Waarom staat God lijden toe?

Waarom houdt God het kwaad niet tegen?

Waarom laat God toe dat mensen lijden?

Auteur: Imam Muzammil Siddiqi
Voormalig voorzitter van de ISNA (Islamic Society for Northern America)

Allah is wel degelijk de Almachtige (al-‘Aziz) en Hij is in staat om alles te doen (Allaahu ‘ala kuli shayin qadir). De Quran heeft dat honderden keren vermeld. Ook zegt de Quran :

“Gezegend is Allah, de beste Schepper”
(De Edele Quran 23:14)

Maar dan rijst de vraag waarom er in deze wereld pijn en lijden bestaat. We zien ziekte, ouderdom en dood. We zien dingen die lelijk zijn, mensen die krankzinnig of gewoon dwaas zijn. Er zijn stormen en orkanen, aardbevingen, overstromingen, droogte en hongersnood. We zien mensen ook zonden begaan, we zien hoe ze ontrouw zijn, onbetrouwbaar, hebzuchtig en onoprecht. We zien verkrachting en moord, vechten en oorlog. We kennen al die problemen en nog veel meer. Er is kwaad dat wordt veroorzaakt door mensen en er zijn natuurrampen. Er is leed voor individuen en er is het lijden dat een groot aantal mensen treft.

Maar we weten evenzeer dat dit niet alles is. Naast al die negatieve zaken zien we ook schoonheid, gezondheid, voorspoed, leven, geboorte, wijsheid, intelligentie, groei en vooruitgang. We zien goedheid onder de mensen, vertrouwen, oprechtheid, liefdadigheid, liefde en offerbereidheid. We merken heel veel deugd en godsvrucht. Het is verkeerd om enkel naar die éne kant van de medaille te kijken en niet naar de andere. Stellen we onszelf deze vraag om Allah’s manier van werken in Zijn schepping te begrijpen.

De Quran leert ons dat goed en kwaad, en alles wat er in deze wereld voorvalt, enkel gebeurt omdat Allah het zo wil (mashiat Allah). Allah is de enige die Zijn Wil ten volle kent. Wij, eindige wezens, kunnen onmogelijk Zijn oneindige Wil en Wijsheid vatten. Hij beheert Zijn universum zoals het Hem past. De Quran vertelt ons dat Allah Wijs is en dat alles wat Allah doet juist is, rechtvaardig, goed en eerlijk. We moeten ons onderwerpen en overgeven aan Zijn Wil. De Quran heeft ons niet alle details over Allah’s Wil gegeven, maar wel de Leiding die ons van nut is en die voor ons volstaat. Er zijn verschillende zaken die we voor ogen moeten houden om dit onderwerp te kunnen begrijpen:

 

1. Vooreerst heeft Allah deze wereld
niet tot een blijvende wereld gemaakt.

Deze wereld is tijdelijk, en alles hier is beperkt in tijd. Als zijn tijd komt, zal alles sterven, aan zijn eind komen en ophouden te bestaan. Noch de goede zaken van deze wereld, noch de slechte zijn eeuwig. We zijn hier voor een korte tijd en worden op de proef gesteld. Zij die in deze test slagen, zullen een eeuwige wereld ontdekken die volmaakt is en blijvend. Zij die in deze test falen, zullen de kwalijke gevolgen van hun zonden en hun verdorvenheid ondervinden.De Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft ons gezegd:

“Deze wereldlijke verblijfplaats is
een gevangenis voor de ware gelovigen

en een paradijs voor de ongelovigen.”

2. Allah heeft in dit universum een fysieke wet
en een morele wet gevestigd.

Allah staat toe dat lijden voorkomt wanneer één of meerdere van deze wetten worden overtreden. De fysieke wet steunt op oorzaak en gevolg. Ziekte ontstaat wanneer iemand zijn gezondheid niet verzorgt of wordt blootgesteld aan infecties. Een auto-ongeluk gebeurt wanneer iemand niet oplet, onvoorzichtig rijdt of zijn auto niet heeft laten nazien, wanneer straten en snelwegen niet zijn aangelegd of zich in een slechte staat bevinden, of wanneer de verkeersregels fout zijn of niet goed worden gehandhaafd. Het bestuderen van oorzaken en hun gevolgen is uitermate belangrijk om de veiligheidscontrole te vergemakkelijken.

Zelfs op dit vlak moeten we beseffen dat Allah ons vaak behoedt en dat Hij ons niet voor elke nalatigheid de gevolgen ervan laat ondergaan. Hoe vaak komt het voor dat we onvoorzichtig zijn, en toch komen we veilig op onze bestemming aan? Met de manier waarop mensen in sommige steden rijden, is het een wonder dat er niet meer ongelukken gebeuren en dat niet nog meer mensen er het slachtoffer van worden. Allah zegt:


“(Allah) De Erbarmer. Hij heeft de Quran onderwezen. Hij heeft de mens geschapen. Hij heeft hem de duidelijke verklaring onderwezen. De zon en de maan volgen de berekende banen. En de struiken en de bomen buigen zich neer. En Hij heeft de hemel opgeheven en Hij heeft de weegschaal geplaatst. En houdt de weegschaal in evenwicht met rechtvaardigheid en neemt niets van de weegschaal af. En Hij heeft de aarde bereid voor de schepselen.”
(De Edele Quran 55:1-10)

De wijze waarop we de maatregelen die Allah heeft ingesteld overschrijden en Zijn wetten van “oorzaak en gevolg” overtreden is onvoorstelbaar. Het is echt een genade van Allah dat we worden gered. Eigenlijk zou de vraag niet moeten zijn waarom Allah het lijden toestaat, maar hoezeer Allah ons voortdurend beschermt en redt, ondanks onze overtredingen en nalatigheid. De Quran zegt:


“En als Allah de mensen zou grijpen wegens wat zij hebben bedreven, dan zou Hij geen levend wezen op aarde achterlaten. Maar Hij geeft hen uitstel tot een vastgestelde tijd. En wanneer hun tijd is gekomen: voorwaar, Allah is Alziend over Zijn dienaren.”
(De Edele Quran 35:45)

Soms straft Allah de mensen echter toch voor hun overtredingen van Zijn wetten, de fysieke of de morele. De Quran zegt ons dat vele volkeren en gemeenschappen werden vernietigd omwille van hun zondige levensstijl:

“En wanneer zij jou loochenen (O Muhammad): waarlijk, het volk van Nuh en de Aad en de Tsamoed loochenden (hun Profeten) voor hen. En het volk van Ibrahiem en het volk van Loet, en de bewoners van Madyan. En Moesa werd geloochend. Toen gaf Ik uitstel aan de ongelovigen; vervolgens bestrafte Ik hen. En hoe was Mijn afkeuring! En hoeveel steden hebben Wij niet vernietigd omdat zij onrecht pleegden, waarop zij tot de bodem toe geruïneerd zijn? En hoeveel bronnen die verlaten zijn en hoge kastelen?” (De Edele Quran 22:42-45)

3. Lijden kan ook een test zijn,
een beproeving voor sommige mensen.

Allah staat het toe dat sommige mensen lijden om zo hun geduld en standvastigheid op de proef te stellen. Zelfs Allah’s Profeten en Boodschappers moesten lijden ondergaan. Profeet Ayyoeb (Job) wordt in de Quran vernoemd als een Profeet die uiterst geduldig was. Goede mensen lijden soms, maar hun lijden geneest anderen en brengt iets goeds voor hun gemeenschap. Mensen leren van hun goede voorbeeld. Martelaren sterven voor hun geloof, soldaten geven hun leven voor hun land en dat brengt bevrijding en vrijheid voor hun volk.

4. Soms laat Allah toe dat mensen lijden
om anderen op de proef te stellen
in hun reactie tegenover hen.

Als je een zieke ziet, een arme en behoeftige, dan is dat een test van Allah. Hij is bij deze lijdende mens aanwezig om jouw liefdadigheid en geloof op de proef te stellen. In een erg ontroerende Hadith Qudsi (Goddelijke Hadith) heeft de Profeet (vrede en zegeningen over hem) gezegd:

Op de Dag des Oordeels zal Allah zeggen:
“O zoon van Adam, Ik was ziek en je hebt Mij niet bezocht.”
Hij zal zeggen: “O mijn Heer, hoe kon ik U bezoeken,
als U de Heer van de Werelden bent?!”

Allah zal zeggen: “Wist je niet dat Mijn dienaar,
die-en-die, ziek was, en je hebt hem niet bezocht?
Wist je niet dat, als je hem had bezocht,
je Mij daar zou hebben gevonden?”

Allah zal zeggen: “O zoon van Adam,
Ik vroeg je om voedsel en je hebt me niet gevoed.”
Hij zal zeggen: “O mijn Heer, hoe kon ik U voeden?
U bent de Heer van de Werelden!”

En Allah zal zeggen: “Wist je niet dat mijn dienaar,
die-en-die, eten nodig had, en jij hebt hem niet gevoed?
Wist je niet dat, als je hem had gevoed,
je dan had gemerkt dat je het voor Mij deed?”

“O zoon van Adam, Ik vroeg je om water
en je gaf Me niet te drinken.”
De man zal zeggen: “O mijn Heer,
hoe kon ik U water geven,
als U toch de Heer der Werelden bent?!”
Allah zal zeggen: “Mijn dienaar, die-en-die,
vroeg je om water en je gaf hem niets te drinken.
Wist je dan niet dat, als je hem te drinken had gegeven,
je zou hebben gezien dat het voor Mij was?”

(Muslim, Hadith nr 4661)

Over Profeet Isa /Jezus (vrede zij met hem) is ook overgeleverd in de Injiel (Evangelie of Nieuw Testament van de Bijbel) dat hij iets in die zin heeft gezegd. (Zie Mattheus 25:35-45)

Samengevat kunnen we dus zeggen dat het lijden bestaat om ons te leren dat we Gods natuurwetten en Zijn morele wetten moeten naleven. Soms gebeurt het om diegenen te straffen die Allah’s natuur- en morele wetten overtreden. Het is bedoeld om ons geloof in Allah en onze toewijding aan menselijke waarden en liefdadigheid te testen.

Telkens we met lijden worden geconfronteerd,
moeten we onszelf afvragen:

Hebben we een wet van Allah overtreden?
Laten we de oorzaak van het probleem bekijken
en onszelf corrigeren.

Kan het een straf zijn?
Laten we berouw tonen, vergiffenis vragen
en ons gedrag verbeteren.

Kan het een test of een beproeving voor ons zijn?
Laten we dan hard ons best doen om te slagen.

Gelovigen treden lijden tegemoet met gebed, berouw en goede daden.
De niet-gelovigen staan voor dit lijden met twijfel en verwarring.
Ze geven Allah de schuld of verzetten zich tegen Hem.
Moge Allah ons bewaren op het Juiste Pad. Amen!

Allah de Almachtige weet het best.

(Met dank aan Dr Muzammil Siddiqi en http://www.IslamOnline.net)
Dr Muzammil Siddiqi is directeur van de “Islamic Society of Orange County” (Islamitische Vereniging van de provincie Orange) en (voormalig) voorzitter van de “Islamic Society of North America” (Islamitische Vereniging van Noord-Amerika).

Meer over God/Allah leren?  www.GodAllah.com

Bron : http://www.islamnewsroom.com/answers/49-life1

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is..., Sprokkels en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.