Liefde omwille van Allah

Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi

Veel Ahadith beschrijven de status van twee mensen die elkaar liefhebben omwille van Allah. Daarbij beschrijven ze de hoge plaats die Hij hen in het Paradijs heeft beloofd en de grote eer die Hij hen zal laten toekomen op de Dag waarop de mensheid zal verrijzen om de Heer der Werelden te ontmoeten. Eén ervan is de Hadith die de zeven mensen beschrijft die Allah zal beschermen met Zijn schaduw, op de Dag waarop er geen schaduw zal zijn buiten de Zijne:
“ … een rechtvaardige leider; een jongeman die opgroeit in aanbidding van Allah; een man die intens aan zijn moskee is gehecht; twee mannen die van elkaar houden omwille van Allah, die elkaar ontmoeten omwille van Allah en uiteengaan omwille van Hem; een man die door een mooie vrouw wordt nageroepen en zegt ‘Ik vrees Allah’; een man die in het geheim aalmoezen geeft zodat zijn linker hand niet weet wat zijn rechter doet; en een man die Allah gedenkt wanneer hij alleen is en zijn ogen vullen zich met tranen.” (Bukhari en Muslim)

De twee die elkaar liefhebben omwille van Allah worden duidelijk naar de voorgrond geschoven onder diegenen over wie Allah Zijn schaduw zal werpen en die Hij met Zijn Barmhartigheid en Goedheid zal overspoelen. Wat een grote eer! Het is al voldoende eer voor hen dat hun Almachtige Heer hen op de Dag der Opstanding zal groeten en tot hen zal zeggen:

Waar zijn zij die elkaar beminden voor Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschutting bieden in Mijn schaduw, op de Dag waarop er geen schaduw is buiten de Mijne.” (Muslim)

Dat is de fantastische eer en overweldigende beloning die op die indrukwekkende Dag zullen worden toegekend aan hen die elkaar waarlijk omwille van Allah hebben bemind.

Liefde omwille van Allah – en niet voor iets anders in dit leven dat vol hebzucht, verlangens en zelfzucht is – is heel moeilijk en niemand kan het bereiken, tenzij degene die zuiver van hart is, voor wie de wereld niets is vergeleken bij Allah. Het is niet verwonderlijk dat Allah die mensen dan een hoge status en zegeningen toekent, in verhouding tot hun positie in deze wereld, waarin zij hoog boven de aardse beslommeringen zijn uitgestegen. We vinden bewijs hiervoor in de Hadith van Mu’adth die heeft verhaald dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) gezegd:

Allah heeft gezegd: ‘Zij die elkaar beminnen omwille van Mijn Glorie zullen Minbars van licht hebben, en de Profeten en martelaren zullen wensen dat zij die ook hadden.” (Overgeleverd door al-Tirmidhi, die deze Hadith Hasan Sahih heeft verklaard)

Allah schenkt hen die elkaar om Zijnentwil beminnen iets wat zelfs nog groter is dan deze status en zegen: namelijk Zijn waardevolle Liefde, die zo moeilijk te bereiken is. Dit wordt bewezen door de Hadith van Abu Hurairah, waarin de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

 Een man ging een broeder in een ander dorp bezoeken. Allah zond een engel die hem onderweg opwachtte. Toen de man voorbijkwam, vroeg de engel hem: ‘Waar ga je naartoe?’

Hij zei: ‘Ik ga een broeder bezoeken die in dit dorp woont.’

De engel vroeg: ‘Heb je hem een gunst bewezen (waarvoor je nu genoegdoening gaat vragen)?’ Hij zei: ‘Neen. Ik hou gewoon van hem omwille van Allah.’

De engel vertelde hem: ‘Ik ben tot u gezonden door Allah, om u te laten weten dat Hij van jou houdt zoals jij van je broeder houdt omwille van Hem’.” (Muslim)

Wat een liefde, dat ze een mens verheft tot een niveau
waar Allah van hem houdt en tevreden is over hem!

De onderrichtingen van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) gaan zelfs verder en stellen dat de beste van twee broeders die van elkaar houden omwille van Allah, diegene is die zijn broeder het meest bemint.

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Er zijn geen twee mannen die van elkaar houden, of de beste van hen is hij wiens liefde voor zijn broeder het grootst is.” (overgeleverd door Bukhari in al-Adab al-Mufrad)

Islam gaat nog verder in het verspreiden van liefde onder de rechtgeleide gemeenschap van Muslims, door aan de Muslim te zeggen dat, als hij zijn broeder liefheeft, hij hem dat ook moet zeggen.

De Profeet (vrede en zegeningen met hem) zegt: Als iemand van zijn broeder houdt, laat hij hem dan vertellen dat hij van hem houdt.” (Overgeleverd door Abu Dawud en al-Tirmidhi, die dit een Sahih Hadith verklaarde)

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) begreep het belang van deze sterke, zuivere liefde voor de opbouw van gemeenschappen en naties, en dus liet hij geen gelegenheid voorbijgaan om zijn liefde te verkondigen en de Muslims op te dragen hun liefde voor elkaar uit te spreken, om zo de harten te openen, en liefde en zuiverheid te verspreiden onder de gelederen van de Ummah.

Anas heeft gezegd dat een man bij de Profeet (vrede en zegeningen over hem) was, toen er een andere man voorbij kwam. De eerste man zei: “O Boodschapper van Allah, ik hou echt van deze man.” De Profeet (vrede en zegeningen over hem) vroeg hem: “Heb je hem dat al laten weten?” Hij antwoordde “Neen”. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) zei: “Zeg het hem”. Hij haalde hem in en vertelde hem: “Waarlijk ik hou van je omwille van Allah.” En de man zei: “Moge Allah van jou houden, die van mij houdt om Zijnentwil.” (Overgeleverd door Abu Dawud, met een Sahih overleveringsketen)

Mu’adth begon deze pure liefde onder de Muslims te verspreiden doorheen de Muslim gebieden, door hen te vertellen wat hij van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) had gehoord over de grote beloning die Allah heeft voorbereid voor hen die elkaar beminnen om Zijnentwil, en over Zijn grote liefde voor hen. In “al-Muwatta” geeft Imam Malik een verslag van Abu Idris al-Khulan, met een Sahih overleveringsketen, die heeft gezegd:

Ik kwam binnen in de moskee van Damascus, waar ik een jonge man met een stralende glimlach zag, en ik zag mensen die zich rond hem verzameld hadden. Toen zij het oneens werden over iets, richtten ze zich ermee tot hem en aanvaardden ze zijn mening.

Ik vroeg wie hij was en ze zeiden me: “Dit is Mu’adth ibn Jabal.”

De volgende dag ging ik al vroeg naar de moskee, maar het bleek dat hij er nog voor mij was aangekomen. Hij was in gebed en dus wachtte ik tot hij klaar was, benaderde hem langs voren, groette hem en zei: “Bij Allah, ik hou van u.” Hij zei: “Omwille van Allah?” Ik zei: “Omwille van Allah.” Hij herhaalde zijn vraag: “Omwille van Allah?” en ik zei “Omwille van Allah.” Daarop greep hij me bij mijn kraag en trok me dichterbij en zei: “Ik heb goed nieuws voor jou. Ik hoorde de Profeet (vrede en zegeningen over hem) zeggen: ‘Allah de Almachtige zegt:

Mijn liefde is gegarandeerd voor hen die elkaar beminnen om Mijnentwille, die mekaar bezoeken om Mijnentwille en die uitgeven voor elkaar om Mijnentwille’.”

Khadejah Jones  – Share Islam Team – ShareIslam.com

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.