Heeft Jezus gezegd “Ik ben God” ?

Sheikh Yusuf beantwoordt een vraag naar Jezus’ Goddelijke natuur

De christen:
Bladerend door mijn Bijbel, in de Evangeliën, heb ik heel wat citaten gevonden (van Jezus zelf) waar hij zegt dat hij GOD is. Dus, als jullie Muslims beweren dat jullie ook in de Bijbel geloven, waarom geven jullie dan niet toe dat Jezus God is en dat Hij is gestorven voor jullie zonden?

Antwoord:
De eerste Bijbelgeleerden en vertalers van de Bijbel naar het Engels waren deze mening niet toegedaan. Dat is ùw opinie.

De christen:
Het eerste (citaat) staat in Johannes 8:58, waar Jezus het over Abraham heeft en dat Abraham Zijn dag had gezien. De Joden daagden Jezus uit: “Je bent nog geen 50 jaar oud en je hebt Abraham gezien?” Jezus antwoordde: “Waarlijk, waarlijk ik zeg u voor Abraham, ben Ik.”

Antwoord:
Volgens de Islam hebben we allemaal al bestaan voor we werden geboren. We zijn allemaal voor de Almachtige God gebracht en er werd ons gevraagd: “Ben Ik niet jullie Heer?” En we hebben allemaal “Ja” gezegd. Daarop heeft de Almachtige God ons in de “ruggengraat” van Adam geplaatst, nadat Hij deze ervaring uit ons geheugen had gewist.

De christen:
Jezus beweerde hier dat hij al bestond voor de tijd van Abraham. Jezus gebruikte de woorden “Ik ben” waarmee God zichzelf heeft aangeduid als de eeuwiglevende tegenover Mozes (Exodus 3:14)

Antwoord:
Dat zou een tegenspraak zijn als je kijkt naar de uitspraken over “Melchisedech” in wat er van de Bijbel overblijft. Hij leefde voor Abraham en had vader noch moeder, en hij was een priester van een hoge orde.

De christen:
Meteen nadat de Joden deze bewering hadden gehoord, wisten ze dat hij zichzelf als God presenteerde en ze namen stenen en wierpen ze naar hem.

Antwoord:
Toen de profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) de boodschap van de Almachtige God verkondigde als de Ene, zonder deelgenoten, en dat alle aanbidding, lof en verering Hem alleen toebehoren, heeft ook zijn volk (At-Ta’if) hetzelfde met hem gedaan. Ze namen stenen en gooiden die naar hem. Een engel verscheen en vertelde hem dat de Almachtige God de bergen over deze mensen wilde laten instorten als hij daartoe het bevel zou geven. Hij bad echter voor hen, dat ze zouden worden geleid en de Almachtige God alleen zouden vereren, zonder deelgenoten. Later zijn ze allemaal Muslim geworden.

De christen:
Doorheen de Evangeliën heeft Jezus beweerd de harten van de mensen te kennen (Marcus 2:8), een eigenschap die niet past voor gewone profeten, maar alleen voor God zelf.

Antwoord:
Een van de vele dingen die profeten doen is de mensen te vertellen wat ze zelf niet kunnen weten, tenzij met toelating van de Almachtige. Jezus (vrede zij met hem) heeft hierover zelf getuigenis afgelegd (“Ik zelf ben niets, tenzij door de Vader”).

De christen:
Jezus heeft ook beweerd de macht te hebben om zonden te vergeven (Marcus 2:5-7), een gezag dat alleen aan God toebehoort.

Antwoord:
Profeten krijgen soms kennis, om te weten of mensen al dan niet oprecht zijn en of ze vergiffenis bekomen of niet. En ook dit komt van de Almachtige God. Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft ook gemeld dat bepaalde mensen heel zeker vergiffenis zouden krijgen, en dat zij het Paradijs zouden binnengaan. Zij staan gekend als “De Tien”.

De christen:
Al zegt Jezus niet recht-toe-recht-aan “IK BEN GOD”, toch wordt het duidelijk gezegd, door Jezus Christus zelf, doorheen elk van de Evangelien, dat hij de Almachtige God is.

Antwoord:
U heeft gelijk: Jezus (vrede zij met hem) HEEFT NOOIT GEZEGD “Ik ben God”.

We zien zelfs meerdere verzen waarin hij categorisch dergelijke godslaster heeft ontkend. Hij bad tot God. Hij vereerde de Heer. Hij onderwiep zich aan Gods Will (“Niet mijn wil, maar de Uwe”) en hij beschikte niet over alle verborgen kennis (Herinnert u zich dat hij naar een boom ging en vaststelde dat die dor was, en hem dan vervloekte?)

Sheikh Yusuf Estes

gevonden op: justaskislam.com

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in pre-Islam en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.