Kan je de Hajj niet verrichten?

Zelfs iemand die niet naar Mekka kan gaan,
kan beloningen verwerven tijdens de dagen van de Hajj.

Bismillahir Rahmanir Raheem

Wal Fajr, wa lailin ‘Ashr
(Surah Al-Fajr)

Er zijn geen daden, verricht op andere dagen, die waardevoller zijn dan deze verricht op deze (eerste tien dagen van Dhul Hijja)”. Daarop vroegen enkele Gezellen van de Profeet: “Zelfs niet Jihad?” Hij antwoordde: “Zelfs niet Jihad, tenzij voor een man die dat doet door zichzelf en zijn bezittingen in gevaar te brengen (omwille van Allah) en met geen van beide terugkeert.”
(Sahih Al-Bukhari)

Allah de Almachtige zweert een eed (in Surah Al-Fajr) bij de dageraad en de eerste tien dagen van de Hajj. Wanneer Hij bij iets een eed zweert, duidt dat op het grote belang en de enorme voordelen daarvan.

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft getuigd dat deze dagen de beste dagen zijn in deze wereld, en heeft de mensen aangemoedigd om gedurende deze dagen rechtschapen daden te verrichten.

Enkele van de goede daden die een Muslim tijdens die eerste dagen van Dhul Hijjah moet proberen te verrichten:

Vasten: Het is Sunnah om op de negende dag van Dhul Hijjah te vasten, aangezien de Profeet (vrede en zegeningen over hem) ons heeft aangespoord in die periode goede daden te verrichten – en vasten hoort tot de beste daden.

Takbier: Het is Sunnah om de Takbier te zeggen (“Allahu Akbar”), Tahmied (“Alhamdu li’Alalh”), Tahlier (“La illaha illa’Allah”) en Tasbieh (“Subhaan Allah”) tijdens de eerste tien dagen van Dhul Hijjah, luidop, in de moskee, thuis, op straat en overal waar het toegestaan is om Allah te gedenken, en Zijn Naam te noemen als een daad van aanbidding en als verkondiging van de grootsheid van Allah, geprezen zij Hij. Mannen moeten deze uitdrukkingen luidop zeggen, vrouwen reciteren ze in stilte.

Goede daden: Gewoon algemeen meer goede daden verrichten, omdat Allah ervan houdt en omdat ze ons enorme beloningen van Hem opleveren. Iedereen die niet in staat is de Hajj te verrichten, moet zich gedurende deze gezegende tijd toeleggen op het vereren van Allah, op het gebed (Salaat), op het lezen van de Quran, op het gedenken van Allah, smeekbeden verrichten (Du’a), aalmoezen geven, je ouders eren, familiebanden onderhouden, het goede opleggen en het kwade verbieden – samen met andere goede daden en aanbidding.

Offer: Een van de goede daden die een mens dichter bij Allah brengen gedurende deze tien dagen is het brengen van een offer, door een dier van goede kwaliteit te kiezen, het vet te mesten en geld te besteden omwille van Allah.

Oprecht berouw: Een van de belangrijkste zaken die we gedurende deze tien dagen horen te doen is simpelweg ons in berouw tot Allah te wenden en alle soorten ongehoorzaamheid en zonde op te geven.

Berouw betekent terug te keren naar Allah en afstand te nemen van alles, openlijk en in het verborgene, waar Hij een hekel aan heeft. Dat doe je met spijt over het gebeurde, en je geeft het ogenblikkelijk op en maakt het vaste voornemen om het nooit meer te doen en je enkel en alleen stevig aan de Waarheid te houden, door datgene te doen waarvan Allah houdt.

Je hebt zoveel te winnen. Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheid die deze onschatbare en onvervangbare dagen je bieden. Haast je om goede werken te verrichten voor de dood toeslaat, voor je spijt krijgt van je onachtzaamheid en je gebrek aan daadkracht, voor je wordt gevraagd terug te keren naar een plaats weer geen enkel gebed wordt verhoord, voor de dood tussen de hoopvolle en datgene waarop hij hoopt komt te staan, voor je met je daden in je graf ingesloten wordt.

Meer over Hajj (Engelstalig): www.PerformHajj.com

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Hajj - de grote Bedevaart, Sprokkels en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.