De Muslim is vriendelijk en beminnelijk

“Zal ik jullie vertellen wie van jullie mij het dierbaarst is
en het dichtst bij mij zal zijn op de Dag der Opstanding?
Diegenen onder jullie die de besten zijn in hun gedrag en karakter.”
Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem)

De Muslim is vriendelijk en beminnelijk

De Muslim die de leer van zijn godsdienst waarlijk begrijpt is zachtaardig, vriendelijk en beminnelijk. Hij gaat om met de mensen en kan het goed met ze vinden. Dat is iets wat een kenmerk zou moeten zijn van de Muslim die begrijpt dat het tot een van de belangrijkste taken van een Muslim behoort dat hij contact houdt met de mensen en hun vertrouwen verdient. Het is een werkzame manier om de Boodschap van de Waarheid aan hen over te brengen en hen in contact te brengen met haar morele waarden, aangezien mensen enkel luisteren naar iemand die ze graag hebben, die ze vertrouwen en aanvaarden. Vandaar dat er veel Ahadith zijn die het soort mensen feliciteren die vriendelijk en graag gezien zijn. Zo iemand hoort tot de uitverkorenen  van wie de Profeet (vrede en zegeningen over hem) houdt en die zich het dichtst bij hem zullen bevinden op de Dag der Opstanding.

 “Zal ik jullie vertellen wie van jullie mij het dierbaarst is en het dichtst bij mij zal zijn op de Dag der Opstanding?” Hij herhaalde dit twee of drie keer en ze zegden: “Ja, O Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem)!”
Hij zei: “Diegenen onder juie die de besten zijn
in hun gedrag en karakter.”
(Overgeleverd  door Ahmad, en de Isnad is Jayyid).
Sommige overleveringen zeggen: “Zij die realistisch en nederig zijn, die opschieten met anderen en bij wie anderen zich goed voelen.”

Een van de kenmerken van de gelovige is dat hij met andere mensen kan opschieten en dat ze zich bij hem op hun gemak voelen. Hij houdt van de mensen en zij van hem. Als hij niet zo is, dan zal hij er niet in slagen de boodschap over te brengen of ook maar iets van belang te bereiken. Zo iemand heeft geen goedheid in zich volgens deze Hadith:

 “De gelovige kan opschieten met de mensen en zij voelen zich op hun gemak bij hem. Er is geen goedheid in degene die niet met anderen kan opschieten en bij wie ze zich niet goed voelen.”
(Overgeleverd door Ahmad en al-Bazar.
De mannen in de Isnad van Ahmad zijn Rijal as-Sahih)

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) gaf het mooiste voorbeeld van goed gedrag tegenover de mensen. Hij was goed in het verzachten van hun harten en riep hen op hem na te volgen in woord en daad. Hij toonde hen hoe je de harten van de mensen kan raken en hun liefde en bewondering kan winnen.

Hij was altijd opgewekt en gemakkelijk in de omgang, nooit ruw. Telkens hij naar een vergadering kwam, ging hij zitten waar er plaats was en hij droeg anderen op dat ook te doen. Hij behandelde iedereen geijk, opdat niemand van de aanwezigen bij een bijeenkomst het gevoel zou krijgen dat iemand anders een voorkeursbehandeling genoot. Als iemand naar hem toe kwam en hem om iets vroeg, dan gaf hij het of antwoordde hij ten minste met vriendelijke woorden. Zijn goed gedrag straalde af op iedereen en hij was als een vader voor hen. De mensen rondom hem waren werkelijk gelijk, enkel onderscheiden door hun niveau van Taqwa. Ze waren nederig, respecteerden de  ouderen, toonden medeleven voor de jongeren, gaven voorrang aan wie in nood was en droegen zorg voor vreemdelingen.

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) stelde nooit iemand die iets van hem vroeg teleur.

Er zijn drie eigenschappen die hij niet had: Hij was niet belust op discussie, hij praatte niet teveel en hij moeide zich niet met zaken die hem niet aangingen.
Er zijn drie dingen die hij nooit met iemand heeft gedaan: hij heeft nooit iemand bekritiseerd, hij heeft nooit tegen iemand gezegd “Schaam je!” en hij heeft nooit gezocht naar iemands gebreken.

Hij zei nooit iets anders dan datgene waarmee hij hoopte een beloning te verdienen. Wanneer hij sprak, luisterden de mensen rondom hem ernstig, terwij ze zo stil bleven zitten alsof ze vogels op hun hoofd hadden. Pas wanneer hij zweeg, spraken zij. Ze discuteerden nooit met elkaar in zijn aanwezigheid. Ze glimachten om de dingen waarom hij glimlachte en ze waren onder de indruk van dat waar hij van onder de indruk was.

Hij was geduldig met een onbekende die misschien ruw kon zijn in wat hij verwachtte of vroeg, en zijn Gezellen vroegen die vreemde om zacht te praten. Hij zei: “Als jullie iemand zien die in nood verkeert, help hem dan.” Hij aanvaardde nooit lof, tenzij van iemand die hem voor een gunst bedankte, en hij onderbrak nooit iemand die het woord had: hij wachtte tot de persoon duidelijk maakte dat hij klaar was of totdat hij opstond.

Aicha (moge Allah tevreden zijn over haar) vertelt ons dat hij voorzichtig was met het ergste soort mensen en dat hij vriendelijk met hen praatte en hen goed behandelde. Een man vroeg toestemming om bij hem binnen te komen en hij zei: “Laat hem binnnen. Wat een slechte broeder van zijn stam is hij!” Toen de man binnenkwam, sprak hij vriendelijk met hem. Aicha zei: “O Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem), je zei wat je zei en daarna sprak je vriendelijk met hem.” Hij (vrede en zegeningen over hem) zei: “O Aicha, de ergste onder de mensen is degene die de mensen vermijden (of vriendelijk tegen zijn) omdat ze zijn laster vrezen.” (Bukhari en Muslim)

De ware Muslim volgt het voorbeeld van zijn Profeet
in zijn omgang met alle mensen,
of ze nu goed of sclecht zijn,
opdat hij door iedereen wordt bemind en aanvaard.

Door Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi

Gevonden op Islamicity
Hun bron : islaam.com

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Foei Islam ?, Muslim zijn is... en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.