Satan’s zeven-stappen-plan

Ibn Al-Qayyim heeft gezegd:

“Shaytaan probeert de zoon van Adam te vernietigen in één van zeven fasen.
Sommige ervan zijn intenser dan andere.
Shaytaan zal niet eens proberen hem in de volgende fase aan te pakken
zolang niet eerst zijn poging om hem te vernietigen in de vorige fase mislukt is.

Dit zijn deze fasen:

Ongeloof in Allah

Ongeloof in Allah, in Zijn Dien (levenswijze), Zijn volmaakte eigenschappen en in wat Rasoelu ‘llah (vrede en zegeningen over hem) ons over heeft verteld, en in het feit dat we zullen worden opgewekt. Als Shaytaan erin slaagt de dienaar in deze fase te misleiden, dan vermindert diens vijandigheid tegenover hem en kan hij al het andere ook inpalmen. Is de dienaar succesvol en overleeft hij deze fase, dan zal Shaytaan hem proberen vernietigen in de volgende fase.

Bid’ah (vernieuwingen, toevoegingen in de godsdienst)

Dit kan slaan op het geloven in iets anders dan de waarheid waarmee Rasoelu ‘llah (vrede en zegeningen over hem) werd gezonden of op het aanbidden van iets of iemand anders dan Allah (zoals afgoden en dergelijke). Shaytaan geniet ervan iemand in deze fase overstag te zien gaan, omdat Bid’ah ingaat tegen de aard van de Dien en dus de persoon verplicht ze te verwerpen. Bovendien zal iemand die innovaties in de godsdienst volgt niet geneigd zijn berouw te tonen voor zijn daden. Hij zal veeleer ook anderen tot zijn Bid’ah uitnodigen!

Het navolgen van innovaties in de religieuze praktijk dwingt die persoon om leugens over Allah te verzinnen en te spreken zonder kennis. Dat is dus openlijk in conflict met de Sunnah. Het volgen van minieme Bid’ah praktijken zal leiden tot het volgen van zwaardere Bid’ah. Op die manier zal die persoon uiteindelijk zelfs de schoot van de Islam verlaten. Alleen geleerden en mensen van kennis kennen de echte gevaren van Bid’ah. Als een persoon hier slaagt en deze fase overleeft – door zich te houden aan de Sunnah en zijn teksten te verstaan zoals de Godsvruchtige Voorgangers dat deden – dan zal Shaytaan proberen hem in de volgende fase te vernietigen.

De zware zonden

Als hij de dienaar in deze fase kan vernietigen, zal Shaytaan de zonde die hij verricht mooi laten overkomen en hem er allicht toe brengen iets te zeggen zoals: “Geen zonde kan de Tawhied (geloof in de geloofsbelijdenis) schaden, aangezien geen enkele goede daad een man die Shirk heeft gepleegd (deelgenoten toekennen aan Allah) kan baten.” Als de persoon slaagt en deze fase overleeft, zal Shaytaan hem in de volgende fase proberen ten gronde te richten.

De kleine zonden

Shaytaan zal een persoon aanzetten om deze zonden te onderschatten door hem in te fluisteren: “Je hebt niets te vrezen zolang je je ver van zware zonden houdt. Weet je dan niet dat kleine zonden worden uitgeboet door de grote zonden te vermijden?” Op die manier overtuigt Shaytaan het individu dat het geen kwaad kan om kleine zonden te begaan, tot die persoon ze regelmatig beoefent. Iemand die een zware zonde heeft begaan, berouw heeft en vreest wat hij heeft gedaan is dan eigenlijk beter af dan deze persoon, aangezien het regelmatig begaan van kleine zonden die  zonden verandert in een grote! Voortdurend berouw wist zware zonden uit, maar evenzo blijft geen enkele kleine zonde klein als ze voortdurend wordt begaan. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Wees op uw hoede voor kleine zonden. Ze zijn zoals mensen die halt houden in een vallei, zich verspreiden op zoek naar hout en dan brengt ieder van hen een stok. Ze waren in staat om vuur te maken en hun brood te bakken. Telkens iemand een kleine zonde regelmatig begaat, zal die hem vernietigen.” (Ahmed)

Als de dienaar in deze fase slaagt en ze overleeft, door waakzaam te zijn en voortdurend berouw te betonen tegenover Allah en rechtschapen daden te verrichten, dan zal Shaytaan proberen hem in de volgende fase te vernietigen.

Shaytaan zet de persoon aan om overdadig te genieten van toegestane zaken, om hem op die manier weg te houden van de aanbidding van Allah.

Op deze manier probeert Shaytaan ervoor te zorgen dat die persoon de Sunnah praktijken opgeeft, om hem dan nadien ertoe te brengen zelfs de verplichte gebeden na te laten. Slaagt de dienaar en overleeft hij ook deze fase door het belang te begrijpen van die daden van aanbidding, dan zal hij proberen hem in de volgende fase te vernietigen.

De dienaar wordt bezig gehouden met daden die minder worden beloond.

Shaytaan moedigt de dienaar aan om bepaalde daden van aanbidding te verrichten en laat ze hem mooier lijken, en toont hem de fantastische beloning voor het verrichten van die daden, met de bedoeling hem weg te houden van daden die hem van meer nut zouden zijn en meer beloning opleveren.
Als Shaytaan er niet in slaagt de dienaar te misleiden, probeert hij hem ervan te weerhouden om de volledige beloning te ontvangen en dus houdt hij hem bezig met minder lonende daden.

Slaagt Shaytaan in geen enkele van de bovenstaande zes fasen, dan zal hij naar om het even welk ander middel grijpen om deze persoon te schaden

… door zijn manschappen en volgelingen op te roepen en hen tegen dit individu op te stoken. De Profeten en Boodschappers zijn hier niet van gespaard gebleven. Men moet dit geduldig verdragen, want de overwinning en succes gaan hand in hand met geduld.”

Khadejah Jones – Share Islam Team
www.islamswomen.com

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.