Goddank, ik ben een Muslim!

Een heerlijke tekst…

Een melodie die je oppept…

Een ritme dat je de rest van de dag bijblijft…

Het lied is van Dawud Wharnsby. Ik hoorde het jaren geleden, miste het een beetje en vond het hier terug: http://www.youtube.com/watch?v=DJP1om-7skM&feature=related

 

DE TEKST VAN HET LIED

I’m just a rock, and everyday I sit and watch the sky

Ik ben maar een rots, en lig hier elke dag te kijken naar de lucht

I sleep here in the sun and rain, and do not question why

Ik slaap hier in zon en regen en vraag me ook niet af waarom

I don’t want to be a bird, ‘cause as rocks we’re never meant to fly

Ik hoef geen vogel te zijn, want wij rotsen zijn niet gemaakt om te vliegen

But you can sit and rest on me when you pass by

Maar je kan op mij zitten en uitrusten als je voorbijkomt

Alhamdulillah – Alhamdulillah I’m a rock

Alhamdulillah (God zij geprezen) – Alhamdulillah ik ben een rots!

And that is all Allah asks of me

En da’s het enige wat God van mij verwacht

Alhamdulillah – Alhamdulillah I’m a Muslim

Alhamdulillah – Alhamdulillah ik ben een Muslim

And there’s nothing else I’d rather be!

En er is niets dat ik liever was geweest!

I’m just a tree and this is the only life I’ll ever know

Ik ben gewoon een boom en dat is het enige leven dat ik ooit zal kennen

I’ll bow my bows and worship whenever I feel the wind blow

Ik zal mijn buigingen verrichten en aanbidden telkens ik de wind voel blazen

And my purpose in life is to grow when Allah says grow

En mijn levensdoel is te groeien als Allah zegt ‘groei’

And be a home for the birds and shade for folks below

En om een thuis te zijn voor de vogels

en een schaduw voor de mensen beneden

Alhamdulillah – Alhamdulillah I’m a tree

Alhamdulillah – Alhamdulillah ik ben een boom

And that is all Allah asks of me

En da’s het enige wat God van mij verwacht

Alhamdulillah – Alhamdulillah I’m a Muslim

Alhamdulillah – Alhamdulillah ik ben een Muslim

And there’s nothing else I’d rather be!

En er is niets dat ik liever was geweest!

I’m just a person and my life is full of opportunity

Ik ben maar een mens en mijn leven is vol mogelijkheden

I can travel through the world, over land and over sea

Ik kan de wereld rond reizen, over land en overzee

But will I choose the path of Truth, or a path to misguide me?

Maar zal ik het pad van de Waarheid kiezen, of een pad dat me misleidt?

Sometimes I wish I had a simple life, just like a rock or a tree

Ik wou soms dat ik een simpel leven had, zoals een rots of een boom

But Alhamdulillah – Alhamdulillah I’m a person

Maar Alhamdulillah – Alhamdulillah ik ben een mens

And Allah has given me a choice that’s free

En Allah gaf mij de vrijheid om te kiezen

So, Alhamdulillah – I choose to be a Muslim

Dus, Alhamdolillah, ik kies ervoor een Muslim te zijn

And there’s nothing else I’d rather be!

En er is niets wat ik liever was geweest!

Alhamdulillah – Alhamdulillah I’m a person

Alhamdulillah – Alhamdulillah ik ben een mens

And Allah has given me a choice that’s free

En Allah gaf mij de vrijheid om te kiezen

So, Alhamdulillah – I choose to be a Muslim

Dus, Alhamdolillah, ik kies ervoor een Muslim te zijn

And there’s nothing else I’d rather be!

En er is niets wat ik liever was geweest!

No, there’s nothing else I’d rather be!

Nee, er is niets wat ik liever was geweest!

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Sprokkels en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.