Verwant … en toch anders

ISLAMITISCH GELOOF

* Allah (de Almachtige God) is de enige Schepper van alles wat bestaat.

* Er is één God (Allah). Jezus is de Christus (miraculeuze geboorte) en Muhammad (vrede en zegeningen met hem) is Gods laatste Profeet. Beiden hebben ze gezegd “God is Eén en gij moet Hem dienen met geheel uw hart, geheel uw verstand en al uw kracht.”

* Allah openbaart Zijn 99 Goddelijke Attributen en vergelijkt Zichzelf niet met iets uit Zijn schepping.

* Allah heeft de mens uit stof geschapen als “Zijn evenbeeld” en uit “Zijn geest” – maar toch lijkt God in niets op Zijn schepping.

* Adam en Eva hebben gezondigd, toonden berouw en kregen vergiffenis – zonder dat dit blijvende gevolgen had voor hun kinderen.

* God schenkt Adam en Eva vergiffenis wanneer ze berouw tonen. Dan maakt Hij Adam tot Zijn plaatsvervanger (Kalief) en tot Zijn eerste Profeet.

* De mens is van nature goed, maar geneigd fouten te maken. Muslims die berouw tonen en zich aan God onderwerpen, krijgen vergiffenis zonder dat ze daarbij de tussenkomst van Christus (of eender wie) nodig hebben.

* Door zich in vrede en vrijwillig te onderwerpen aan de Wil van God, kan iedereen altijd en overal een dienaar van Allah worden en zo nader tot Hem komen.

* Allah is niet zoals Zijn schepping. Hij is niet mannelijk, noch vrouwelijk, noch is er iets in de schepping dat op Hem lijkt.

CHRISTELIJK GELOOF

* De Almachtige God is de enige Schepper van alles wat bestaat. (Gen. 1:1)

* Er is één God. Hij bestaat in eeuwigheid, in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. (Nergens in de Bijbel wordt echter “Drieëenheid” vernoemd…)

* God heeft Zichzelf laten kennen als “Eén God” en “Eén Heer”. (Deut. 6:3; Marcus 12:29)

* God heeft de mens geschapen uit stof, naar het beeld van God. (Gen. 1)

* Adam en Eva hebben gezondigd en brachten zo de zonde in de wereld. Hun zonden gingen over op hun kinderen. (Gen. 3:1-7)

* Oerzonde: alle afstammelingen van Adam worden geboren met een zondige natuur, en zijn vanaf hun geboorte zondig. (Rom. 3:22-23; 1Joh. 1:10)

* De mens is van nature zondig en heeft daarom nood aan verlossing, door de verzoening van Jezus Christus (Rom. 5:6; 8-32; Kol. 1:19-20; Hebr. 7:26-27; 9:26; 10:12; 1 Joh. 4:10)

* Doorheen het werk van Christus neemt God de Christenen op in Zijn familie en noemt Hij hen Zijn kinderen. (Rom. 8:14-15; Efez. 1:5; Gal. 4:5)

* De Bijbel zegt: “God is geen mens (…) geen mensenkind …” (Numeri 23:19) maar dit wordt door het Credo tegengesproken…

BRON : http://bibleislam.com/christianity_vs_islam.php
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in pre-Islam en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.