Sprokkels uit “Geduld en Dankbaarheid”

Auteur Ibn Al-Qajjim (Uitgeverij Noer)

Geduld is aan de mens als voorwaarde gesteld om het Paradijs binnen te kunnen treden en om te kunnen worden gered uit het Hellevuur. Op de Dag des Oordeels zal Allah zeggen: “Waarlijk ! Deze Dag heb Ik hen voor hun geduld beloond, zij zijn zeker degenen die geslaagd zijn.” (Surah Al’Moeminoen – De Edele Quran 23:111)

*****

In spirituele zin betekent geduld
onszelf afremmen in het wanhopen en panikeren,
onze mond laten ophouden met klagen,
onze handen laten stoppen met over ons gezicht te strijken
en onze handen laten stoppen met het stuk scheuren
van onze kleren in tijden van verdriet en stress. (pag 21)

*****

‘Amr ibn ‘Oethman Al-Makkie zei:
“Geduld betekent dichtbij Allah te blijven
en in kalmte te accepteren wat Hij je geeft,
zonder te klagen of verdrietig te zijn.”

Maar Ibn Qajjim zegt ook: “… Geduld betekent niet dat je zowel in tijden van rust als in moeilijke tijden hetzelfde ervaart. …” (pag 22)

*****

Dit is wat de Profeet (salallaahu aleihi wassalam)
ons heeft verteld in een Hadith:
“Degene die probeert geduldig te zijn,
zal door Allah worden geholpen geduldig te zijn.”
(Ahmad) (pag 28)

*****

Sommige metgezellen hebben gezegd: “Een gelovige slaat de duivel zoals een reiziger zijn kameel slaat.” (pag 38)

*****

De mens die vrees voor Allah als zijn wapen gebruikt,
concentreert zijn gedachten op de bestraffing.
De mens die Haja’ (schroom) als zijn wapen gebruikt,
richt zijn daden op Allah Zelf. (pag 41)

*****

De reden waarom het zo belangrijk is voor een gelovige om zich te onthouden van slechte daden, is dat hij zijn imaan moet beschermen, aangezien slechte daden imaan doen verminderen en uitdoven. (pag 41)

*****

Toen hem werd gevraagd naar strijd tussen Muslims onderling, heeft de Profeet (salallaahu aleihi wassalam) gezegd: “Wees als de dienaar van Allah die werd gedood en wees niet als degene die gedood heeft.” En “Laat hem (de moordenaar) zijn eigen slechte daad en jouw slechte daad dragen.” (pag 45)

*****

DE BITTERHEID VAN GEDULD ZAL ZOET WORDEN
EN DE PIJN VAN GEDULD ZAL VREUGDE WORDEN!
(pag 57)

*****

Ibn al Moebarak heeft gezegd dat “Soefjan zei: “Degene die een ramp niet telt als een zegening, en gemak niet als een ramp, begrijpt religie niet op de juiste manier.” (pag 136)

*****

Sa’d ibn Abi Waqqas (radiallaho anho) heeft gezegd: Ik vroeg aan de Profeet (salallaahu aleihi wassalaam) wie er onder de mensen het meest beproefd worden. Hij antwoordde: “De profeten, daarna de mensen die juist handelen. En dat gaat zo door naar beneden via verschillende categorieën mensen. De mens zal beproefd worden naarmate de kracht van zijn geloof. Hoe sterker dat geloof is, des te heviger is de beproeving. En hoe zwakker het geloof is, des te lichter is de beproeving.”

*****

“De gelovige zal constant getest worden
totdat hem, op deze aarde rondlopend,
al zijn slechte daden vergeven zijn.”
(Al-Boecharie) (pag 94)

*****

Ook is verteld dat de Profeet (salallaahu aleihi wassalaam) zei: “Als een gelovige aan een ziekte lijdt, lijkt zijn situatie op een stuk ijzer dat in het vuur wordt gestoken: de onvolkomenheden worden verwijderd en de goede elementen blijven over.”

en volgens Aboe Ajjoeb Al-Ansari (radiallaho anhu) tegen een zieke man van de Ansar: “Heb geduld mijn broeder, want als je dat doet (niet kunnen slapen van de pijn) zal jij verlost worden van je slechte daden, net zo gemakkelijk als je ze verkreeg”

*****

DE TIJD VAN ZIEKTE WIST
DE TIJD VAN SLECHTE DADEN UIT

*****

Ibn ‘Abbas (radiallaho anho) vertelde dat de Profeet (salallaahu alleihi wassalam) heeft gezegd:
“Er zijn vier kwaliteiten/ kenmerken;  (aan) iedereen die deze bezit is het beste van deze en van de volgende wereld geschonken. Het zijn :

Een dankbaar hart (dankbaar aan Allah)
Een tong die Allah gedenkt (die Allah vaak aanroept)
Een lichaam dat veel kan verduren (om gedurende de moeilijkheden die Allah stuurt te volharden)
Een gelovige vrouw (die trouw is aan haar man, zowel met haar lichaam als met zijn bezittingen
(At-Tirmidhi)

*****

‘Abdoer-Rahman ibn ‘Awf vertelde: De Profeet, salallaahu aleihi wassalam, kwam met ons de moskee binnen, ging met zijn gezicht naar de Qiblah staan, wierp zich neer op de grond en verbleef gedurende een lange tijd in soedjoed.
Ik zei tegen hem: “O Boodschapper van Allah, u verbleef zolang in soedjoed dat we dachten dat Allah u w ziel had genomen.” Hij zei: “Djibriel kwam met goed nieuws bij mij. Hij vertelde mij: Allah zegt: ‘Iedereen die jou zegeningen schenkt, zal Ik op mijn beurt 60 zegeningen geven en iedereen die jou de vredesgroet geeft, zal ook Ik de vredesgroet geven.’ Daarom wierp ik mij neer en dankte ik Allah.”  (Overlevering door Ahmad)

*****

Ibn Abid-Doenja vertelde dat Dawoed (aleihi salaam) aan Allah vroeg: “Wat is de geringste van Uw zegeningen?”
Allah openbaarde aan hem: “O Dawoed, een ademhaling.”
Dawoed haalde aldus adem en Allah vertelde hem:
“Dit is Mijn minste zegening, voor jou.” (pag 138-139)

*****

En over het onderwerp “Sabr” vond ik op islamtoday.com,
onder “Each one of us goes forth in the morning as a vendor for his soul”, iets wat onmogelijk uit het Engels te vertalen is maar wel heel mooi is:

“A person who is patient has to face the heat.
Patience comes with discomfort.
By describing patience as illumination,
it is simultaneously being praised
and recognized as the difficult thing that it is.”

Heel afgezwakt klinkt dat in vertaling als:
“Iemand die geduldig is, komt voor hete vuren te staan.
Geduld gaat gepaard met ongemak. Door geduld te omschrijven als verlichting wordt het tegelijk geprezen
en erkend als de moeilijke zaak die het is.”

 

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Sprokkels en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.