Ramadan – Juz per Juz (9)

JUZ 8 – Surat al-A’raaf

In de overweging voor vandaag zullen we wat van onze tijd besteden aan een beknopte bespreking van de kleding, aangezien het een onderwerp is dat voorkomt in het eerste deel van Surat al-A’raaf. Allah verklaart:


“O kinderen van Adam!
We hebben jullie van gewaden (libaasan) voorzien
om jullie schaamte te bedekken
en ook als versiering (rishan) voor jullie.
Maar het gewaad van de rechtschapenheid, dat is het beste. 
Dit hoort tot de Tekenen van Allah, dat zij zich laten vermanen!” 

(De Edele Quran 7:26)

Over de betekenis van deze Ayah meldt Ibn Kathir: “Allah herinnert Zijn slaven eraan dat Hij hen Libaasan en Rishan heeft gegeven. Libaasan verwijst naar de kleren die worden gebruikt om de private lichaamsdelen te bedekken, terwijl Rishan slaat op de bovenkleding? die worden gebruikt om zich mooi te maken. Daarom is het eerste type esentieel, terwijl het tweede complementair (een aanvulling) is.”

Deze Ayah bevat talrijke voordelen. Maar wat in de tijd waarin we nu leven vooral opvalt, is hoe sommige mensen denken dat ze zichzelf tot de status van Taqwa kunnen verheffen door de “juiste” kleren te dragen. Al hoort het uiteraard tot de Islam om “islamitisch” gekleed te gaan, de kleren op zich zijn totaal onbelangrijk als er geen innerlijke Taqwa is. En dit hoort tot de sterkste betekenissen van deze edele Ayah: “Maar het gewaad van de rechtschapenheid, dat is het beste.”

Als gevolg van een verkeerd begrip van deze zaak, zijn mensen “islamitische” kleren gaan associëren met mensen die slechte manieren hebben, met extremisme en haat. Daarom moet de rest van de Muslims dit effect uitwissen, door hun Dien zowel innerlijk als uiterlijk toe te passen en te streven naar  wat ‘Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam in zijn commentaar op deze Ayah heeft gezegd: “Wanneer iemand Allah vreest, bedekt Allah zijn fouten. Vandaar de ‘Libaas van Taqwa’ (die in de Ayah wordt vermeld).”

Slechts enkele  Ayaat later heeft Allah het opnieuw over het belang van de kleding: 

“O kinderen van Adam! Draag jullie mooie klederen naar elke Masjid.
Eet en drink. Maar verspil niet door overdaad,
want Allah houdt niet van hen die verspillen door overdaad.” 

(De Edele Quran 7:31)

Ibn ‘Abbas gaf commentaar op “Draag jullie mooie klederen naar elke Masjid” door te zeggen:

“Er waren mensen die de gewoonte hadden om de Tawaaf rond de Ka’bah naakt te verrichten, en Allah beval hen zich te sieren, wat betekent propere, fatsoenlijke kleren te dragen die de private delen bedekken. Het werd de mensen ook bevolen om hun beste kleren te dragen bij het verrichten van elk gebed.”

Ik heb ervoor gekozen om deze Ayah te bespreken omdat ze hetzelfde thema heeft, en omdat er opnieuw van onze kant wat dit punt betreft heel wat laksheid leeft. Hoe vaak gebeurt het dat we in de Masdjid zien dat mensen in hun verkreukelde payama’s bidden, of in hun strakke en bezwete trainingspak en dergelijke. Waarom moeten de ongelovigen naar hun huizen van eredienst gaan, gekleed “op hun zondags” en komen wij op zo’n manier naar het huis van Allah? Bovendien benadrukt deze Ayah ook het belang van het dragen van “fatsoenlijke kleding” in de woorden van Ibn ‘Abbaas. Een aantal broeders lijkt te vergeten dat het verbod op het dragen van strakke kleren niet alleen geldt voor vrouwen. (*) Het is beschamend om sommige broeders erg strakke jeans te zien dragen en dan Sujood te verrichten, omdat er dan delen van hun lichaam die verborgen horen te blijven zichtbaar worden, zelfs voor een voorbijganger. 

Ibn ‘Abbas (moge Allah tevreden zijn over hem) heeft gezegd: “De beste van uw kleren zijn uw witte kleren. Dus wikkel er uw doden in, en draag het ook zelf.” (Sahih Ibn Majah) En Ibn Mas’ood heeft over de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen over hem) overgeleverd dat hij heeft gezegd:

“Al wie in zijn hart zelfs maar zoveel als een mosterdzaadje aan arrogantie heeft, zal Jennah nooit betreden.” Dus zei een man: “Maar een mens draagt graag goede kleren en goede shoenen (is dat arrogantie?)” Hij (Allah’s vrede en zegeningen over hem) antwoordde: “Allah is inderdaad mooi, en Hij houdt van schoonheid. Arrogantie is het verwerpen van de waarheid uit trots en het neerkijken op de mensen.” (Muslim)

Het tweede uiterst belangrijke punt dat in deze Ayah wordt behandeld is de overdrijving bij het eten en drinken. En welke tijd is beter om het hierover te hebben dan de Ramadan? Bukhari heeft in zijn verzameling de uitspraak van Ibn ‘Abbaas, waarin hij heeft gezegd: “Eet wat je wil en draag wat je wil, zolang je maar twee dingen vermijdt: overdaad en arrogantie.”

Deze uitspraak herinnert aan de algemene gewoonte, die zelfs door sommige Muslims is overgenomen van de onwetenden onder hen die niet geloven, om altijd wat eten over te laten op je bord. Dat is een teken van overvloed en arrogantie, alsof ze zoveel hebben dat ze niet eens opkrijgen wat hen wordt voorgeschoteld in tegenstelling tot de armen die hun bord leeg eten. In werkelijkheid werd het in de Sunnah bevestigd dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen over hem) zijn bord leeg at en zijn vingers aflikte, om zegeningen uit het voedsel te verwerven. (Let wel: de Hadith die overlevert dat je het bord moet aflikken is zwak, en biedt geen basis om dat te doen). Dit gebeurt omdat je niet weet waar de zegening zich in het voedsel bevindt, en ook als een teken van dankbaarheid tegenover Allah door alles op te eten wat je op je bord hebt en door niet te verspillen of te overdrijven. Er zijn echter kwaadaardige mensen die dit als een teken van barbaarsheid van de edele Profeet hebben aanzien. Maar het zijn degenen die deze gewoonte navolgen die zegeningen en de tevredenheid van hun Heer putten uit hun voedsel. En zij die dit verwaarlozen, zullen worden gerekend onder de arroganten en de verspillers. Moge Allan ons ervoor behoeden dat we tot hen zouden horen. 

En Al-Miqdaam bin Ma’dikarib Al-Kindi (moge Allah tevreden zijn over hem) heeft gezegd dat hij de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft horen zeggen: “De zoon van Adam zal geen vat vullen dat erger voor hem is dan zijn maag. Het volstaat dat de zoon van Adam enkele happen eet die zijn ruggengraat versterken. Als hij graag meer wil, laat hem dan een derde vullen met voedsel, een derde met drank en een derde late nvoor zijn ademhaling.” (Sahih at Tirmidhi)

Laten we er dus aan denken om
deze Ramadan de Sunnah van Rasul Allah te volgen
en het voor onszelf vast te leggen voor de rest van het jaar,
door onze beste kleren te kiezen voor alle gebeden,
vooral voor die in de Masdjid. 
En van al die gebeden
in het bijzonder voor Jumu’ah en Eid.
Laten we erover waken dat onze kleren fatsoenlijk zijn
en onze lichamen niet tonen, of we nu man of vrouw zijn.

En tenslotte: hoed je ervoor die grote hoop extra eten te nemen bij Iftar,
die later ofwel moet worden weggeworpen of die je maag zozeer zal vullen
dat je tijdens de gebeden duizelig wordt in plaats van alert.

En Allah is de Bron van alle Kracht. En Allah weet het best.

 

Bron: http://muslimmatters.org/2008/09/02/ramadan-reflections-a-daily-journey-through-the-quran-2/
(*) Een zinnetje dat ik (Mariam) extra onder de aandacht van de broeders wil brengen,
zeker voor de mannen die er bij hun vrouw op aandringen Hijab te gaan dragen!
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.