Leugens over Allah, “de maangod”

Sheikh Yusuf Estes


De Quran bewijst het : ALLAH IS GEEN “MAANGOD”

“En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan.
Knielt jullie niet neer voor de zon en niet voor de maan,
maar knielt jullie neer voor Allah, Degene Die hen heeft geschapen,
als jullie alleen Hem aanbidden.” 
(De Edele Quran 41:37)

De Christen kennis die me een exemplaar van Morey’s (Ph.D. Robert Morey) boekje stuurde, zond me meteen ook vijf vragen over dit onderwerp. Ik probeer ze hieronder te beantwoorden.


VRAAG 1: Wat is het belang van de maansikkel in de Islam?

De Quran beantwoordt deze vraag al voor je ze hebt gesteld. Lees dit vers:

“Ze vragen jou over de nieuwe manen.
Zeg: ‘Zij zijn tijdsaanduidingen voor de mensen
en (voor het vaststellen van) de Hajj. (…)’.”

(De Edele Quran 2:189)


VRAAG 2: Waarom volgt de Islam een maankalender?

Zowel in de Bijbel als in de Quran worden de feestelijkheden bepaald aan de hand van de maankalender. Joden en Muslims hebben deze regeling, waarvan ze geloven dat ze van God komt, bewaard. Waarom volgt het Christendom dan een kalender volgens de zon?


VRAAG 3: Waarom wordt het feest van de Ramadan bepaald door het verschijnen van de halve maan?

Ik denk dat je de vasten van de Ramadan bedoelt. God heeft de Muslims in de Quran bevolen te vasten van zonsopgang tot zonsondergang tijdens de maand met de naam Ramadan (zie de Edele Quran 2:185, 187). Het begin en einde van de maand wordt bepaald door de maansikkel (2:189), volgens de richtlijnen van Gods Boodschapper (vrede en zegeningen over hem).

Waarom deze methode in plaats van een ander? Het is niet aan ons om dat te zeggen, het is iets wat God en Zijn Boodschapper voorschrijven. Ik vind het echter een efficiënte methode. Zij kan universeel worden toegepast en maakt het mogelijk dat de Ramadan alle seizoenen doorloopt. Zo kunnen de gelovigen de aanbidding van God aan de hand van het vasten genieten tijdens de verschillende seizoen: het ene jaar in de zomer, een aantal jaar later in de winter.


VRAAG 4: Waarom plaatst de Quran de Sabiërs op hetzelfde niveau als de Joden en Christenen, terwijl geleerden duidelijk hebben bewezen dat de Sabiërs de maancultus volgden?

Ik ben er niet van op de hoogte dat de Quran de Sabiërs op hetzelfde niveau zou hebben geplaatst als de Joden en Christenen. Misschien stel je die vraag met volgende vers in gedachten:

“Voorwaar, degenen die geloven
en degenen die het Jodendom belijden
en de Christenen en de Sabiërs, (zij allen)
geloven in Allah en in de Laatste Dag
en zij verrichten goede werken.
Voor hen is hun beloning bij hun Heer
en geen vrees zal er over hen zijn,
noch zullen zij treuren.”

(De Edele Quran 2:62 en ook 5:69)

Dit vers plaatst de Sabiërs echter niet op hetzelfde niveau als de Joden en Christenen, tenzij in een specifiek verband. Het vers gaat over vier onderscheiden gemeenschappen en biedt hen allevier de mogelijkheid om te leven zonder vrees of verdriet, als ze maar geloven in “Allah” en de Laatste Dag, en goede daden verrichten. Die vier gemeenschappen zijn:

     • de gelovigen (m.a.w. de Muslims)
     • de Joden
     • de Christenen
     • de Sabiërs

Terwijl ze allemaal dezelfde kans op beterschap krijgen, wordt er in dit vers niets gezegd over de geldigheid van de bestaande geloofspunten van die vier gemeenschappen. Anders zouden de Joden en Christenen, die in de Quran worden bekritiseerd voor dwalingen, niet op hetzelfde niveau worden geplaatst als de gelovigen.

Het wordt duidelijk als je beseft dat “gelovigen” hier niet betekent “mensen die gered zijn”, maar zij die ogenschijnlijk tot de gemeenschap van de Muslims behoren. Zij moeten, net als de drie andere groepen, het volgende doen om effectief te worden gered:

     • geloven in “Allah”
     • geloven in de Laatste Dag 
     • goede daden verrichten.

Die goede daden omvatten, volgens de Quran, het naleven van elke onderrichting van Muhammad (vrede en zegeningen over hem).


VRAAG 5: Vereerden de inwoners van Mekka de ware God, aangezien ze toch “Allah” erkenden? Was “Allah” één van de goden van de Ka’bah? En als dat zo is, vanwaar kwam dan die erkenning en vanwaar komt de naam “Allah”?

Eerst en vooral was “Allah” niet een van de 360 afgoden die zich in de Ka’bah bevonden, al heeft Morey dat beweerd, zonder dat hij er bewijzen voor heeft. Toen de Profeet (vrede en zegeningen over hem) als overwinnaar naar Mekka kwam, ging hij naar de Ka’bah en brak hij alle afgoden die zich daar bevonden.

Ten tweede werd het woord “Allah” altijd al gebruikt als naam voor “God” in de Arabische Bijbel voor zowel Joden als Christenen. We kunnen het bewijs gemakkelijk nagaan. Ga naar om het even welk hotel of motel ter wereld en kijk in de lade van het nachtkastje waar je de Bijbel vindt die de Giddeons daar hebben laten plaatsen. Kijk op pagina 5 of 6, waar ze voorbeelden van vertalingen geven van hun Bijbelvertalingen in andere talen.
Het tweede voorbeeld is dat voor mensen die Arabisch sperken. Het vers komt uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Iedereen kent het wel “Want zozeer had God de wereld lief…” En het Arabische woord voor “God” dat je daar ziet is “Allah”. En heb je een Arabische Bijbel ter beschikking, kijk dan op de eerste pagina van Genesis en je zal er 17 keer het woord “Allah” vinden.

Vervolgens is het woord “God” voor de Arabieren, al sinds de tijd van Abraham (vrede zij met hem), al altijd “Allah” geweest en Hij is voor hen de Heer van de Ka’bah (de zwarte kubus in het midden van het Heiligdom in Mekka). Hij was de onzichtbare God die zij in nood aanriepen. Ja, ze vereerden de ware God, maar hun aanbidding was niet zuiver alleen voor Hem. Ze aanbaden ook andere goden, in de overtuiging daat die als bemiddelaars tussen hen en de ware God, Allah, zouden optreden.

De Arabieren kennen Allah omdat Abraham Mekka heeft bezocht en er, samen met zijn zoon Ismaïl, de fundering voor de Ka’bah heeft gelegd. De afstammelingen van Ismaïl behielden enkele van de rituelen en geloofspunten van Abraham. Daartoe hoorde ook hun kennis van de ware God, Allah. We hebben elders al overtuigend aangetoond dat de ware God “El” uit de Bijbel dezelfde is als “Allah” in de Quran. Zie hiervoor “Yahweh, Jehovah, or Allah – What Is God’s Real Name?” ( “Yahweh, Jehovah, of Allah – Wat is de echte naam van God?”) door Sheikh Shabir Ally.

bron: Lies About Allah – From Christian Ph.D. Robert Morey
auteur Sheikh Yusuf Estes (islamnewsroom, shareislam, justaskislam)
Ook interessant als weerlegging van de maangod-theorie op zich: http://www.islamcity.nl/forum/islam-niet-moslims/3680-maangod-theorie-dr-robert-morey-2.html

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Foei Islam ? en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.