Ramadan – een geschenk voor de Muslims (4)

DE BONUS VAN DE RAMADAN
 
Tot nu toe werd in deze verzen de Muslimgemeenschap aangesproken. In het vers daarna richt Allah zich rechtstreeks tot Zijn Profeet (vrede en zegeningen over hem) en Hij zegt: “Wanneer Mijn slaven jou naar Mij vragen…”  (De Edele Quran 2:186)
 
Ik wil dat je begrijpt hoe subtiel de taal van de Quran is: Het logische verloop van deze zin zou zijn “Als Mijn slaven jou naar Mij vragen, zeg hen dan dat Ik nabij ben.”  Maar dat is niet wat Allah zegt. Eerst en vooral zegt Hij “wanneer” (met andere woorden: het is zeker dat we die vragen zullen stellen, en Hij wacht erop, Hij kijkt ernaar uit). En daarna: “Ik ben nabij”: JIJ hoeft het hen niet te vertellen, Ik zegt het ze zelf wel: IK BEN NABIJ. 
Het enige wat je moet doen om dicht bij Allah te komen is dat je naar Hem vraagt, dat je vragen stelt over Hem. En durf niet te twijfelen. Van zodra je vragen stelt, IS Hij al nabij: fa INNIE qarieb. 
 
De Ayah zegt “Wanneer Mijn SLAVEN naar Mij vragen.” Hoevelen van jullie werken voor een groot bedrijf Hoe groot is de kans dat je de CEO (top manager) van het bedrijf ontmoet? En als je hem al eens ziet, hoe lang duurt dat? Niet eens minuten… Als hij je al eens groet, ben je apetrots. Iemand zo hoog aan de top heeft geen tijd voor ons. Jij moet zorgen dat je tijd maakt voor hem. Jij moet antwoorden als hij je aanspreekt, niet andersom. 
 
Bestaat er een lagere functie in een bedrijf dan “slaaf”? Nee dus. En Allah is de Rabb, Hij heeft niemand boven Zich. We spreken hier dus over communicatie tussen de hoogst mogelijke en de laagst mogelijke. In het gewone leven is dit gesprek gewoonweg onmogelijk. En als er al een kans bestaat, dan hooguit toevallig. Je zou denken dat een slaaf ver van zijn meester staat, maar Allah zegt: “Hoe laag je ook bent, Ik ben jou nabij.” 
 
Normaal zou je zeggen: “Als hij mij roept, antwoord ik” maar Hij zegt “Ik antwoord als hij Mij aanroept”. Allah wil zo graag antwoorden dat Hij zijn antwoord vermeldt VOOR ons verzoek, voor onze smeekbede.  Daaruit begrijpen we dat Hij erop wacht dat we Hem aanroepen, dat we naar Hem vragen. 
 
En daarbij zegt Hij “Ik antwoord onmiddellijk”, dat is wat “oedjieboe” betekent: onmiddellijk, meteen. Hij zegt niet “astadjieboe” wat zoveel betekent als “ik zal ooit wel eens antwoorden, ik probeer wel eens…” Nee: nu, meteen. Bovendien zegt Allah dat Hij “de aanroeper wanneer hij aanroept” verhoort… Wanneer jij tijd hebt voor Mij, wanneer het JOU past, dan antwoord Ik onmiddellijk, al ben je de allerlaagste!”  
Maar dat is nog niet genoeg. Hij zegt “dawatta”, niet “du’a”. Door de manier waarop dit grammaticaal wordt weergegeven (met Taa marboeta) zegt Allah dat Hij niet alleen antwoordt voor iemand die voortdurend bidt, maar dat Hij zelfs meteen antwoordt op de smeekbede van iemand die normaal niet bidt, maar dan juist die ene keer wèl zich oprecht tot Allah wendt. 
 
Hoeveel van die aanroepingen krijgt Hij zo, denk je? Als meerdere mensen je aanspreken, of je krijgt verschillende telefoontjes tegelijk…. Vergeet je op den duur soms niet met wie je ook weer aan het praten was, en waarover? Allah beantwoordt de “aanroeping van de aanroeper”…  
Een “aanroeper”, dat kan eender wie zijn. Moet je  een rechtschapene zijn om een “aanroeper” te zijn? Allah stelt geen voorwaarden voor je Hem mag aanroepen – niet hoe vaak je bidt, hoe lang je baard is… Als je Hem maar aanroept, die éne keer. Dat volstaat. 
 
Allah zegt trouwens “de” aanroeper. “Een aanroeper” maakt hem anoniem – “de” maakt hem specifiek, bekend, niet zomaar iemand, maar bijzonder en uniek voor Allah. Met andere woorden, jij en ik hebben directe toegang tot Allah, persoonlijk, die we met niemand hoeven te delen! En Hij besteedt persoonlijk en onmiddellijk aandacht aan elk van onze smeekbeden.
 
Dit is de uitnodiging van Allah. 
Wanneer geldt die uitnodiging het meest? 
Tijdens Ramadan.
Wanneer kan je je grondig herpakken wat je Du’a betreft?
Tijdens Ramadan: Hij is nabij 
 
En dan tot slot: “Fal yastadjieboelie – en dan moeten zij proberen Mij te antwoorden”.
Hij heeft gezegd dat HIJ ons meteen antwoordt. Maar Hij zegt niet: “En nu moeten jullie ook meteen antwoorden”. Hij zegt: ze moeten proberen antwoorden. Hij vraagt niet veel van ons, gewoon dat we een oprechte inspanning doen: niet Idjaaba maar Istidjaaba. Snap je nu hoe belangrijk die grammaticale details zijn? Oedjieboe voor Hem, Istidjaaba voor ons. In een vertaling van de Quran vind je 90% van wat ik je hier heb verteld niet terug… Als je Arabisch leert, opent dat deuren naar de Quran die je niet kan inbeelden. 
 
“wa yu’minoe bie – en ze moeten in Mij geloven”. Allah vermeldt het geloof in Hem op het einde. Als mensen tot Hem bidden, gebeurt het dat we niet meteen resultaat zien. En dan denk je: “God zei toch dat Hij onmiddellijk zou antwoorden? Waar blijft dat antwoord dan?! Waar blijft mijn loonsverhoging? Waarom verandert mijn oude kar niet in een flitsende sportwagen?…” Allah laat ons weten: de gebeden worden beantwoord – maar niet op jouw voorwaarden. Allah antwoordt. Maar Hij geeft je dat wat het beste is voor jou. Jij weet zelf niet wat dat is, maar Hij wel. Hij antwoordt op Zijn manier, en geloof maar dat die veel beter is dan de jouwe. Dat vereist van jou dat je Hem gelooft wanneer Hij zegt dat Zijn manier van antwoorden beter is. 
 
Een voorbeeld.
Een moeder is bang dat haar kind zal worden vermoord. Allah zegt: “Zoog hem.” Zij kan denken: “Er zijn soldaten onderweg om hem te doden. Eén kik van mijn kind en ze maken hem af, en al wat Jij doet is zeggen dat ik hem moet voeden?!” Maar ze vertrouwt op Allah en voedt haar kind. Wat doet een kind als het drinkt: het is stil, ze horen hem niet en hij wordt niet vermoord. Hij gaf haar het best mogelijke adviest voor dat moment. En dan, als je echt bang bent, “leg hem in een mandje in de rivier”. Dat is het beste wat die moeder ooit kon doen, want zo kwam haar kind terecht in een paleis. En Allah had ervoor gezorgd dat hij niets anders wilde drinken dan die ene soort moedermelk. En zo wordt zijn moeder de zoogmoeder voor haar kind in dat paleis en haar kind is gered. Allah heeft zo Zijn manier van doen, al leek het haar nog zo angstaanjagend… Dat vereist vertrouwen.
 
Allah heeft gezegd
dat Hij ons het vasten heeft gegeven

opdat we Taqwa verwerven.
En we kregen de Ramadan
opdat we dankbaar zijn. 
Du’a hebben we gekregen
opdat we de juiste Weg inslaan.
 
Allah legt een rechtstreeks verband tussen het feit dat we met Hem spreken, Hem dingen vragen, en geleid worden. Dat leren we ook met de Faatiha: we vragen om Leiding met een smeekbede, “Ihdinaa”. Du’a en Leiding zijn onafscheidelijk. En als jij en ik niet veel Du’a verrichten, dan zullen we ook niet veel Leiding krijgen. Allah zegt: “Ze moeten in Mij geloven, ze moeten van Mij vragen, ze moeten proberen Mij te antwoorden … opdat ze rechtgeleid worden.”
 
Als je geen smeekbeden verricht, kom je in de problemen. 
Wees niet zo’n degoutante “dua-mens”, die bijvoorbeeld zegt: “Goh ik had een toets en ik had ZO veel gebeden, en toch ben ik niet geslaagd. En dat is waarom ik niet meer bid.” Du’a is niet zoals amazon.com: “Ik plaats mijn bestelling en ik laat alles opsturen, maar er komt niets. Dus dààr bestel ik niets meer!”
Je bent geen klant van Allah. Je plaatst geen bestellingen bij Allah. Dat deden de bani Israiel tegenover Musa: “komaan regel dat eens met Allah, bezorg ons dat!” De volgelingen van Fir’aun deden dat: “Roep je Heer aan en doe die Tekenen ophouden.” Als jij denkt dat je Allah kunt laten doen wat JIJ wil, dan klink je net als die misleide volkeren. Je moet blijven voor ogen houden dat Hij de hoogste is en jij Zijn slaaf. Vergeet dat niet. Het is niet omdat Hij meteen beschikbaar is dat je je plaats mag vergeten en eisen stellen. Zo’n houding mag je niet aannemen! En veel mensen verliezen hun geloof juist omdat ze vinden dat hun Dua’s niet worden verhoord.
We horen mensen te zijn
wiens Iman groeit
naarmate we meer Du’a verrichten. 
Moge Allah deze maand Ramadan
voor ons tot een maand van Taqwa maken,
een maand van dankbaarheid,
en een maand waarin ieder van ons wordt geleid. 
 
 
 
 
 
.
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.