Ramadan – Juz per Juz (4)

JUZ 3 –  Surah Aali-‘Imraan
In de overweging bij de Qur’anverzen voor vandaag zullen we twee verzen uit dit stuk bekijken. In lijn met het praktische thema van deze serie is het altijd waardevol de verschillende smeekbeden in de Qur’an te leren. De reden hiervoor is dat het Allah’s instructies zijn over hoe je best je smeekbeden tot Hem verricht. Een van die diepzinnige smeekbeden vinden we in de eerste verzen van deze indrukwekkende Surah:
“Onze Heer! Laat onze harten niet afdwalen
(van de Waarheid) nadat U ons heeft geleid. 
En schenk ons genade van U.
Waarlijk U bent de beste Schenker van gunsten.” 
(De Edele Quran 3:8)
Je kan het belang van deze Du’a niet overschatten, zoals blijkt uit de volgende authentieke Hadith:
Overgeleverd door Shahr ibnu Hawshab, dat hij ooit aan de Moeder van de Gelovigen Umm Salamah had gevraagd: “O, Moeder van de Gelovigen, wat was de smeekbede die de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen over hem) het vaakst verrichtte wanneer hij bij u was?” Ze antwoordde:
“O, Moeder van de Gelovigen, wat was de smeekbede die de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen over hem) het vaakst verrichtte wanneer hij bij u was?” Ze antwoordde: “De smeekbede die hij het vaakst verrichtte was ‘O, U die de harten verandert, vestig mijn hart stevig op Uw godsdienst’ (Yaa Muqallib al-quloob thabit qalbi ‘alaa dienak)”. 
Daarna zei ze: Ik vroeg hem: “O Boodschapper van Allah, waarom bid je zo vaak ‘O, U die de harten verandert, vestig mijn hart stevig op Uw godsdienst’?” Hij (Allah’s vrede en zegeningen over hem) antwoordde: “O, Umm Salamah, er is geen mens wiens hart zich niet tussen de twee vingers van Allah bevindt. Voor degene die Hij wil, vestigt hij het. En voor wie Hij wil, laat Hij het dwalen.” Mu’aath (een van de overleveraars van de Hadith) reciteerde daarop: “Onze Heer! Laat onze harten niet afdwalen (van de Waarheid) nadat U ons heeft geleid.”
Een smeekgebed als dit hier is van onschatbare waarde In de vluchtige tijden waarin we leven. We maken het mee dat we iemand de ene dag in de Masjid zien en de dag daarop in een nachtclub, slachtoffer van het bedrog van de Satan. Als de Profeet, wiens voorbije en toekomstige zonden allemaal waren vergeven, dit smeekgebed het vaakst verrichtte, waarom hebben wij het dan verwaarloosd? 
Het tweede vers dat we vandaag ontdekken is echt wel een bijzonder vers. Het is onder de geleerden van de  Islam bekend als ‘het Vers van de Beproeving (Trial)” (Ayatul mihnah), vanwege de uitdaging die het bevat voor iedereen die beweert dat hij van Allah houdt: 
“Zeg (O, Muhammad): Als jullie werkelijk houden van Allah,
volg mij dan  
en Allah zal van jullie houden en jullie je zonden vergeven. 
En Allah is de Meest Vergevende, de Meest Barmhartige.” 
(De Edele Quran 3:31)
Al-Hasan Al-Basri, en verschillende geleerden onder de Salaaf, hebben hierop gecommentarieerd: “Er waren mensen die beweerden van Allah te houden. Dus stelde Allah hen met dit vers op de proef.” Vandaar dat dit fantastische vers ons een middel geeft om onze liefde voor Allah te meten. Hoe beter we de Sunnah van de Profeet (Allah’s vredeen zegeningen over hem) volgen, hoe meer recht we hebben om te beweren dat we houden van Allah. We kunnen ook voordeel halen uit de volgende Hadith die van groot belang is (great relevance) voor dit concept:
Op gezag van Abu Hurairah (moge Allah tevreden zijn over hem), die heeft gezegd dat hij de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen over hem) hoorde zeggen: “Mijn hele natie zal het Paradijs binnengaan, tenzij ze weigeren.” Zijn Gezellen vroegen: “Wie zou dat weigeren?!” Hij antwoordde: “Al wie mij gehoorzaamt, zal het Paradijs binnengaan. En al wie mij ongehoorzaam is, heeft geweigerd (het Paradijs binnen te gaan).” (Bukhari)
Eerlijkheidshalve zullen er mensen zijn die zich afvragen: “Waarom moet ik hem vvolgen? Ik ben een uniek individu en ik leef in moderne tijden. Waarom moet mijn liefde voor Allah worden afgemeten aan mijn navolgen van de Sunnah van Muhammad (Allah’s vrede en zegeningen over hem)?” Dit is een vraag die sommigen wel degelijk hebben gesteld. En het antwoord erop staat in het Boek van Allah: 
“Waarlijk, in de Boodschapper van Allah 
hebben jullie een goed voorbeeld om na te volgen 
voor degene  die hoopt op de Ontmoeting met Allah 
en de Laatste Dag, en die Allah vaak gedenkt.” 
(De Edele Quran 33:21)
In de Tafsir van Ibn Kathir lezen we: “Dit vers is een belangrijk grondbeginsel om de Boodschapper van Allah na te volgen in al zijn woorden, daden, enzovoort. Daarom beval Allah de mensen om de Profeet tot een voorbeeld te nemen op de dag van Al-Ahzab, wat betreft geduld, volharding, waakzaamheid, streven en wachten tot Allah een uitweg voorziet. Mogen de vrede en zegeningen van Allah voor altijd op hem rusten, tot de Dag des Oordeels.”
Dus, de reden waarom hij (Allah’s vrede en zegeningen over hem) de maatstaf is voor onze liefde voor Allah is omdat Allah hem heeft geleid naar wat Hem het meest behaagt. Als we zijn voorbeeld volgen, volgen we die uitspraken, daden en gedragingen die Allah het meest plezier doen. Hij (Allah’s vrede en zegeningen over hem) is ons ‘rolmodel’ (ons voorbeeld) dat ons werd gegeven om de Qur’an tot leven te wekken en om de goedheid te tonen die Allah in ons wil zien. 
Er werd over Michael Jordan gezegd: “Ik wil zoals Mike zijn” omdat hij zo goed was in basketbal. Jong en oud probeerde hem dus na te doen, omdat ze even goed wilden worden als hiij. Dat hield in dat ze dezelfde schoenen droegen die hij droeg, en zelfs dat ze hun tong uitstaken bij een worp, zoals hij dat deed, al zagen ze er daardoor nog zo idioot uit. Waar zijn vandaag de mensen die willen zijn zoals Muhammad (Allah’s vrede en zegeiningen over hem), zij die niet bang zijn om zijn Sunnah in de praktijk  te brengen in een tijdperk waarin zijn Sunnah versleten is geraakt en vreemd lijkt?
Tot besluit. De punten die we van de overweging van vandaag meedragen zijn:
We moeten ons best doen om de verschillende smeekbeden uit de Qur’an en de Sunnah te leren, aangezien Allah ze heeft gekozen om in Zijn Openbaring te worden opgenomen en omdat ze Zijn woorden zijn en de de woorden van Zijn Boodschapper, die Hij heeft geleid. We hebben vandaag één van die smeekbeden geleerd die verband houdt met de smeekbede die de Profeet zelf het vaakst heeft verricht.
We kunnen het gevoel hebben dat we van Allah houden, maar die bewering is fout en hypocriet tenzij ons leven overeenstemt met de Sunnah van de Profeet, die ons werd gezonden als een voorbeeld. Hij was een levende Qur’an, die alles belichaamde waarvan Allah het meest hield. Laten we daarom zijn Sunnah leren, opdat we ontdekken hoe we het best onze liefde voor Allah kunnen tonen. 
 
Bron: http://muslimmatters.org/2008/09/02/ramadan-reflections-a-daily-journey-through-the-quran-2/
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.