Ooggetuige moet zwijgen – 2/2

 

En een tweede keer…

 (auteur : mariaminislam)

Wat al minstens even mooi is aan het verhaal van William Rodriguez, is zijn eigen evolutie als mens. Je hoort hem in de video die ik je boven aangeef vertellen dat hij VOOR de gebeurtenissen ongelovig was, maar middenin die chaos, geplaatst voor quasi onmogelijke situaties, spontaan Gods hulp inriep en kreeg. Je hoort en ziet hem vertellen hoe hij achteraf besefte dat zijn hele leven en carrière als simpele conciërge stappen waren om hem voor te bereiden op die historische dag – en wat erop is gevolgd:

Als simpele conciërge had hij geen loper (sleutel die op alle sloten past) voor de trappenhal – tot hij een ongeluk kreeg in die trappenhal waar niemand hem kon vinden en waar hij niet meer uit raakte. Daarop heeft hij via een rechtszaak de loper bemachtigd waarmee hij zich kon redden op elke verdieping waar dat nodig was … EN waarmee hij op die rampzalige dag zoveel levens kon redden!

Hij kende het gebouw door en door, en wist dus wat hij hoorde en zag: De ploffen konden niet worden verklaard door explosies van iets in het gebouw aangezien er nergens explosief materiaal aanwezig was! En van de vliegtuigen kwamen ze ook niet. Hij hoorde geluiden op een verdieping waarvan hij wist dat die afgesloten was en totaal leeg…

Hij was erbij, beneden, toen zich een explosie voordeed in de ondergrond – nog voor dat de vliegtuigen de toren troffen – en is daar zijn reddingswerk begonnen voor de slachtoffers van de brand die daardoor was ontstaan.

– Hij stond tien jaar van zijn carrière in voor de omkadering van persconferenties… waardoor hij heeft geleerd hoe je voor een publiek moet spreken.

… Al die tijd werd hij klaargestoomd om te redden en te getuigen van de waarheid omtrent de gebeurtenissen en om te getuigen van zijn pas ontdekt geloof! Je hoort de ontroering van het Amerikaanse ‘God bless America’ publiek:  Ooo hij heeft God gevonden! En ze klappen en juichen hem toe.

Al die jaren heeft hij dat geloof verdiept en gevoed met eerlijk nadenken en luisteren. Zijn ontmoetingen met heel wat Muslims, die uiteraard ook nieuwsgierig waren naar het verhaal van een van de belangrijkste ooggetuigen, hebben hem de kans gegeven om ook hùn geloof te leren kennen. En het “paste”: wat hij geloofde, stemde overeen met wat zij geloofden.

Wat me aanzette om op zoek te gaan naar Willliams verhaal, is het feit dat Sheikh Yusuf vertelde dat hij samen met William op het vliegtuig zat, op weg naar een happening in Londen (Verenigd Koninkrijk). Al pratend viel het Sheikh Yusuf op dat de man veel Islamitische woorden gebruikte: insh’Allah (als God wil), alhamdolillah (God zij geprezen) enzovoort. Dus kwam het onderwerp uiteraard ook op Islam en bleek William er “veel sympathie” voor te hebben.

Enkele gerichte vragen over één God of drie, over wie Jezus was, en dergelijke maakten duidelijk dat William eigenlijk datgene geloofde wat elke Muslim gelooft. Sheikh Yusuf heeft hem dat uitgelegd, gevraagd of hij bijgevolg ook bereid was vijf keer per dag te bidden, te vasten in de Ramadan, ooit Hajj te verrichten en de Zakaat te betalen. Weer was het antwoord bevestigend, en William … zei de SHAHADA, de Islamitische geloofsgetuigenis.

Maar niemand kwam dat te weten… Op een forum waar het dan toch ter sprake kwam, ontstond hierover zelfs een hevige discussie. Al waren er verschillende getuigen van die Shahada (geloofsgetuigenis), die op dat forum bevestigden dat heet wel degelijk was gebeurd, toch bleef er ongeloof bij ene Gareth, een van de deelnemers aan de discussie. Zijn reden was heel logisch: hij had de vraag gesteld aan William Rodriguez (of een contactpersoon ‘die het kon weten’) en het antwoord was “Neen, William is geen Muslim”

Tot uiteindelijk diezelfde bron het volgende publiceerde op datzelfde forum. Ik geef er enkele uittreksels uit: 

“Assalamu alykum (vrede zij met jullie)

Eigenlijk wilde William Rodriguez dit lange tijd liever niet bekend maken. Maar hij heeft nu meer uitleg hierover gegeven in de East London Moskee / London’s Islamitisch Centrum. Hij vertelde dat hij zijn Shahada heeft uitgesproken tijdens de Global Peace and Unity Event (GPU = Wereldwijde Bijeenkomst voor Vrede en Eenheid) in London vorig jaar (2006), bij Yusuf Estes. Hij heeft het al die tijd om vanzelfsprekende redenen verzwegen. (…)

Hij wilde vermijden dat zijn persoonlijke overtuiging en zijn bekering invloed zouden uitoefenen op zijn doel als woordvoerder van de Groep van Slachtoffers van 9/11 en in het algemeen van de beweging voor de Waarheid rond 9/11.

Weet je, er zijn zonder dit al genoeg aanvallen geweest tegen hem. Gelukkig heeft hij bij GPU Yvonne Ridley (*) ontmoet en is hij met haar in contact gebleven. Zij werd ervan beschuldigd te lijden onder een soort Stockholm syndroom (symathie voor haar ontvoerders).

William zou door het slijk zijn gehaald voor het feit dat hij de godsdienst van de terroristen heeft aangenomen en zijn imago van NATIONALE HELD van 9/11 zou eveneens een deuk gekregen hebben. (…)

Ik wilde het gewoon niet vermelden tenzij William het zelf openbaar zou maken, wat hij dus nu heeft gedaan tijdens zijn spreekbeurt in de East London Moskee.” 

Bron: http://muslimmatters.org/2007/03/22/last-man-to-survive-911-is-muslim-now/

 

 

 

 

(*) Wie is Yvonne Ridley?
Enkele (qua spelling gecorrigeerde) uittreksels uit: http://aboujabir.web-log.nl/aboujabir/2005/08/het_verhaal_van_3.html

De Britse journaliste Yvonne Ridley werd bekend toen ze werd gevangen genomen door de Taliban in 2001. Ze werd gezond vrijgelaten en bekeerde zich 2 jaar later. Allan Koay zoekt uit wat er is veranderd sindsdien.
De as van het WTC (world trade center) vloog nog rond toen Sunday Express journaliste Yvonne Ridley werd gevangen genomen door de Taliban. Ze is 10 dagen vastgehouden. Ze werd gezond vrijgelaten door de Taliban en 2 jaar later bekeerde ze zich tot de Islam. (…)
Tot haar verbazing behandelde “de extremistische taliban” haar met eerbied en hoffelijkheid en verschenen de slechte mannen met elektroden en martelgereedschap nooit. In plaats daarvan kreeg zij 3 keer per dag een maaltijd, ondanks het feit dat ze in hongerstaking was. Haar handen werden zelfs gewassen door een man voordat haar eten werd gebracht. Ze kreeg te horen dat zij hun “gast” was, en hun “zuster”.
“De gehele ervaring had me een zeer waardevolle les onderwezen, en dat wij geen propaganda moeten geloven die de machtige mensen op hoge plaatsen ons willen laten geloven” zegt Ridley. (…)
Tijdens haar tijd in de Taliban gevangenis, kwam op een dag een persoon naar haar toe en vroeg of zij zou willen bekeren tot de Islam. Uit schrik voor de gevolgen als ze weigerde, maakte zij een belofte aan hem dat zij Quran zou lezen als zij werd bevrijd.
Zij hield haar belofte, en wat als zuiver academische oefening begon, werd een spiritueel pad. Ze ontdekte dat Quran niet over onderdrukking of geweld maar over vrede, tolerantie en begrip ging. Bovenal, was zij verrast om te vinden dat de Moslimvrouwen niet werden onderworpen of onderdrukt maar gelijkheid werden veroorloofd. In Augustus 2003, omhelsde zij de Islam (Allahu akbar, Elhamdulillah) (…)
Ridley ontdekte tot haar verrassing ook dat tijdens haar gevangenschap iemand had geprobeerd om haar gedood te krijgen door een dossier naar Taliban te verzenden dat haar ervan beschuldigde een spion te zijn, een vrouwelijke gelijkwaardige van James Bond.. Zij beweert dat met hulp van haar contacten en medejournalisten, zij te weten kwam dat het dossier door de Amerikaanse intelligentie en Mossad was voorbereid. (…) “Was ik neergeschoten of gedood, zou dit geholpen hebben het bombarderen van Afghanistan te rechtvaardigen. Het zou de Taliban verder “slecht” hebben gemaakt. Ik werd verteld door één intelligentie-ambtenaar: Neem dit niet persoonlijk op. Het was niet tegen jou..”  Ze lacht….
(en wij denken terug aan torens die gecontroleerd instorten om dan de schuld in de schoenen van “de Islam” te schuiven – bedenking van Mariam)
 
De dame heeft ook haar eigen website: http://yvonneridley.org/ 

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Foei Islam ? en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.