Muslim zijn betekent

DE IDEALE MUSLIM EN ZIJN OMGEVING

Hij is waarheidslievend
Hij bedriegt niet, misleidt niemand
      en steekt niemand een mes in de rug
Hij is niet jaloers

Hij is oprecht
Hij komt zijn beloften na
Hij gedraagt zich behoorlijk tegenover anderen
      en behandelt hen goed

Hij wordt herkend aan zijn bescheidenheid
Hij is zachtaardig tegenover de mensen
Hij toont medeleven en is barmhartig
Hij is verdraagzaam en vergevensgezind
Hij is niet veeleisend in zijn zakelijke contacten

Hij heeft een vrolijke uitstraling
Hij heeft gevoel voor humor
Hij is geduldig
Hij vermijdt schelden en het gebruik van gemene taal
Hij beschuldigt niemand ten onrechte van
      Fisq (schijnheiligheid) of Kufr (ongeloof)

Hij is bescheiden en discreet
Hij moeit zich niet met wat hem niet aangaat
Hij weerhoudt zich van smaad en roddel
Hij legt geen valse verklaringen af
Hij vermijdt verdachtmakingen
Hij kan geheimen bewaren

Hij voert geen privaat gesprek met iemand anders
      als er nog een derde aanwezig is
Hij is niet arrogant of trots
Hij is nederig en bescheiden
Hij spot niet met anderen
Hij respecteert ouderen en mensen met gezag

Hij gaat om met mensen die een goed karakter hebben
Hij probeert goed te doen voor de mensen
      en poogt hen voor schade te behoeden
Hij streeft ernaar verzoening te bewerkstelligen
      tussen Muslims
Hij roept de mensen op tot de waarheid
Hij draagt het goede op en verbiedt wat slecht is
Hij is wijs en welbespraakt in zijn Dawah

Hij is geen hypocriet
Hij pronkt en pocht niet
Hij is eenvoudig, rechtlijnig en volhardend
      in zijn gehechtheid aan de waarheid
Hij bezoekt de zieken
Hij woont begrafenissen bij
Hij vergoedt gunsten en is er dankbaar voor

Hij gaat om met de mensen
      en verdraagt hun beledigingen
Hij probeert anderen gelukkig te maken
Hij zet anderen aan tot goede daden
Hij is zacht met mensen, niet streng
Hij is eerlijk in zijn oordeel over mensen
Hij verdrukt of mishandelt anderen niet
Hij houdt van edele zaken
      en mikt altijd hoog (voor zijn doelstellingen)

Zijn taalgebruik is niet overdreven
      en ook niet aanstellerig
Hij verheugt zich niet
over andermans tegenslagen
Hij is gul
Hij herinnert de begunstigden niet
      aan de aalmoezen die hij ze gaf

Hij is gastvrij
Hij geeft anderen voorrang boven zichzelf
Hij helpt de last van de schuldenaar te verlichten
Hij is trots en bedelt niet
Hij is vriendelijk en beminnelijk
Hij toetst zijn gedrag en gewoonten
      aan de Islamitische normen
Hij volgt de Islamitsche gedragswijze
      in de manier waarop hij eet en drinkt

Hij verspreidt det groet van “Salaam”
Hij betreedt een ander dan zijn eigen huis
      niet binnen zonder toestemming
Hij gaat in een bijeenkomst daar zitten waar plaats is
Hij vermijdt het zoveel mogelijk
      te geeuwen tijdens een bijeenkomst
Hij volgt de Islamitische etiquette wanneer hij niest
Hij kijkt niet binnen in andermans huis
Hij imiteert vrouwen niet

Door Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi

Bron: islamicity.com – die dit haalde bij islaam.com

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Foei Islam ?, Muslim zijn is... en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.