Wat heb je vandaag gedaan?

Wat heb je vandaag gedaan?
Was het voor je Schepper?
Of voor de schepping?

auteur: Yusuf Estes

“Vereer je Schepper, niet de Schepping”

Vooraleer iemand gaat denken dat ik hier aan het preken ben, wil ik je dit vertellen: Deze overwegingen zijn bedoeld voor mezelf – en ik deel ze graag met anderen, maar niet om ze te beleren. Ik stel mezelf de volgende vragen:

 

Hoeveel heb je vandaag in de Quran gelezen?

Heb je je gebeden op tijd verricht? (best meteen bij het begin van de gebedstijd)

Heb je in Jamaat gebeden? (in gemeenschap, in de moskee)

Hoe zit het met Nafl Salaat? (ook “Sunnah” gebeden genoemd)

Was je geconcentreerd tijdens het gebed? (was je aandacht bij wat je zei en deed?)

Heb je nagedacht over de Laatste Dag en wat je dan te wachten staat?

Heb je Allah (3 keer) gevraagd je toe te laten tot Zijn Paradijs?
(zeg: “O Allah, laat me binnen in het Paradijs”)  (1)

Heb je Allah (3 keer) om Zijn bescherming tegen het Hellevuur gevraagd?
(zeg: “O Allah, bescherm me tegen het Vuur van de Hel”) (2)

Heb je iets gelezen uit de Ahadith van de Profeet (vrede en zegeningen over hem)?

Heb je overwogen afstand te nemen van slechte bijeenkomsten?

Heb je geprobeerd om overdreven veel lachen en grappen te vermijden?

Heb je vandaag geweend uit vrees voor Allah?

Heb je de Dhikr voor de ochtend en de avond gereciteerd?

Heb je Allah vandaag om vergiffenis voor je zonden gevraagd?

Heb je Allah oprecht gevraagd om het martelaarschap?
De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft namelijk gezegd:
“Al wie Allah oprecht om het martelaarschap vraagt,
aan Hem zal Allah de status van martelaar geven,
al sterft hij in zijn bed.”
(Muslim)

Heb je Allah gevraagd om je hart sterk te maken in het geloof?

 

Heb je het beste gemaakt van de uren waarvan we weten dat Allah dan je gebeden zal verhoren?

Heb je een nieuw boek over de Islam gekocht waaruit je nog meer over je godsdienst zal leren?

Heb je vergiffenis gevraagd voor de gelovigen – mannen en vrouwen – aangezien er een beloning is voor elke gelovige man en gelovige vrouw voor wie je vergiffenis vraagt.

Heb je Allah geprezen voor de zegen van de Islam?

Heb je Allah geprezen voor de zegen van je gehoor, je gezichtsvermogen,
je verstand en al Zijn andere zegeningen?

Heb je vandaag een aalmoes gegeven aan de armen en de noodlijdenden?

Heb je jezelf ervan weerhouden kwaad te worden voor je eigen voordeel,
en ben je alleen kwaad geworden omwille van Allah?

Heb je vermeden trots en arrogant te zijn?

 

Heb je een van je broeders/zusters in de Islam bezocht?

Heb je Allah gebeden voor je broeders en zusters, en voor je buren, en voor iedereen met wie je contact hebt?

Heb je je ouders liefdevol en vriendelijk behandeld?

Heb je op een tegenslag gereageerd met de woorden: 
“Inna Lillahi wa inna ilayhi raji’un”
(Aan Allah horen we toe en tot Hem is onze terugkeer)?
(Surah al-Baqaraah – De Edele Quran 2:156) (3)

Heb je vandaag deze Du’a verricht?
“Allahumma inni a’udhu bika ‘an ushrika bika
wa ana a’lam, wa astaghfiruka lima la a’lam

(O Allah, ik zoek mij toevlucht bij U tegen het bewust toekennen
van deelgenoten aan U, en ik vraag Uw vergiffenis als ik dat
zonder het te weten heb gedaan)? Voor iedereen die dit zegt zal Allah
zowel zijn grote en kleine vormen van Shirk van hem verwijderen. (4)

Bid je elke dag Fajr in de moskee, in gemeenschap? (geldt alleen voor mannen)

Probeer je ook de Salaat in de moskee, in gemeenschap, te verrichten?

VOETNOTEN
(1) De volledige Hadith gaat als volgt: “(Voor) al wie Allah drie keer om het Paradijs vraagt, zegt het Paradijs: ‘O Allah, laat hem toe in het Paradijs!’. En (voor) al wie drie keer vraagt om bescherming tegen de Hel, zegt de Hel: ‘O Allah, bescherm hem tegen de Hel!’.” (At-Tirmidhi, als Sahih geclasseerd door Al-Albani in ‘Sahih al-Jami’ nr 6151, vol 6)
(2) zie hierboven
(3) De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Ieder van jullie hoor te zeggen ‘Inna Lillahi wa inna ilayhi raji’un’ wanneer hem een tegenslag treft, zelfs al is het zijn schoen die geschonden is, omdat dit allemaal vormen van ‘onheil’ zijn.” (als Hasan geclasseerd door Al-Albani in ‘Al Kalim al Tayyib’ Nr 140)
(4) zie ‘Sahih al-Jami  nr 3625
BRON: http://islamnewsroom.com/answers/1713-working-for-paradise
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is..., Sprokkels en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.