De preek van de Profeet (sas) over de maand Ramadan

Auteur : El-Sayed Rachad El-Moussaoui

Deze preek werd overgeleverd door al-Sadooq, in zijn Boek “Al Amali”, op gezag van Imam al-Riad die zijn voorouders (vrede zij met hen) die op hun beurt de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) aanhalen:

“O mensen! Er is een maand gekomen die beladen is met zegeningen, genade en vergiffenis. Het is een maand die Allah de Almachtige beschouwt als de beste van alle maanden. De dagen ervan zijn in Allah’s ogen de beste van alle dagen, haar nachten de beste van alle nachten, haar uren de beste aller uren. Het is een maand waarin jullie worden uitgenodigd om de gasten van Allah de Almachtige te zijn, en jullie worden erin waardig geacht om Allah’s vrijgevigheid te genieten. Jullie ademhaling wordt in die maand als lofprijzing van Allah de Almachtige beschouwd, en jullie slaap als aanbidding. En jullie vrijwillige daden van aanbidding worden aanvaard, en jullie smeekbeden worden verhoord.

Vraag daarom aan Allah de Almachtige, jullie Heer, met oprechte intentie en zuiver hart om je in staat te stellen tijdens die maand te vasten en Zijn Boek voor te dragen. Want hij aan wie tijdens deze grootse maand Allah’s vergiffenis wordt ontzegd, is maar een arme donder. En laten je honger en dorst in die periode je herinneren aan de honger en dorst op de dag der Opstanding.

Geef aalmoezen aan de armen en noodlijdenden onder u. Omring je ouderen met respect en wees vriendelijk voor de jongsten. Bezoek je verwanten en hoed je tong, en kijk niet naar wat Allah verboden heeft verklaard om naar te kijken. En luister niet naar iets wat voor je oren verboden is te horen. Wees vriendelijk voor andermans wezen, zodat je eigen wezen ooit ook goedheid mogen ervaren. Toon tegenover Allah de Almachtige berouw voor je zonden en hef je handen smekend naar Hem op tijdens de gebedstijden, want dat is beste tijd, waarin Allah de Almachtige met barmhartigheid naar Zijn slaven kijkt en hun smeekbeden beantwoordt wanneer ze Hem smeken.

O mensen, jullie zielen zijn een onderpand voor jullie daden. Bevrijd ze daarom door Allah de Almachtige om vergiffenis te vragen. Jullie ruggen zijn overbelast door het gewicht van jullie zonden. Verlicht daarom hun last door je neerkieling (in gebed) te verlengen. Weet dat de Verhevene en Almachtige Allah bij Zijn Waardigheid heeft gezworen om degenen die hun gebeden verrichten en neerbuigen voor Hem niet te martelen, en om hen geen angst aan te jagen bij het zien van het Vuur, wanneer de mensen worden heropgewekt voor het Oordeel.

O mensen, al wie in deze maand het vasten van een gelovige verbreekt (*) zal een beloning ontvangen die gelijk is aan het bevrijden van een slaaf, en hij zal vergiffenis krijgen voor al zijn voorbije zonden.”

De mensen zeiden: “O Boodschapper van Allah! Niet iedereen van ons is daartoe in staat!” Hij zei: “Ontwijk het Vuur van de Hel, als is het met een dadel!
Ontwijk het Vuur van de Hel, als was het met een slok water!”

O mensen! Ieder van u die tijdens deze maand zijn gedrag verbetert, zal een veilige doorgang krijgen op de rechte Weg, terwijl veel voeten zullen wegglijden. En ieder van u die de lasten van zijn dienaren verlicht, zal door Allah de Almachtige worden beloond, doordat Hij voor hem zijn afrekening verlicht.

Ieder van u die zich ervan weerhoudt anderen te schaden,
zal bespaard blijven van de Wraak van Allah de Almachtige
wanneer hij Hem ontmoet.
Ieder van u die vrijgevigheid opbrengt voor een wees,

zal door Allah worden beloond, doordat Hij
vrijgevig voor hem zal zijn
op de dag des Oordeels.

Ieder van u die de familiebanden verbetert, zal door Allah de Almachtige worden beloond, doordat Hij hem opneemt in Zijn genade. En al wie de banden met zijn verwanten verbreekt, van hem zal Allah de Almachtige Zijn genade onthouden wanneer Hij hem ontmoet.

Voor ieder van u die vrijwillige gebeden verricht, zal Allah een vrijstelling afkondigen van de marteling van het Vuur. Ieder van u die een verplichting nakomt, zal er een beloning voor ontvangen zoals die voor iemand die in andere maanden zeventig verplichtingen is nagekomen.

Wie van u het zenden van zegeningen over mij opvoert, voor hem zal Allah de Almachtige zijn weegschaal van goede daden zwaar maken wanneer de schalen licht zullen zijn.

Wie van jullie een vers van de Heilige Quran reciteert, zal de zegening ontvangen van iemand die in een andere maand de hele Quran reciteert.

O mensen! De poorten van de hemel
blijven in deze maand open.

Bid dus tot de Almachtige, jullie Heer,
om ze niet voor jou te sluiten.

En de poorten van de hel blijven dicht.
Dus bid de Almachtige Allah, jullie Heer,
dat Hij ze niet voor jullie opent.

En de duivels blijven geketend.
Bid daarom tot de Almachtige Allah, jullie Heer,

dat Hij ze niet op je loslaat.”

 

 
(*) door hem bij het verbreken van het vasten te eten te geven.
Bron: www.islamicity.com – Artikel nummer: IC1108-4805
.
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.