De stem van de vrouw

Wanneer mag een vrouw haar stem laten horen?

Kort samengevat is het oordeel van de Fuqaha over de vrouwenstem dat ze niet uit zichzelf tot de Awrah van de vrouw behoort. Ze zeggen dat er niets mis mee is om ernaar te luisteren als dat nodig is. Daarom verbieden de Fuqaha het niet naar een vrouwenstem te luisteren, maar er zijn wel enkele voorwaarden van toepassing.

De vrouw moet spreken zonder de woorden te rekken, haar stem zacht te maken of ze te verheffen. Het is Haraam dat een man ervan geniet naar haar stem te luisteren, omdat daar Fitnah (verleiding) in schuilt.

De beslissende factor om te weten of het spreken van de vrouw Haraam is, is wat in deze Ayah staat (vertaling van de betekenis):

“O vrouwen van de Profeet! Jullie zijn niet zoals andere vrouwen.
Als jullie je plicht (tegenover Allah) vervullen, wees dan niet zacht
in uw spreken om te vermijden dat degene in wiens hart zich
een ziekte bevindt (hypocrisie, slechte verlangens, overspel…)
wordt geraakt door verlangen, maar spreek op een eerbare
manier.”
(De Edele Quran 33:32)

Het verbod slaat op te zacht spreken. Het is voor vrouwen verplicht op een eerbare manier te praten, wat betekent (zoals de Mufassirien het hebben uitgelegd) dat ze hun stemmen niet zacht mogen maken wanneer ze met mannen praten.

Tot besluit: wat van de Muslim vrouw wordt verwacht wanneer ze met een niet-Mahram man praat, is dat ze zich houdt aan wat er in dit vers wordt vermeld.

Ze moet vermijden wat verboden is en haar plichten vervullen.
Ze mag alleen spreken wanneer dat nodig is en enkel over toegestane en eerbare zaken, geen kwaad.
Tussen een vrouw en een niet-Mahram man mag zich geen intonatie voordoen, geen gesticuleren, kletsen, grappen, flirten of speels praten, opdat er geen ruimte is voor het wekken van verlangens of twijfels.
Het is vrouwen niet verboden om met niet-Mahram mannen te praten als dat noodzakelijk is, zoals rechtstreeks contact bij aankopen of het verrichten van een financiële transactie, omdat het in die gevallen voor beide partijen noodzakelijk is met elkaar te spreken.

Een vrouw mag ook vragen stellen aan een geleerde over wettelijke Islamitische aangelegenheden, of een man mag dergelijke vragen stellen aan een vrouw, zoals bewezen is in verschillende teksten van de Quran en de Sunnah.

Binnen de hierboven omschreven richtlijnen is er niets mis mee dat een vrouw praat met een niet-Mahram man. Het is ook toegestaan dat mannen vrouwen de Salaam geven, en omgekeerd, volgens de meest correcte opinie. Die groet moet echter vrij zijn van alles wat verlangen kan wekken bij de persoon in wiens hart zich een ziekte bevindt, om zo Fitnah te vermijden en oog te hebben voor de regels die hierboven werden uitgestippeld.

Wanneer die groet Fitnah kàn veroorzaken, moet de vrouw zich ervan weerhouden om die groet te geven of te beantwoorden. Het afweren van Fitnah door die groet te negeren is namelijk hetzelfde als kwaad afweren, en het vermijden van kwaad is beter dan iets nuttigs te doen.

(Zie al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah by ‘Abd al-Kareem Zaydan, vol 3/276).

En Allah weet het best.

Khadejah Jones – Share Islam Team
ShareIslam.com

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.