Vasten in de maand Muharram – op Ashoera

Vasten tijdens de maand Muharram is zeer wenselijk,
vooral op de tiende dag: Ashoera.

Er is over de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) overgeleverd dat, toen iemand hem vroeg welk gebed het beste is na de verplichte gebeden, hij heeft gezegd: “Het gebed in het midden van de nacht.” Er werd hem dan gevraagd welk vasten het beste is na de Ramadan. Hij zei: “Tijdens de maand met de naam Al-Muharram.(Ahmed, Muslim en Aboe Dawoed).

_________________________________________________
TER INFORMATIE : Ashoera valt op 11/10/2016
Dit geldt voor België – altijd 1 dag verscchil mogelijk
Muharram is de eerste maand van het Islamitische jaar
_________________________________________________

Deze Hadith toont duidelijk het belang aan van het vrijwillige vasten in Muharram, meer dan in andere maanden. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) benadrukt echter vooral het vasten op de tiende dag, op Ashoera.

Het woord “Ashoera” is afgeleid van Ashara, wat “tien” betekent. Het gedenken van deze dag gaat terug op Profeet Moesa bin Imran (vrede zij met hem). In een Hadith, overgeleverd door Ibn Abbas (moge Allah tevreden zijn met hem), leren we: “Toen de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) naar Medina kwam, stelde hij vast dat de Joden vastten op de dag van Ashoera. Hij vroeg hen waarom ze dat deden. Ze antwoordden dat het een goede dag was: de dag waarop Allah Profeet Moesa (vrede zij met hem) en de kinderen van Israël van hun vijand had verlost. Uit dankbaarheid heeft Moesa (vrede zij met hem) die dag gevast. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) reageerde: “Ik heb meer recht op Moesa dan jullie.” Hij vastte die dag en beval ook de gelovigen te vasten.” (Bukhari en Muslim)

Deze Hadith wijst erop dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) in alles met Profeet Moesa (vrede zij met hem) overeenstemde, net als met de andere Profeten. Voor dit gebeurde hebben we gezien dat hij ons vertelde dat de beste vrijwillige vasten die van Dawoed (vrede zij met hem) is.

Daarom is de volgende Hadith zo enorm belangrijk voor ons.

Ibn Abbas heeft overgeleverd dat de Gezellen, toen Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) vastte op Ashoera en hen hetzelfde gebood, hem vroegen: “O Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) dit is de dag die de Joden en Christenen respecteren en eren…” De Profeet (vrede en zegeningen over hem) beloofde hen: “Volgend jaar, als Allah wil, zullen we de negende vasten, tasuu’aa, samen met de tiende.” Voordat de volgende Muharram kwam, was de Profeet (vrede en zegeningen over hem) echter al overleden. Omdat de gelovigen de Profeet Moesa wilden navolgen door op Ashoera te vasten, maar niet wilden deelnemen aan de feestelijkheden van de Mensen van het Boek die het feest hadden herleid tot een formaliteit, besloot de Profeet (vrede en zegeningen over hem) deze dubbelzinnigheid op te heffen door ook op de negende dag te vasten.

Onze Ulama (Muslimgeleerden) hebben, na analyse van alle overleveringen van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) die over Muharram gaan, verklaard dat we het vasten in Muharram op drie manieren kunnen bekijken:

      • Drie dagen van Muharram vasten: de negende, de tiende en de elfde
      • Vasten op de negende en de tiende, vanwege de bovenstaande Ahadith
      • Enkel vasten op de negende

Het belangrijkste voor de Muslims in deze tijden is de vasten op de 9° en 10° van Muharram. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft over het vrijwillig vasten op de Dag van Ashoera gezegd: “Het wist de zonden van het vorige jaar uit.” (Muslim)

“De dag van Ashoera was de dag waarop Moesa en zijn mannen bevrijd werden uit de handen van Farao, en het is ter nagedachtenis van deze grootse gebeurtenis dat de Muslims vrijwillig vasten. De achterliggende gedachte is om de verwantschap tussen de Boodschappers van Allah te benadrukken, en om aan te tonen dat godsdienstige devotie van generatie op generatie overgaat. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) is niet gekomen om alle vroegere religieuze praktijken op te heffen, maar om ze te codificeren en in hun ideale vorm voor altijd te bewaren.”

 Bron: www.islamicfinder.com

NOTA (van Mariam)
Ashoera wordt in de media vooral opgevoerd als het gedenken van de dood van de kleinzoon van onze Profeet, die toevallig op die datum werd gedood. De Sjiieten komen die dag massaal op straat en slaan en verwonden zichzelf met veel vertoon uit “rouw” om deze marteldood. Laat het duidelijk zijn dat zelfverminking uit verdriet of rouw verboden is in de Islam: we leren Sabr (geduld en volharding) in dergelijke omstandigheden, geen drama. Ashoera is het gedenken van de bevrijding van Moesa (vrede zij met hem) en zijn volk van Farao en zijn verdrukking. We gedenken het door te vasten. Meer niet.


Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.