Hassanaat (beloningen) verzamelen

Door Muhammed Salih Al-Munajjid

Lof zij Allah.

Als Allah hem helpt om rechtschapen daden te verrichten, kan de Muslim veel beloning verdienen. Er zijn heel wat verschillende goede daden die door rijk en arm kunnen worden gesteld, door jong en oud, man en vrouw, al naargelang de persoonlijke omstandigheden, ambitie en energie, en met de hulp van Allah.

Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft oprecht, aan hem geven Wij een goed leven (respect, tevredenheid, voorzieningen… in deze wereld). En Wij zullen hen zeker vergoeden met een beloning die in verhouding staat tot het beste van wat zij plachten te doen.” (De Edele Quran 16:97)

Er is van Abu Hurayrah overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Haast u om goede daden te stellen voor er onrust komt, als stukken donkere nacht, wanneer een man ’s morgens een gelovige is en een kaafir tegen de avond, of hij is een gelovige in de avond en een kaafir tegen de morgen, die zijn religieuze toewijding verkoopt voor werelds profijt.” (overgeleverd door Muslim, 118)

Tot de goede daden die iemand dagelijks kan verrichten horen:

1. Gemeenschapsgebed in de moskee

Er is van Abu Hurayrah overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Al wie naar de moskee gaat in de ochtend en de avond, Allah zal hem een eervolle plaats bereiden in het Paradijs, telkens hij gaat en terugkeert.” (Overgeleverd door al-Bukhari, 631 en Muslim, 669)

2. Begrafenissen bijwonen en het gebed voor de overledene verrichten

Er is overgeleverd dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Al wie een begrafenis bijwoont tot hij het gebed (voor de overledene) verricht, zal een qiraat (maat van beloning) hebben, en al wie blijft tot de ter aarde bestelling zal twee qiraat hebben.” (Overgeleverd door al-Bukhari, 1261 en Muslim, 945)

3. Honderd keer per dag zeggen “Laa ilaaha ill-Allah wahdahu, laa shareeka lah, lahu’l-mulk wa lahu’l-hamd, wa huwa ‘ala kulli shay’in qadier” (Er is geen god behalve Allah alleen, zonder partner of deelgenoot; aan Hem behoort de Heerschappij, aan Hem alle Lof, en Hij is tot alles in staat)

Er is overgeleverd van Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Al wie ‘Laa ilaaha ill-Allah wahdahu, laa shareeka lah, lahu’l-mulk wa lahu’l-hamd, wa huwa ‘ala kulli shay’in qadier’ honderd keren in een dag zegt, het zal zijn alsof hij tien slaven heeft bevrijd, en honderd hasanaat (goede daden) worden voor hem neergeschreven, en honderd sayi’aat (slechte daden) zullen voor hem worden uitgewist, en het zal voor hem een bescherming tegen de Shaytaan zijn doorheen de hele dag, tot de avond komt. Niemand kan beter doen dan dat, tenzij iemand die meer doet.” (Overgeleverd door al-Bukhari, 3119 en Muslim, 2691)

4. De familiebanden onderhouden

Er is overgeleverd dat Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) zeggen: “Al wie zijn provisie wil zien toenemen en zijn levensduur verlengd wil hebben, laat hem de familiebanden onderhouden.” (Overgeleverd door al-Bukhari 5639 en Muslim 2557)

5. Vrijwillig vasten verrichten (buiten de Ramadan), de zieken bezoeken en aalmoezen geven.

Er werd overgeleverd dat Abu Hurayrah heeft gezegd: De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Wie van jullie vast er vandaag?” Abu Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Ik”. Hij zei: “Wie van jullie heeft er vandaag een begrafenis bijgewoond” Abu Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Ik”. Hij zei: “Wie van jullie heeft vandaag een arme gevoed?” Abu Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Ik”. Hij zei: “Wie van jullie heeft vandaag een zieke bezocht?” Abu Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Ik”. De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) zei: “Zij (deze kenmerken) worden niet in een persoon teruggevonden zonder dat die het Paradijs zal binnengaan.” (Overgeleverd door Muslim, 1028)

6. Honderd keer zeggen ‘Subhaan Allahi wa bi hamdihi’ (Lof en Eer zij Allah)

Er werd ons overgeleverd dat Abu Hurayrah heeft gezegd: De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Al wie honderd keer ‘Subhaan Allah wa bi hamdihi’ zegt, ’s ochtends en ’s avonds, zijn zonden zullen worden uitgewist al waren ze talrijk als het schuim van de zee.” (Overgeleverd door al-Bukhari, 6042; Muslim, 2691)

7. Tasbieh, Tahmied en Takbier; het goede gebieden en het slechte verbieden; en het bidden van Duha.

Er is op gezag Abu Dharr overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Voor elk bot van de zoon van Adam moet dagelijks een aalmoes worden gegeven. Elke Tasbieh (het zeggen van ‘Subhaan Allah’ = Verheven is Allah) is een aalmoes; elke Tahmied (het zeggen van ‘Alhamdolillah’ (Lof zij Allah) is een aalmoes; elke Tahliel (‘Laa illaaha illa’ Allah’ zeggen = er is geen god behalve Allah) is een aalmoes; elke Takbier (‘Allahu Akbar’ zeggen = Allah is de Grootste) is een aalmoes; het goede opleggen is een aalmoes; het kwade verbieden is een aalmoes; en twee Rakaat die worden verricht in het midden van de ochtend (Duha) is voldoende.” (Overgeleverd door Muslim, 720)

8. De Quran lezen

Er werd overgeleverd dat ‘Abd-Allah ibn Mas’ood heeft gezegd: De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Voor al wie een letter leest uit het Boek van Allah, zal een goede daad worden genoteerd; en een goede daad wordt tienvoudig beloond. Ik zeg niet dat Alif-Laam-Miem een letter is, maar Alif is een letter, Laam is een letter en Miem is een letter.” (Overgeleverd door al-Tirmidhi, 2910; hij zei dat de hadith Hasan Sahih is. Ook als Sahih geklasseerd door al-Albani in Sahih al-Tirmidhi)

 

En er zijn nog veel meer goede daden. De Muslim moet de hulp van zijn Heer vragen om goede daden te kunnen verrichten en dan zijn best doen om ze te verrichten. Hij moet volharden in het stellen van deze goede daden, hoe klein ook, omdat het beter is veel goede daden te verrichten dan ermee te stoppen.

Er werd overgeleverd dat Aicha heeft gezegd: De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “O mensen, jullie moeten alle goede daden verrichten die jullie kunnen verrichten, omdat Allah er niet moe van wordt (ze te belonen) tot jij moe wordt. En de meest geliefde goede daad bij Allah is die waarin iemand volhardt, ook al is hij nog zo klein. Als de familieleden van Muhammad ergens mee begonnen, dan hielden ze dat vol.” (Overgeleverd door al-Bukhari, 43; Muslim, 782)

En Allah weet het best.

Bron: http://www.islam-qa.com

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is..., Sprokkels en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.