Ramadan – Juz per Juz (14)

Juz 13 – Surah Yusuf

Vandaag zijn we met Surah Yusuf aangekomen bij wat de Quran zelf beschrijft als:
“Wij verhalen jou het beste van alle verhalen door Onze Openbaringen aan jou.”
De lessen erin zijn even talrijk als in elke andere Surah, en het was dan ook moeilijk te kiezen wat ik hier zou bespreken. Er zijn echter twee aparte verzen die me altijd al aan het denken hebben gezet, en die wil ik vandaag met jullie delen. In de eerste Ayah zegt Allah:

“En (Yaqub) zei: ‘O mijn zonen! Ga niet naar binnen door één poort, maar ga langs verschillende poorten. Ik kan jullie niet bijstaan tegen Allah. Waarlijk, de beslissing ligt enkel bij Allah. Op Hem vertrouw ik en laat in Hem alle vertrouwenden hun vertrouwen stellen’.”
(De Edele Quran 12:67)

In deze prachtige Ayah komen we bij een belangrijke les over de ware aard van het vertrouwen op Allah. Deze aangelegenheid (Tawakkul) werd de laatste jaren door velen verkeerd geïnterpreteerd als het loskomen van elke vorm van inspanning. Velen geloven dat “vertrouwen op Allah” gewoon betekent dat je naar de moskee gaat en daar blijft en aan Allah om Zijn zegeningen en gaven vraagt, en dat je die dan zonder enige inspanning van jouw kant zal krijgen. Maar dat is helemaal niet het geval!

In deze Ayah, zoals in zoveel andere delen van de Quran, wordt vertrouwen in verband gebracht met (en komt het ook pas nà) een inspanning vanwege de betrokkene. Dit idee ligt heel goed vervat in de authentieke Hadith van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) waarin hij een Bedoeïen zag die zijn kameel achterliet zonder hem vast te binden. Hij vroeg hem: “Bind je je kameel niet vast?” De Bedoeïen antwoordde: “Ik vertrouw op Allah.” De Profeet (vrede en zegeningen over hem) zei daarop: “Bind eerst je kameel vast en vertrouw dan op Allah.” (Tirmidhi).

Deze Sunnah bleek ook heel duidelijk uit de Hijrah van de Profeet (vrede en zegeningen over hem).

Hoe talrijk zijn de Ayaat van de Quran die de Profeet de bescherming van Allah beloven? Elke Boodschapper wordt beschermd tot hij zijn opdracht heeft volbracht, en dat wist Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heel goed. Dus had hij gewoon midden op de dag naar buiten kunnen komen, zijn rijdier bestijgen en vertrekken naar Medina in de wetenschap dat, wat de ongelovigen hem ook wilden aandoen, hij door Allah zou worden beschermd. Maar dat deed hij niet. De geleerden van de Sirah hebben meer dan vijftien verschillende voorbereidingen verzameld die hij voor deze reis had getroffen, en ondanks deze zorgvuldige voorbereidingen kwamen de ongelovigen recht naar de opening van de grot waarin hij en Abu Bakr zich verstopten.

Dus, wat was de geestestoestand van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) toen? Hij was rustig en ontspannen, en hij deed tegenover Abu Bakr zijn beroemde uitspraak die wordt weergegeven in de Sahih verzamelingen: “O Abu Bakr, wat denk je van de twee met Allah als hun derde?”
Waarom was hij zo ontspannen als gevangenname en dood slechts een paar centimeter van hem en zijn gezel verwijderd waren? Omdat hij zijn inspanning had geleverd, en omdat hij na de moeite die hij (vrede en zegeningen over hem) zelf had gedaan de zaak aan Allah overliet. Hij vertrouwde op Allah.

En in deze prachtige Ayah van Surah Yusuf vinden we hetzelfde thema terug. De Profeet Yaqub (vrede zijn met hem) draagt zijn zonen op om Egypte langs verschillende poorten binnen te gaan, en niet samen als een groep. Hij vreesde, zoals Ibn ‘Abbaas en anderen hebben verklaard, het kwade oog over hen omdat ze zo knap waren. Hij vreesde dat de mensen het boze oog op hen zouden werpen, want het boze oog veroorzaakt echte schade als Allah het toestaat, zoals de Profeet (vrede en zegeningen over hem) ons heeft laten weten.

Toch wist Yaqub (vrede zij met hem) dat, ondanks deze plannen die hij had gemaakt, zijn plannen hen niet konden helpen om de bepalingen van Allah af te wenden. Dat is de reden waarom hij zei wat vertaald betekent:

“Ik kan jullie niet bijstaan tegen Allah.
Waarlijk, de beslissing ligt enkel bij Allah.
Op Hem vertrouw ik en laat in Hem
alle vertrouwenden hun vertrouwen stellen.”

En Allah weet het best!

Bron: http://muslimmatters.org/2008/09/02/ramadan-reflections-a-daily-journey-through-the-quran-2/
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.