Heb je Allah al bedankt?

 

Door Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Salman al-Farsi (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft gezegd:

Er was eens een man die veel van de luxe van deze wereld had gekregen, maar nadien werd hem alles weer ontnomen. Toch ging hij door met het loven en danken van Allah tot alles hem was afgenomen, zelfs zijn bed. En dan nog loofde hij Allah en dankte Hem.
Een andere man, iemand die ook veel had gekregen van de luxe van deze wereld, vroeg hem:”Waarom loof en dank je Allah?” De man zei:
“Ik loof en dank Hem voor de zegeningen die ik, als anderen me vroegen ze hen te geven in ruil voor alles wat ze bezitten, nooit zou willen opgeven.”
“Wat kan dat dan wel zijn?” vroeg de tweede man.
“Zie je dat niet?” vroeg de eerste, “ik heb mijn gezichtsvermogen, mijn tong, mijn handen, mijn voeten…”.
 

 

 

Layth ibn Abi Burdah heeft gezegd:

Wanneer Allah de mensen verzamelt op de Dag des Oordeels,
zal Hij hen aan Zijn zegeningen herinneren.
Een van Zijn dienaren zal zeggen:
“Breng me iets in herinnering” en Allah zal zeggen:
“Gedenk toen je met die-en-die tegenslag kampte, en je bad tot Mij.
Dus verloste Ik je ervan. Gedenk toen je op reis was in die streek,
en je vroeg Me je een reisgezel te bezorgen, en dat deed Ik…
Gedenk toen je om de hand van die-en-die vroeg,
de dochter van zus-en-zo, en anderen dongen ook om haar hand,
maar gaf Ik haar aan jou ten huwelijk en hield de anderen op afstand.”
Zijn dienaar zal voor zijn Heer staan
die hem aan Zijn talrijke zegeningen herinnert.

Daarop weende de verteller van dit verhaal (Layth) en zei:
“Ik hoop dat niemand op die manier voor zijn Heer zal staan
want wie dat doet, zal worden gestraft.” (m.a.w. als Allah iemand moet
wijzen op wat overduidelijk is, dan is dat een teken
van ondankbaarheid van die persoon,
en dan zal die worden gestraft).

 

 

Een wijs man heeft gezegd:

“De zegen van Allah voor ons, door het ons onthouden van de geneugten van deze wereld, is groter dan de zegen van wat Hij ons heeft gegeven, aangezien Allah niet graag had dat Zijn Profeet de geneugten van deze wereld bezat. Daarom verkies ik het te leven op de wijze die Allah voor Zijn Profeet verkoos, liever dan een leven te leiden dat Hij niet graag voor hem had.”

 

 

Ibn Abi’ ad-Dunya heeft gezegd:
Er is mij verteld dat sommige geleerden hebben gezegd:
“De geleerde moet Allah loven omdat Hij hem de luxe van dit leven heeft ontzegd,
net zoals hij Hem moet loven voor datgene dat Hij hem heeft toebedeeld.
Hoe kan je de zegeningen en geneugten waarvoor hij
ter verantwoording zal worden geroepen vergelijken
met het gemis aan geneugten, dat een verlossing is van de beproeving,
en dat zijn geest vrij houdt voor het vereren en gedenken van Allah?

Daarom moet hij Allah voor dat alles danken.”

 

 

Een man vroeg aan Abu Hazim:

“Wat is de dankbaarheid van de ogen?”

Hij zei: “Als je goede dingen ziet, spreek je erover en als je slechte zaken ziet,
hou je je daarover stil.”

Hij vroeg: “Wat is de dankbaarheid van de oren?”
Hij antwoordde: “Als je iets goeds hoort, aanvaard je het
en als je iets slechts hoort, verwerp je het.”

Daarop vroeg hij: “Wat is de dankbaarheid van de handen?”
Hij zei: “Neem niet wat je niet toebeoort, en blijf niet achter met het betalen van wat je aan Allah verplicht bent (Zakat).”

Dan vroeg hij: “Wat is de dankbaarheid
van het hoofd?”
Hij zei: “Dat je er kennis in bewaart.”

En tot slot vroeg hij: “Wat is de dankbaarheid van de private delen?”
Hij reciteerde: “En degenen die hun kuisheid bewaken,
behalve tegenover hun echtgenotes en slavinnen,
dan worden zij niet verweten. Maar wie meer dan dat wensen,
zij zijn degenen die de overtreders zijn.”
(De Edele Quran 23:5-7)

 

 

 

Ibn Abi’ d-Dunya heeft vermeld dat Dawoed
(vrede over hem) aan Allah heeft gevraagd:

“Wat is de geringste van Uw zegeningen?”
Allah openbaarde hem: “O Dawoed, adem in!”
en dat deed Dawoed. Daarop zei Allah hem:

“Dat is de kleinste van Mijn zegeningen voor jou.”

 

 

Uit “Uddat as-Sabireen wa Dhakirat ash-Shakireen”
bron : http://abdurrahman.org/character/haveyouthankedallah.html

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is..., Sprokkels en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.