Tien punten over de Ramadan

Door Sheikh Yusuf Estes

Er zijn enkele belangrijke punten die we goed moeten begrijpen wanneer we vasten tijdens de maand Ramadan, opdat we zoveel mogelijk voordeel zouden halen uit de wijsheid en onderrichtingen die we verwerven tijdens deze gezegende maand. Dit is namelijk de maand waarin Allah Zijn laatste Openbaring, de Quran, heeft neergezonden.

Denk eerst al eens na over een belangrijke uitspraak van onze Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem): “Laat de dag van vasten niet dezelfde zijn als een dag waarop je niet vast.” Hij had het over ons gedrag en onze houding die dezelfde zijn of we vasten of niet, waarbij het vasten geen invloed heeft op ons. Laten we dit in gedachten houden terwijl we de volgende tien punten van vasten in de Ramadan bekijken, insha’Allah.

Een van onze geliefde Islamleraren, Dr. Tamimi, student van kennis van Medina, en Dr. Jafar Idris, hebben interessante en nuttige spreekbeurten gegeven over het belang en de beloningen van het vasten in de Ramadan. Wat volgt steunt voor een deel op deze uitmuntende kennis.

Punt 1 : Taqwa verwerven

Allah heeft het vasten opgelegd opdat we Taqwa zouden verwerven:

O jullie die geloven, het vasten is voor jullie verplicht gemaakt, zoals het ook verplicht was voor degenen voor jullie. Hopelijk zullen jullie Taqwa verwerven (bewustzijn van Allah verwerven).” (De Edele Quran 2:183) 

In dit geval betekent ‘Taqwa’ het plaatsen van een schild tussen jezelf en Allah’s woede en Hellevuur. We moeten ons dus bij het verbreken van onze vasten afvragen:  “Heeft dit vasten onze vrees voor Allah vergroot? Heeft het tot gevolg dat we onszelf willen beschermen tegen het Hellevuur of niet?”

Punt 2 : Nader tot Allah komen

Dit bereiken we door dag en nacht de Quran te reciteren en erover na te denken, door de Tarawih gebeden bij te wonen, Allah te gedenken (Dhikr), cirkels van kennis bij te wonen (lezingen) en – voor wie daartoe in staat is – ‘Umrah te verrichten. Eveneens voor degenen die ertoe in staat zijn is er I’tikaaf (afzondering) tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan, om op die manier alle wereldse doelen achter je te laten en je af te zonderen in een moskee, enkel denkend aan Allah, om zo jezelf dichter bij Allah te brengen. Wanneer iemandt zondigt, voelt hij zich ver van Allah. Dat is de reden waarom we het moeilijk kunnen vinden om de Quran te lezen en naar de moskee te komen. De gehoorzame aanbidder voelt zich echter dichterbij Allah en wil Allah steeds meer aanbidden, omdat hij zich niet over zijn zonden hoeft te schamen.

Punt 3 : Geduld en wilskracht verwerven

Allah heeft geduld/volharding (‘Sabr’) meer dan zeventig keer vermeld in de Quran en heeft het op meer dan zestien manieren in Zijn Boek bevolen. Iemand die vast geeft dus zijn eten en drinken op, en ook zijn huwelijksbetrekkingen tijdens die uren, en bovendien leert hij zelfbeheersing en geduld. Deze Ummah heeft mannen en vrouwen met een sterke wil nodig, mensen die vasthouden aan de Sunnah en het Boek van Allah, en die niet wijken voor de vijanden van Allah. We hebben geen nood aan emotionele mensen, die alleen maar slogans lanceren en die roepen, maar falen als het erop aankomt iets vol te houden. Dan wankelen ze.

Punt 4 : Streven naar Ihsaan (rechtschapenheid en oprechtheid)
en ver weg blijven van Riyaa (iets doen om ermee op te vallen)

‘Ihsaan’ betekent Allah te aanbidden alsof je Hem ziet – en zelfs al zie jij Hem niet, Hij ziet alles. Hasan al-Basri heeft gezegd: “Bij Allah, ik heb de laatste twintig jaar geen woord gezegd, niets met mijn hand genomen, niets nagelaten met mijn hand te nemen, niet verdergestapt of achteruitgestapt, zonder dat ik voor ik iets deed me eerst afvroeg ‘Houdt Allah van deze daad? Is Allah tevreden over deze daad?’.” Dus als iemand vast, moet hij deze eigenschap verwerven waarbij hij zichzelf observeert en Riyaa vermijdt. Daarom heeft Allah in een Hadith Qudsi gezegd: “Vasten is voor Mij en Ik geef er de beloning voor”, want niemand weet of je vast of niet, behalve Allah. Als iemand bijvoorbeeld bidt of aalmoezen geeft, of de Tawaaf verricht, dan kunnen de mensen hem zien en dus kan de persoon die daad stellen in de hoop door de mensen te worden gezien. Sufyan ath-Thawri bracht nachten en dagen al wenend door, en de mensen vroegen hem: “Waarom ween je? Is het uit vrees voor Allah?” Hij zei: “Neen”. Ze zegden: “Is het uit vrees voor het Hellevuur?” Hij zei: “Neen, het is niet de vrees voor het Vuur van de Hel waardoor ik ween. Wat me doet wenen is het feit dat ik Allah al die jaren hebben aanbeden en dat ik onderricht heb gegeven, maar ik weet niet zeker of mijn intenties wel zuiver voor Allah waren.”

Punt 5: Manieren verfijnen, vooral wat betreft
waarachtigheid en het vervullen van beloften

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Al wie valsheid in woord en daad niet opgeeft, van hem heeft Allah het niet nodig dat hij zijn eten en drinken laat.” (Al-Bukhari). Wat we hieruit leren is dat we aandacht moeten besteden aan het uitzuiveren van onze manieren. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Ik werd gezonden om de goede manieren te vervolmaken.” (Malik) We moeten dus bij onszelf nagaan of we wel het gedrag van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) navolgen. Een voorbeeld: geven we de salaam zowel aan wie we kennen als aan wie we niet kennen? Volgen we de gedragsvoorschriften van de Islam door de waarheid te zeggen en niets dan de waarheid? Zijn we oprecht? Zijn we barmhartig voor de schepping?

Punt 6: Erkennen dat iemand zich kan beteren

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Elke zoon van Adam zondigt, en de beste onder de zondaars zijn zij die berouw tonen.” (Ibn Majah). Allah geeft ons veel mogelijkheden om ons in berouw tot Hem te wenden en Hem om vergiffenis te vragen. Wie ongehoorzaam is geweest, kan gehoorzaam worden.

Punt 7: Meer liefdadigheid aan de dag leggen

Ibn ‘Abbas heeft gezegd: “De Profeet (vrede en zegeningen over hem) was de meest liefdadige onder de mensen, en hij werd het nog méér tijdens de maand Ramadan, wanneer Jibriel (de engel Gabriël) elke nacht van de Ramadan bij hem kwam tot aan het einde van de maand.” (Al-Bukhari). De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Hij die een vastende persoon te eten geeft, voor het verbreken van zijn vasten, zal dezelfde beloning als hij krijgen zonder dat de beloning van de vastende wordt verminderd.” (At-Tirmidhi)

Punt 8: De eenheid van de Muslims ervaren

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Diegenen onder jullie die na mij zullen leven, zullen veel geschillen zien. Dan moeten jullie vasthouden aan mijn Sunnah en de Sunnah van de rechtgeleide kaliefen (leiders). Houd daaraan vast en blijf erbij.” (Abu Dawud)

Tijdens deze maand ervaren we dat eenheid mogelijk is, omdat we allemaal samen vasten, samen onze vasten verbreken, allemaal samen Allah aanbidden en samen Salatul ‘Eid bidden. Daarom voelen we dat de eenheid onder de Muslims wel degelijk mogelijk is. Muslims zijn in staat één enkel lichaam te vormen, maar dat zal alleen worden bereikt wanneer de gehoorzaamheid enkel en alleen voor Allah en Zijn Boodschapper zijn.

Punt 9: Discipline om te leren

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft ons doen vasthouden aan discipline en stiptheid, een stiptheid die niet tot fanaticisme leidt en ook niet tot het overschrijden van de grenzen die Allah heeft uitgestippeld. Iemand mag de vasten niet bewust en opzettelijk verbreken voor de zonsondergang, want dan zal die niet door Allah worden aanvaard. Muslims moeten leren om erg stipt te zijn in hun leven, omdat ze een volk zijn van een belangrijke boodschap waarrond zij hun levens opbouwen.

Punt 10: De jongeren leren Allah te vereren

Het was de praktijk van de bewoners van Medina om tijdens het vasten voor ‘Ashura (dat nu is herleid tot een aanbevolen vasten van 1 of 2 dagen *) hun kinderen aan te sporen met hen mee te vasten. Als de kinderen van honger en dorst weenden, leidden hun ouders hun aandacht af door hen een of ander stuk speelgoed te geven. De kinderen verbraken hun vasten samen met hun ouders. (Zoals vermeld in Al-Bukhari)

Dus moeten we de jongeren meebrengen naar de moskee, en ze moeten samen met hun ouders bidden, zodat ze de gewoonte ontwikkelen om vereerders van Allah te worden. Als we de kinderen niet aanmoedigen om te vasten terwijl ze nog jong zijn, dan zullen ze het heel moeilijk vinden om dertig dagen aan een stuk te vasten wanneer ze hun puberteit bereiken. Dat is waarom de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Beveel uw kinderen te bidden als ze zeven zijn, en sla ze (als ze niet bidden) wanneer ze tien zijn.” (Hakim)

Er is nog iets waar degenen die vasten in de Ramadan aan moeten denken, al zien we dat meestal niet als de reden waarom we het bevel van Allah opvolgen: de fysieke en medische voordelen die gewoonlijk in verband worden gebracht met het vasten.

Er wordt ons opgedragen zorg te dragen voor onze gezondheid en om de rechten van ons lichaam over ons te vervullen. Onze Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft ons gezegd dat ons lichaam rechten over ons heeft en in een Hadith heeft hij gezegd: “De sterke gelovige is beter en meer geliefd bij Allah dan de zwakke gelovige, en er is goeds in iedereen.” (Sahih Muslim)

Verricht alsjeblief Du’a voor ons tijdens je vasten, insh’Allah.
Moge Allah je vasten aanvaarden en je in Zijn Jennah plaatsen. Amien.

(*) De tiende dag van Muharram, Ashoera genaamd, is ook voor de Joden een vastendag (Yom Kippoer). De Muslims vasten (best) twéé dagen om zich zo van de Mensen van het Boek te onderscheiden.

BRON: http://www.fastramadan.com/10_points_for_fasting.php

___________________________________________

Nota van Mariam

Als je een heel klein beetje met Engels overweg kan, vind je op diezelfde site een handig overzicht van allerlei goede daden die binnen de Sunnah vallen, en die tijdens de Ramadan extra worden aangemoedigd. Je kan je  eigen Ramadan-voornemens plannen, en jezelf per email laten verwittigen over wat je je had voorgenomen.

http://www.fastramadan.com/calendar/tasks.php

Daar vind je alles voor een goede Ramadan insh’Allah!

Of, zoals Bilal Philips het zegt: een fantastische Ramadan.  In onderstaande reeks gaat hij ervan uit dat, als je plant om een goede Ramadan te beleven, je op het eind ervan net als elk jaar zal vaststellen “Ik had nog zoveel meer willen doen!” … Dus moedigt hij ons aan hoog te mikken, maar op de centrale punten (Taqwa, Quran en Tawba). Schieten we dan toch nog tekort voor “fantastisch”, dan wordt het toch nog een “goede” Ramadan.

http://www.youtube.com/watch?v=-ipYl6E2ylM

Moge Allah ons daartoe sterken, en ons de Sabr geven om aan het einde van de Ramadan Zijn Vergiffenis te hebben verworven, en onze Iman zodanig te hebben versterkt dat we het volgende jaar betere Muslims zullen zijn dan het vorige. Amien.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.