Bekeren … of liever TERUG keren!

(auteur : Mariaminislam)

Uiteraard kent (zowat) iedereen de “Islam” als naam van die àndere godsdienst, naast alle vertrouwde en al dan niet erkende religies. De meesten weten ook dat “Islam” in de traditie staat van het “Volk van God”, waarvan we het verhaal kennen uit Oud en Nieuw Testament.

“Islam” wordt echter ten onrechte gezien als een nieuwe godsdienst, die NA het Jodendom en het Christendom kwam, ‘bedacht’ door Muhammad.  Fout … Het Jodendom is genoemd naar één van de twaalf stammen van het Volk van God, maar wordt nooit als zodanig als godsdienst genoemd door God. Christendom al helemaal niet : het woord werd lang nà Jezus bedacht, afgeleid van “Christos”, het Grieks voor Messias.

“Islam” is hoe God zelf “Zijn godsdienst” omschrijft  in de Quran, maar eigenlijk ook in de eerdere geschriften, wanneer Hij de mens opdraagt Hem te gehoorzamen, zijn Wil te volbrengen, zich te houden aan Zijn Geboden en Zijn Verboden te respecteren. Het woord “Islam” is een werkwoord in de Arabische taal. Arabisch is een rijke taal, en een woord heeft er vaak verschillende (niveau’s van) betekenissen. Je kijkt naar de stam van het woord om de betekenis zo goed mogelijk te vatten. De stam hier is S L M. Drie letters. De betekenissen die hierin liggen, vormen allemaal samen de best mogelijke omschrijving van wat God van de mens verwacht, vanaf de éérste mens (Adam, de eerste Profeet):

 

OVERGAVE:

geef kwaad en wellust op, geef je over aan de Schepper.

ONDERWERPING:

stem in met de voorwaarden

om een dienaar van de Almachtige God te zijn.

GEHOORZAAMHEID:

schik je zo goed je kan naar Zijn Geboden.

OPRECHTHEID:

Doe dit alles, ongeacht of iemand je kan zien of niet.

VREDE:

Aanvaard alles wat God je in de leven geeft in sereniteit.

 

Denk aan het verhaal van Abraham en zijn onvoorwaardelijke overgave en gehoorzaamheid, toen hij bereid bleek zijn zoon te offeren…

Of zeggen jullie (Joden en Christenen): “‘Voorwaar, Ibrahiem en Ismail en Ishaaq en Yaqoeb en zijn kinderen waren Joden, of Christenen?” Zeg: “Weten jullie het beter, of Allah?” (De Edele Quran 2:140)

“Ibrahiem was geen Jood, en geen Christen, maar hij was een Hanif – die zich (aan Allah) overgegeven had – en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders. Voorwaar, degenen die Ibrahiem het meest nabij komen, zijn degenen die hem en deze Profeet (Muhammad) volgen en degenen die geloven. En Allah is de Beschermer van de gelovigen.” (De Edele Quran 3:67-68)

Denk aan Noah, die in de Ark stapte en heel wat geliefden moest achterlaten, waaronder zijn zoon… Denk aan Mozes, onzeker en bang door zijn spraakgebrek, die de opdracht aanvaardde om tegen de Farao in te gaan… En het beroemde gebed van Jezus van Nazareth: “Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel” en opnieuw “niet mijn wil maar de Uwe” in Ghetsemane…

Vandaar dat – eens je ontdekt hoe de Quran gewoon een herhalingsles is, klaar en duidelijk, verhelderend zelfs na de verwarring die doorheen de geschiedenis in de Bijbel is geslopen – het niet meer dan een logische stap is om na “Ik geloof in één God” ook van harte te zeggen “En Muhammad is Zijn dienaar en profeet” en TERUG te keren naar de kern en oorsprong van wat je eigenlijk, diep van binnen, al gelooft.

 Liefs!

Mariam

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim worden en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.