QURAN : Leiding, voor jou persoonlijk!

“Extracting Guidance from Quran”
slotsessie van een tiendaagse cursus Arabisch door Nouman Ali Khan
(samengevatte vertaling – deel 1)

Niemand vraagt om iets wat hij niet nodig heeft.
Als iemand zegt “Wie water wil, kan er krijgen” en jij hebt geen dorst – ga je dan water vragen? Als ik vind “Ik kan zelf wel beslissen. Ik heb er geen behoefte aan dat Allah me bij elk van mijn beslissingen leidt!”, dan zal ik nog wel de Salaah verrichten, maar het zal geen vraag om Leiding zijn – enkel iets wat ik doe zonder erbij na te denken.

Nu zegt Allah allereerst dat de Quran Leiding is.
De twee belangrijkste termen die we moeten kennen voor een goede persoonlijke relatie met de Quran zijn “HUDA” (Leiding) en “DHIKR” (herinneren, gedenken). Je kan enkel vermijden te worden MISleid als je voortdurend aan de Leiding wordt herinnerd… Dus heeft Allah in Zijn ongelooflijke Wijsheid de Salaah gegeven: “Verricht de Salaah om Mij te gedenken.” En wat is het langste onderdeel van de Salaah? Qiyaam (het staan). En wat doen we in de Qiyaam? We beginnen met de Faatiha, ons verzoek om Leiding, en in reactie op dat verzoek reciteren we … de Quran, de Leiding!

Als dit vragen om Leiding in het gebed dood is, dan is je gebed – hoe perfect je het ook verricht – leeg geworden. Niemand anders kan dat weten of beoordelen behalve jijzelf. Het eerste wat we moeten erkennen is dat we Allah’s hulp NODIG hebben – en we erkennen het omdat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) zelf elke dag om Leiding smeekte. Als we zijn voorbeeld willen volgen, dan moeten ook wij om Leiding vragen.

Het tweede dat we moeten erkennen: Je kan de Quran verstandelijk begrijpen, maar het is meer dan een louter intellectuele oefening. Het volgende onderdeel van mijn presentatie zal een beetje gek klinken, dus heb wat geduld met me.

De Quran bevat verhalen,
zoals over de Profeten (vrede zij met hen). We kènnen allemaal die verhalen. Maar, is het niet zo dat de Quran die verhalen herhaalt? In een wetenschappelijk werk vermeld je iets één keer, en indien nodig verwijs je ernaar terug, maar je herhaalt het niet. Allah zegt bepaalde dingen steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw…
Hoe noemt Allah de Quran? Dhikr, herinnering. Je herinnert iemand aan iets dat hij al wéét. En dat waaraan Allah ons het vaakst herinnert in de Quran, is dat wat we makkelijkst vergeten, zoals de Taqwa van Allah – vrees voor, bewustzijn van en ontzag voor Allah. Hij herhaalt het een paar honderd keer.
Deze wereld bestookt ons voortdurend met van alles. En wat is het dat je uit het oog verliest als je voortdurend met deze wereld bezig bent? De volgende wereld. Dus wat doet Allah de hele tijd? Hij herinnert ons aan die volgende wereld. Bekijken we de verhalen in de Quran eens vanuit die invalshoek.

> ADAM (aleihi salaam)

Iedereen kent het verhaal van Adam (aleihi salaam). Gewoon om alles in perspectief te plaatsen ga ik jullie het verhaal vertellen vanuit het standpunt van de kennis en dan vanuit dat van de Leiding. Dan kan je ze vergelijken – en zien dat we beide nodighebben: de kennis èn de Leiding.

Wie is in dit verhaal de grote slechterik? Sjaitaan, Iblies. En tegenover wie wordt hij geplaatst? Adam, aleihi salaam. Wie zijn de andere personages in het verhaal? Onze Moeder Hawa (Eva), de Engelen, en uiteraard Allah azza wa dj’al. We weten allemaal wat er is gebeurd. Ik ga je het verhaal dus niet opnieuw vertellen. Ik vertel jullie een ànder verhaal.

Je werkt als stagiair in een bedrijf. Wanneer je afstudeert, krijg je een voltijdse baan bij dat bedrijf. Een paar jaar later word je manager – regionaal, district, nationaal, internationaal manager… Je blijft maar stijgen op de carrièreladder en 35 jaar later ben je dan vicedirecteur van het bedrijf, je hebt het grootste kantoor, helemaal op de bovenste verdieping van de hoofdzetel. De enige die nog boven jou staat is de eigenaar, de directeur zelf. Op een dag komt die directeur het kantoor binnen met een hogeschoolstudent. Dat joch kijkt wat rond, knabbelend op zijn kauwgom … De directeur zegt: “Dit is onze nieuwe senior vicedirecteur en JIJ moet hem koffie halen. En ik heb ook enkele fotocopies nodig – van die covers voor zijn videospelletjes.” Je ziet hoe je directeur een ongekwalificeerde kandidaat zomaar de plaats geeft van degene die zijn hele leven aan dat bedrijf heeft gegeven. Wat is de reactie? “Die? Wie is hij?! Heeft hij eigenlijk al zijn middelbaar uitgedaan?! Dat is een grap zeker?  U kunt me niet zomaar vervangen!” En alle anderen die dit zien gebeuren… Wiens kant zullen ze kiezen, denk je? Als ik erbij was, zou ik die arme vicedirecteur steunen. Waarom wordt hij vervangen door zo’n ongeschikt groentje?!

Maar ik vertel je hier niet het verhaal van ergens een vicedirecteur… Als je het zo bekijkt is het eigenlijk nogal beangstigend, want ik wil niet dat jullie sympathiseren met Sjaitaan! Echt niet. Maar ik heb het jullie op deze manier verteld omdat we de verhalen in de Quran al te vaak beschouwen als verhaaltjes over personages die eigenlijk nooit hebben bestaan. Dit zijn nochtans heel reële toestanden, dit zijn waargebeurde verhalen. En toen Sjaitaan zich verweerde, moet je zijn frustratie begrijpen en wat hij heeft gezegd. Je weet toch wat zijn redenering was he? Het ging over kwalificaties.

En nu een ander deel van het verhaal…

Een andere werknemer in dat bedrijf. Niets aan de hand. Op een dag gaat er een memo rond naar iedereen in dat bedrijf om te melden dat hij wordt weggepromoveerd naar een duistere uithoek van New Mexico. Iedereen is op de hoogte van zijn overplaatsing, behalve … hijzelf. En de baas komt naar hem toe en zegt: “Niet te laat komen he!”. En hij zegt “OK, ik zal niet te laat komen”, want hij komt nooit te laat. En dan komt hij op een dag toch te laat en de baas zegt: “Ik heb het je nog zo gezegd dat je niet te laat mag komen. Sorry, maar je wordt overgeplaatst naar New Mexico.”

Nu – bestond het plan om hem daarheen te sturen al? Ja! Beeld je in dat hij die memo te pakken kreeg voor hij die dag te laat kwam en hij was daardoor zo van streek dat hij op weg naar het werk een afslag miste en … te laat komt… en te horen krijgt… wat? “Je wordt overgeplaatst naar New Mexico!” Wat kan hij dan zeggen: “Momentje! Ik word niet overgeplaatst omdat ik te laat ben!! Die beslissing lag al vast! Dit is opgezet spel! Dit is niet MIJN schuld! U WIST dit al!”

Allah zegt tegen de Engelen: “Ik plaats een Khalief op de aarde.” Aarde of Jenna? Aarde! En deze aankondiging komt VOOR al de rest! En dan komt (in Surah Araf) Iblies naar Adam (aleihi salaam) toe en stookt hem op om van de verboden vruchten te eten want “ofwel worden jullie dan Engelen ofwel zullen jullie horen tot de vaste inwoners.” Vaste inwoners? Waar? Jenna! Waarom zou hem dat interesseren?! Omdat het al geweten is dat Adam bestemd is voor… de aarde!

Adam had kunnen zeggen:
“Allah wist al bij voorbaat dat ik naar de aarde ga.
En dan nog als straf voor het eten van de verboden vruchten!”

De reden waarom ik dit met jullie deel is het volgende. Jullie kennen allemaal wel mensen die zeggen “Als Allah al wéét wat ik ga doen, waarom is het dan mijn schuld?” De eerste die dat had kunnen vragen, was wie? …  Adam! Dit is geen nieuwe vraag! Toen al kon die vraag worden gesteld.

Kijk naar deze vergelijking.
Adam (aleihi salaam) werd door Allah eervol behandeld.
Is Iblies ooit ook eervol behandeld door Hem? Ja.
Adam (aleihi salaam) kreeg een graad boven de Engelen. Heeft Iblies dat ooit gekregen? Ja.
Op een bepaald punt was Adam (aleihi salaam) ongehoorzaam aan zijn Heer.
Is iblies ook ongehoorzaam geweest? Zeker.
Adam (aleihi salaam) had de vrijheid om keuzes te maken.
Had Iblies die vrijheid ook? Jazeker. Ze hebben veel met elkaar gemeen!

Dat wat hen verschillend van elkaar maakt is niet de fout, maar wat er daarnà gebeurt.

Enerzijds heb je degene die gelooft dat hij met zijn intellect Allah’s beslissing kan aanvechten: “Ik heb een goede reden om U ongehoorzaam te zijn!” En aan de andere kant heb je hem die – hoezeer zijn verstand hem ook zegt dat hij een goed argument heeft voor zijn verdediging – zegt: “Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan.” Hij geeft zijn intellect op als hij voor de Heer der Werelden staat, omdat hij weet – al is hijzelf nog zo slim: “Het is niet omdat ik er niet met mijn verstand bij kan dat het niet klopt. Dit overstijgt mij – en ik vertrouw Allah.” Daarom krijgt hij vergiffenis en wordt de ander vervloekt.

Dit verhaal komt zeven keer voor in de Quran. Jij en ik worden eraan herinnerd dat we allemaal fouten maken. Dat wat ons maakt zoals Adam (aleihi salaam) – die vergiffenis kreeg – is dat we handelen zoals Adam. Doen we dat niet, dan doen we Iblies na. Je hebt de twee mogelijkheden: we kunnen onze fout goedpraten, met rationele uitleg (de tijden zijn veranderd, ik bevond me in een moeilijke situatie, je begrijpt niet wat ik doorsta, blablabla…), maar in wiens voetsporen treden we dan?
Het is dus niet alleen maar een verhaal. Het is advies!

> YUSUF (aleihi salaam)

Ken je het verhaal van Yusuf (aleihi salaam)? Een beroemd verhaal.
Yusuf (aleihi salaam) is in dit verhaal uiteraard “de goeie” en wie zijn de “slechteriken”? De broers. Als we al te sterk gaan vereenvoudigen, zeggen we: “Die broeders, dat was nog eens tuig!” Maar hebben ze uiteindelijk niet berouw getoond? Jawel. Dus ze zijn niet helemààl slecht. Er is meer.

Ik denk vaak aan Surah Yusuf omdat ik op mijn reizen probeer de mensen te wijzen op de problemen waarmee onze Muslim jeugd wordt geconfronteerd. En dan staat er een broeder op en zegt: “Wij komen van een goede Muslim familie! Onze kinderen doen zoiets niet, broeder! Mijn overgrootvader was per slot van rekening een Sheikh! En mijn grootvader was een Hafiz en mijn vader een Muhaddith! Onze kinderen doen zoiets niet!” … Wiens kinderen zijn die broers van Yusuf? Yaqoeb (aleihi salaam). En wiens zoon is hij? Ishaak (aleihi salaam). En van wie is Ishaak de zoon? Ibrahiem (aleihi salaam)! Die kerels zijn de zonen, kleinzonen en achterkleinkinderen van Profeten! Je vindt geen zuiverder bloed dan dat! En je kan ook niet aanvoeren dat er iets schortte aan hun opvoeding… Zal je afstamming je redden?! Hou op jezelf iets wijs te maken! Als het die broers niet kon helpen, dan is niemand veilig.

Put leiding uit dit verhaal!
Het verhaal en de geschiedenis kennen is één…
er Leiding uit halen is nog iets anders!
We moeten over de kennis bechikken maar moeten ook
de Leiding, de diepe levenslessen eruit destileren.

 

bron: http://www.youtube.com/watch?v=qtAM98Vr7bs

 

vertaald vervolg: https://mariaminislam.wordpress.com/2011/12/18/quran-een-mirakel-van-allah/

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Quran - onze gids en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.