allah in de Quran is gericht aan de ongelovigen, om rondom zich te kijken en naar bewijzen te zoeken. Allah zegt dat Hij hen Zijn tekenen zal tonen in zichzelf en aan de verste horizonten.

Wetenschappelijke Wonderen in de Quran

De wetenschappelijke wonderen van de Quran konden in die tijd nog niet worden begrepen. Vandaag echter beschouwen we veel zaken uit de Openbaring van de Quran als vanzelfsprekend. Denk maar aan de vorming van het embryo in de baarmoeder van de moeder (soera 98); de scheiding tussen de diepe zeeën (soera 24:40); watersoorten die zich niet vermengen (soera 25:53 en 35:12); wolken en hoe ze regen maken; het ontstaan van de bliksem door ijskristallen; de vorm diep onder de grond van de bergen op aarde; de banen van planeten, sterren en manen en zelfs de vermelding van ruimtereizen (soera 55:33).

(Bekijk videobeelden van de commentaren van ’s werelds topwetenschappers in ‘Miracle of Science in Quran’ (Mirakel van de Wetenschap in de Quran) http://scienceislam.com/wetenschappers_quran.php

Eerste deel van : BRON : http://bibleislam.com/bible_vs_quran.php
Voor het vervolg: zie ‘De Bijbel vergeleken met de Quran – 2’)
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in pre-Islam, Quran - onze gids en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.