Ramadanregen

 

Door Yasmin Mogahed


Beeld je even in dat het regent. Het giet.
En beeld je in dat jij in je huis zit en toekijkt hoe de regen valt.
En stel je nu voor dat deze regen heel anders is dan gewoonlijk…
Hij lijkt in niets op wat je ooit al hebt gezien.
Vandaag regent het geen water.
Het regent iets wat veel meer waarde heeft voor jou.
Stel dat het die dag biljetten van honderd dollar regent…

Wat zou je doen? Wat zou er die dag in je buurt gebeuren?
Wat zou er in de wereld gebeuren? Zouden we ons niet meteen naar buiten spoeden, holder de bolder, en proberen om zoveel mogelijk van die geldregen te vangen?
Zouden we niet de hele nacht buiten blijven staan om er zoveel mogelijk van te vergaren?

Voor geld zouden we dat doen, want geld is waardevol. Maar stel je nu voor dat het iets regent wat van onschatbare waarde is. Geen briefjes van duizend of een triljoen, maar de Genade van Allah … een munteenheid die met geen menselijke munt te vergelijken valt.

“O  Allah stort Uw zegeningen over ons uit!”

 

De Boodschapper van Allah, Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Ramadan is tot u gekomen. (Het is) een maand van zegeningen,
waarin Allah U met zegen bedekt, want Hij zendt zijn Genade neer,
vermindert zonden en verhoort gebeden. Daarin kijkt Allah
naar jullie wedijver (in goede daden) en Hij prijst jullie bij Zijn Engelen.
Betuig Allah dus goedheid van uw kant, want de ongelukkige is hij
aan wie (tijdens deze maand) de Genade van Allah, de Machtige,
de Verhevene, wordt ontzegd.”
(Overgeleverd door Tabarani)

Tijdens deze maand worden we afgeschermd van het Hellevuur, beschermd tegen de Shayateen (satans) en gezuiverd van onze zonden. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Eender wie tijdens de Ramadan vast uit oprecht geloof, in de hoop Allah’s beloningen te verwerven, aan hem zullen al zijn zonden uit het verleden worden vergeven.” (Bukhari)

In een andere Hadith heeft hij (vrede en zegeningen over hem) gezegd: “Wanneer de maand Ramadan begint, worden de poorten van de hemel geopend en de poorten van de Hel worden gesloten en de duivels worden geketend.” (Bukhari)

In deze maand is er een nacht die beter is dan duizend maanden (De Edele Quran 97:1-5). “Er is bescherming tegen het Hellevuur, minstens zeventigvoudige beloning voor onze daden en de mogelijkheid dat al onze zonden worden uitgewist.” (Hadith) Is er dan een groter verlies dan midden in deze massieve stortregen van zegeningen te staan zonder alles bijeen te scharrelen wat we kunnen van Allah’s Genade?

En hoewel deze genade ons doorheen de gezegende maand overspoelt, zijn de laatste tien nachten ervan ongeëvenaard. Aicha (moge Allah tevreden zijn over haar) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) bij het begin van de tien laatste dagen van de Ramadan zijn gordel aanspande (wat betekent dat hij hard werkte), de hele nacht bad en zijn familie wakker hield om te bidden. (Bukhari)

Hoe kunnen we deze gezegende maand, en vooral de laatste tien dagen ervan, ten volle benutten? Hier zijn een paar mogelijke manieren:

Boek een privé-ontmoeting met Allah

Leg een tijdstip vast, voor of na Suhur, om alleen te brengen met Allah (subhaanahu wa ta’aala). Gebruik deze tijd om je met Hem te verbinden door te bidden, smeekbeden te verrichten of Quran te lezen. Er is geen tijd als deze. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Wanneer het laatste derde deel van de nacht overblijft,
daalt onze Heer, de Glorievolle, af naar de laagste hemel en verkondigt:
‘Is er iemand die Mij aanroept, zodat Ik zijn smeekbede kan verhoren?
Is er iemand die Mij om iets vraagt, zodat Ik zijn wens kan vervullen?
Is er iemand die Mijn vergiffenis vraagt, zodat Ik hem kan vergeven?’.”

(Bukhari en Muslim)

Leg tijd vast voor bezinning

Middenin onze drukke agenda vinden we zelden de tijd om te stoppen en te ontspannen, laat staan om ons te bezinnen over het leven. Maak tijd vrij om dat te doen. Maak tijd om je dagelijkse routine te doorbreken en overdenk waar je staat en waarheen je op weg bent. Denk na over de schepping rondom je en over de realiteit van dit leven, de dood en onze uiteindelijke ontmoeting met onze Schepper. Kies hiervoor een tijdstip, zoals het laatste derde van de nacht, wanneer er niets is om je af te leiden.

Ga op reis naar Allah

We moeten er allemaal af en toe eens uit. Gebruik de Ramadan als een kans om er eens uit te trekken, met Allah (subhaanahu wa ta’aala) als je reisgezel. Aicha (moge Allah tevreden zijn over haar) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) de gewoonte had I’tikaaf te verrichten (afzondering) tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan en te zeggen: “Zoek de Nacht van Qadr in de tien laatste nachten van de maand Ramadan.” (Bukhari)

Mis de Nacht van Qadr (Macht, Voorbestemming) niet

Tijdens de laatste nachten van de Ramadan is er een nacht die beter is dan een mensenleven (1000 maanden, of 83,3 jaar). De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Eenieder die tijdens de Nacht van Qadr bidt,
met geloof
 en hopend op Zijn beloning,
zal al zijn voorgaande zonden vergeven krijgen.”
(Bukhari en Muslim)

 Aicha (moge Allah tevreden zijn over haar) heeft gezegd: “Ik vroeg de Profeet (vrede en zegeningen over hem): ‘O Booschapper van Allah, als ik weet welke nacht de nacht van Qadr is, wat moet ik daarin dan zeggen?’ Hij zei: ‘Zeg:

Allahumma Innaka affoewoen,
toehibboel afwa, fa’fu anni!

O Allah, U bent de Vaak-Vergevende,
U houdt ervan vergiffenis te schenken, dus vergeef mij.”
(Ahmad, Ibn Majah, Tirmidhi)

Van Suhaibwebb – Yasmin

Engelste tekst gevonden op islamicity.com

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.