Wil je vergiffenis? Geef ze dan!

Wil je vergiffenis van Allah? 

Geef vergiffenis aan anderen.

Door Sheikh Salman al-Oudah

Als we willen dat Allah ons vergiffenis schenkt, moeten we vergevensgezind zijn tegenover anderen en bereid zijn hun fouten door de vingers te zien. Dat maakt deel uit van wat het betekent om goed te zijn voor anderen. Allah beschrijft zijn gelovige dienaren als:

“(…) die hun woede inhouden en vergevensgezind zijn voor de mensen.”
En daarop zegt Hij: “En Allah houdt van wie goed zijn.”
(De Edele Quran 3:134)

Inderdaad, Allah zegt:

“En laat diegenen onder u die bemiddeld zijn en overvloed hebben niet zweren dat ze niet zullen uitgeven aan de verwanten en de armen en aan hen die zijn uitgeweken op het Pad van Allah. Laat hen vergeven en lankmoedig zijn. Houden jullie er niet van dat Allah jullie vergeeft?
En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” 
(De Edele Quran 24:22)

 Allerlei rechtschapen daden brengen ons nader tot Allah, maar dat is vooral zo voor onze goedheid tegenover anderen. We moeten goed zijn voor alle schepselen, en ook voor mensen, of die goedheid nu de vorm aanneemt van ons persoonlijk gedrag, het delen van onze rijkdom, steun verlenen met onze mogelijkheden en onze invloed, of ons gebed voor hen tot Allah. We moeten vooral letten op de minderbedeelden, op de weduwen en kinderen, en op de armen.

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Er was een handelaar die de gewoonte had
de mensen krediet te verlenen.
Wanneer hij merkte dat een van zijn klanten krap zat,
zei hij aan zijn assistenten: ‘Vergeef ze hun schuld,
misschien zal Allah ons vergeven’.
Allah vergaf hem inderdaad.”

(Sahih Al-Bukhari, 2078 en Sahih Muslim, 1562)

Onze manier van omgaan met elkaar moet worden gekenmerkt door vergiffenis, verdraagzaamheid en grootmoedigheid. We moeten bereid zijn de gebreken van anderen door de vingers te zien. We moeten zelfs af en toe bereid zijn om afstand te doen van onze rechten. We mogen niet altijd alles opeisen waar we recht op hebben. In elke relatie moet je kunnen geven en nemen.

Dit is van toepassing op iedereen met wie we in contact komen. Zo moet het gaan tussen man en vrouw, tussen ouders en hun kinderen, tussen leerkrachten en studenten, en tussen heersers en hun onderdanen. In elk van deze relaties bestaan er duidelijk omschreven rechten en plichten, en we moeten ons best doen om die te vervullen. Toch schieten mensen in elke relatie ook wel eens tekort. Vergiffenis, verdraagzaamheid en genade brengen dan harmonie en liefde in onze relaties.

Beeld je een huwelijk in dat enkel rekent met rechten en plichten. Kan er in zo’n huwelijk liefde en barmhartigheid bestaan, kan er plaats zijn voor tederheid en affectie?

Verdraagzaamheid en grootmoedigheid stabiliseren die relaties en versterken de onderlinge achting en menselijke waardigheid tussen de mensen onderling. Door Allah’s Genade maken deze eigenschappen onze manier van handelen meer succesvol, en alvast maken ze ons handelen meer welvallig voor Allah.

 

Khadejah Jones – Share Islam Team
www.islamswomen.com

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.