Echte rechten … en grenzen (2)

 

ALLAH SCHEPT DUIDELIJKHEID VOOR IEDEREEN

Net zoals de Islam voor alles en iedereen rechten voorziet, wordt er voor een groot evenwicht gezorgd door aan al die rechten ook onontkenbare grenzen te stellen. Hij heeft een volledige Levenswijze geopenbaard die de mensen dienen te volgen, en waarin ons wordt getoond wat is toegestaan en wat is verboden in dit leven.

Allah, de Almachtige, zegt:

“Allah wil jullie duidelijkheid verschaffen en jullie leiden op de wijze van degenen die jullie vooraf gingen, en jullie berouw aanvaarden. En Allah is Alwetend, Alwijs. En Allah wil jullie berouw aanvaarden, terwijl degenen die hun begeerten volgen (willen) dat jullie je geweldig (van het Rechte Pad) afwenden.” (De Edele Quran 4:26-27)

 

RECHTEN EN HUN BEPERKINGEN

Het evenwicht in alle rechten

De lijst van de rechten die zijn ingevoerd door de Islam is veel te uitgebreid en gedetailleerd om hier op te sommen. Maar er is ook een andere kant van de Islam waarmee slechts weinig mensen rekening houden als ze het over “rechten” hebben.

Net zoals we enkele van de allerbelangrijkste rechten in de Islam hebben opgesomd, zullen we hier het evenwicht aantonen aan de hand van de beperkingen die de Islam oplegt. Denk eens na over het volgende:

Het eerste en belangrijkste recht in de Islam is dat van Allah: dat Hij alleen wordt aanbeden en vereerd, zonder deelgenoten naast Hem. Zijn dienaren moeten Hem met hun hele wezen, met hart en ziel, liefhebben en er geen ‘goden’ buiten Hem op nahouden. Alle verering is voor Allah alleen, zonder deelgenoten of partners.

In de Quran zegt Allah, de Almachtige:

“Waarom zou Allah jullie bestraffen, indien jullie dankbaar zijn en in Hem geloven? En Allah is Waarderend, Alwetend.” (De Edele Quran 4:147)

Bemerk hier het “recht” tegenover de “beperking”.

 

Het tweede recht in de Islam is het recht van de Profeet, vrede en zegeningen over hem, om te worden nagevolgd en gehoorzaamd, aangezien hij de Boodschapper en vertegenwoordiger is van de Heer der Werelden, en daarom de gids naar de ware Redding. De grens hier is dat niemand anders, ook niet de voorgaande profeten, voorrang mag krijgen wanneer Muhammad een richtlijn uitvaardigt, omdat hij niet vanuit zijn eigen gezag spreekt, maar in opdracht van de Ene, Almachtige Allah die hem met de Openbaring heeft gezonden.

Allah, de Almachtige zegt:

“(en Wij zonden) Boodschappers als brengers van verheugende tijdingen en als waarschuwers, opdat de mens geen excuus tegenover Allah zal hebben na de (komst van) de Boodschappers. En Allah is Almachtig, Alwijs.” (De Edele Quran 4:165)

“En degenen die in Allah en Zijn Boodschappers geloven, en geen onderscheid maken tussen hen, dat zijn degenen aan wie Hij hun beloningen zal geven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (De Edele Quran 4:152)

 

Het derde recht in de Islam is dat van de ouders – in het bijzonder de moeder. Iemand kwam eens naar de Profeet, vrede en zegeningen over hem, en vroeg hem of hij alle rechten van zijn moeder over hem had vervuld, nu hij haar (zeven keer) op zijn rug rond de Kaba in Mekka had gedragen. Het antwoord was: “Nog niet eens voor één van de weeën”. En dat herhaalde hij drie keer.

Allah leert ons in de Quran over de vele rechten die onze ouders over ons hebben, maar Hij stelt daar tegenover dat we hen niet mogen gehoorzamen in de verering van valse goden of het toekennen van deelgenoten aan Allah in onze aanbidding.

 

ZELFS DE ZIEL HEEFT HAAR RECHTEN

Elk individu heeft ook rechten over zichzelf. Zoals de Profeet, vrede en zegeningen over hem, ons heeft gezegd: “Zelfs je lichaam heeft rechten over jou. Dus geef je lichaam zijn rechten”.

Allah, de Almachtige, verbiedt ons onszelf van het leven te beroven, waardoor Hij ons lichaam zijn eigen rechten geeft. Hij, de Almachtige, heeft namelijk gezegd:

“(…) en doodt (of vernielt) uzelf niet. Voorwaar, Allah is voor jullie Meest Barmhartig.” (De Edele Quran: 4:29)

 

BRON: http://islamnewsroom.com/news-we-need/625-islamrightsandlimits

Nota van Yusuf Estes, vriend en bewonderaar van de auteur, Mohamed Asharif:

VAN DE WIEG TOT HET GRAF

Van bij het prilste begin tot het einde van het leven zelf voorziet de Islam in de rechten en, zelfs nog belangrijker, voorziet de Islam ook in de nodige grenzen die ons het evenwicht bezorgen dat elkleven nodig heeft.

Denk daar eens over na.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.