Surah Kahf op vrijdag

Inleiding (van Mariam)
Zoals je weet, is het Sunnah om Surah al Kahf op vrijdag te lezen. Maar weet je ook waarom? We kennen de verhalen eruit stuk voor stuk. Maar wat is er zo bijzonder aan dat we er wekelijks aan worden herinnerd?

 

Deze Surah is een van de vijf die beginnen met “Alhamdu li Allah” (alle Lof hoort toe aan Allah): Al Faatiha (Surah 1), Al A’naam (Surah 6), Al Kahf (Surah 18), Saba (Surah 34) en Fatir (Surah 35).

Onze geliefde Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft ons gezegd,
zoals weergegeven in de Sahih van de Ahadith:
“Wie de Kahf leest op vrijdagavond, Allah zal hem een Noer (licht) geven
zoals tussen hem en het oude huis Kaba.”
(Fahras Al Darami)

En zoals het in de lange Hadith van Sahih Muslim staat:
“… wanneer de Dajjaal verschijnt, voor hem die de openingsverzen
van Surah Al Kahf leest, zal Allah hem beschermen tegen de Dajjaal.”

Laten we de schoonheid van deze Surah proeven.
Lees Surah Kahf hier in het Nederlands.

Er staan in deze Surah VIER VERHALEN die de
vier verschillende vormen van Fitna (verleiding) schetsen:
1/ Het verhaal van de Ahl Al Kahf (de bewoners van de grot)
over de Fitna van de Dien
2/ Het verhaal van de eigenaars van de twee tuinen
over de Fitna van het geld
3/ Het verhaal van Mozes en Al Khader (vrede zij met hen)
over de Fitna van de kennis
4/ Het verhaal van Dhu al Qarnain
over de Fitna van de macht

Deze vier “Fitna’s” zijn zo zwaar voor de mensen omdat de Sjaitaan erachter zit en datgene wat deze Fitna’s inhouden zo aantrekkelijk maakt. Het mooie aan deze Surah is dat ze zowel de Fitna’s (de verleiding) vermeldt als de manieren waarop je vermijdt er het slachtoffer van te worden.

1/ Het verhaal van Ahl al Kahf is het verhaal van de jongemannen die wegliepen van hun koning om Allah te kunnen aanbidden. Daarom overkwam hen het mirakel dat Allah hen 309 jaar liet slapen. De Fitna in dit eerste verhaal is de verleiding van het leven in een land vol verderf en zondig vertier, waar je wordt afgeleid van je verplichtingen op het vlak van aanbidding van en gehoorzaamheid aan Allah.
Al wordt het geneesmiddel hiervoor pas verderop in het verhaal vermeld, dit is de perfecte oplossing om je te helpen in die omstandigheden Allah te vereren:

“En wees zelf geduldig met degenen die hun Heer in de morgen en de avond aanroepen, verlangend naar Zijn Aangezicht. En wend jouw ogen niet af van hen omdat jij de versierselen van het wereldse leven wenst. En gehoorzaam niet degene wiens hart Wij Onze gedachtenis hebben doen veronachtzamen en (die) zijn begeerten volgt: en hij is in overtreding in zijn zaak.” (vers 28)

2/ Het verhaal van de eigenaar van de tuinen: een man die door Allah werd gezegend met geld en tuinen en alles waar een mens van kan dromen. Daarna onteerde hij deze zegeningen door ze aan zichzelf toe te schrijven, waardoor Allah een storm zond om zijn tuinen te vernietigen en zijn rijkdom weg te nemen.
De Fitna in dit verhaal is geld en welvaart, waardoor het ego opzwelt. Hoe meer je ervan hebt, hoe meer het je afleidt van je verplichtingen tegenover Allah.
Het geneesmiddel voor deze Fitna om ons tegen een dergelijke verleiding te beschermen wordt verderop vermeld:

“Het bezit en de zonen zijn de versieringen van het wereldse leven,
maar de goede daden, die blijvend zijn, zijn beter bij jouw Heer,
als beloning en betere hoop.”
(vers 46)

3/ Het verhaal van Mozes (vrede zij met hem). Hij dacht dat hij de slimste mens ter wereld was, maar Allah liet hem zien dat er iemand is die meer weet. Om die reden beleefde hij al die voorvallen die vragen bij hem opriepen over wat er gebeurde en waarvan hij de zin niet vatte.
Deze derde Fitna is de Fitna van de kennis, wanneer iemand denkt dat hij alles weet en daardoor ongemerkt zijn ego opblaast.
Het middel hiertegen is echter geduld en nederigheid:

“Hij (Moesa) zei: ‘Jij zult ondervinden dat ik, indien Allah het wil,
een geduldige ben en ik zal jou in geen opdracht ongehoorzaam zijn’.”
(vers 69)

4/ Het verhaal van Dhu al Qarnain, een rechtvaardige koning die over de aarde heerste en ze vervulde met rechtvaardigheid – tot hij de Ya’djoedj en Ma’djoedj bereikte en een barrière opwierp tussen hen en de andere aardbewoners. Zie ook (*)

De Fitna van de macht, wanneer je heerst over de aarde, de wereld in je handen houdt en kan doen wat je wil – en de Surah toont ons dat het tegengif voor deze Fitna is oprecht te zijn in alle daden tegenover Allah en de Dag des Oordeels in gedachten te houden:

“Zeg (O Muhammad): ‘Zullen wij jullie op de hoogte brengen van wie de grootste verliezers zijn door (hun) daden?’ (Het zijn) degenen wiens daden vruchteloos waren in het wereldse leven. En zij dachten dat zij goed werk verrichtten.” (vers 103-104)

En de Surah eindigt met het algemene middel
voor alles dat je in je leven kan meemaken:

“Zeg: ‘Ik ben slechts een mens zoals jullie.
Het is aan mij geopenbaard dat jullie god één God is.
Wie daarom de ontmoeting met zijn Heer verwacht,
laat hem goede daden verrichten en laat hem
bij de aanbidding van zijn Heer
niet één deelgenoot toekennen’.”
(vers 110)

(*) Het is de plicht van moslims om onrecht te bestrijden
maar ook om zèlf geen misbruik te maken van hun macht
wanneer ze daar de kans toe krijgen…
Een link met de pijnlijke hedendaagse realiteit
van Islamitische Staat, het zogenaamde Kalifaat,
en andere vormen van terrorisme:
https://stopislamicstatescrimes.wordpress.com/2015/06/19/macht-en-zijn-verleiding/

Je vindt deze uitleg meer schematisch weergegeven op http://www.slideshare.net/ProductiveMuslim/secrets-of-surat-alkahf

Hulp bij het reciteren vind je hier:
http://transliteration.org/quran/WebSite_CD/MixDutch/Fram2E.htm
met transliteratie (westerse letters die tonen hoe je de Arabische tekst kan uitspreken)
en met Nederlandse vertaling van de betekenis.

 —

De oorspronkelijke bron: http://www.aussiemuslims.com/forums/showthread.php?8193-why-Do-we-Read-Sura-Al-Kahf-every-friday bestaat intussen niet meer.

Naargelang je tijd hebt kan je kiezen uit volgende links waar Nouman Ali Khan
en Yasir Qadhi je de Surah veel dieper helpen ontdekken:

Webinar over de hele Surah Al Kahf:
https://www.youtube.com/watch?v=HksWRnYK8no
De jongeren in de grot (ongeveer 30 min):
https://www.youtube.com/watch?v=jmTvWYN6pDo
De man en zijn twee tuinen (ongeveer 30 min):
https://www.youtube.com/watch?v=9tnR2ZZUcsc
Musa en Khidr (ongeveer 20 min):
https://www.youtube.com/watch?v=boO603Avb_4
Het verhaal van Dhul Qarnain (ongeveer 20 min):
https://www.youtube.com/watch?v=tCRKMUg5frE

____________________________

Nawoord van Mariam:

Ik reis met de trein naar mijn werk en ik weet wel dat ik mijn handtas zorgvuldig moet bijhouden. Maar wanneer de omroeper waarschuwt “Let op uw persoonlijke bezittingen – er zijn tasjesdieven gesignaleerd” dan doe ik het pas weer bewust… Mash’Allah!
Hoeveel te meer geldt dat voor zaken die ons ons eeuwig geluk kunnen kosten!!!

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is..., Quran - onze gids en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.