28 Tips voor een goed huwelijk

Bemerking vooraf, door Yusuf Estes:

Het huwelijk wordt in de Islam beschouwd als “je halve Dien” (een belangrijk onderdeel van onze levenswijze als Muslim). Toch zien we overal om ons heen huwelijken mislukken. Er is een grote toename in gezinsproblemen, vrouwen en kinderen worden misbruikt en veel gezinnen vallen uiteen. Meer en meer huwelijken lopen uit op een echtscheiding, zelfs bij de meest godsdienstige gezinnen, en de Muslims maken hierop geen uitzonderingen. Dat maakt me erg droevig, en ik hoop met dit artikel een beter onderling begrip te bewerkstelligen en een betere relatie met onze wederhelften mogelijk te maken, insh’Allah.

Hieronder volgen gewoon enkele tips en daarna bied ik een aantal bronvermeldingen voor meer details en verdere studie.

 1. Zusters en Broeders: deze tips zijn voor de gelovigen – man en vrouw. Verricht dus allebei Du’a (smeekbeden) tot Allah om jullie huwelijk en relatie succesvol te maken. We weten als gelovigen allemaal dat al het goede van Allah komt. Vergeet nooit Allah te vràgen om de gunst van een succesvol huwelijk, dat in deze wereld begint en blijft duren – insh’Allah – tot in het Paradijs.
 1. Luister naar en gehoorzaam aan Allah (en daarna mekaar). De eerste verplichting tot gehoorzaamheid is aan Allah, en dan pas de gehoorzaamheid van de vrouw aan haar man (De Edele Quran 4:34). Je man gehoorzamen is een verplichting!
  Maar de man dan? Moet hij dan niet gehoorzamen?Zusters, jullie man is de Amier (hoofd) van het gezin. Geef hem zijn rechten en geef hem je respect, en dan zal Allah jou jouw rechten geven.Broeders, bij wie ligt voor jullie de eerste verplichting tot gehoorzaamheid – na Allah en Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen over hem)? (Je moeder, je moeder, je moeder en dan je vader). En na je ouders? Wie dan? Je vrouw (en doe maar niet alsof je dat niet wist!) Het staat in dezelfde Surah, in hetzelfde vers! Lees maar:Quran hoofdstuk 4 (Surah an Nisaa’ – de Vrouwen) vers 34:

  “De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen omdat Allah de één boven de ander bevoorrecht heeft en omdat zij van hun eigendommen uitgeven (aan de vrouwen). En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zoals Allah ook waakt. En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen, (als dat niet helpt) negeert hen (in bed) en (als dat niet helpt) slaat hen (licht). Indien zij jullie dan gehoorzamen: zoek dan geen voorwendsel (om hen lastig te vallen). Voorwaar, Allah is Verheven, Groots.”

 1. Behaag mekaar – Probeer steeds, na hetgeen Allah behaagt, je echtgeno(o)t(e) te behagen. Dat is jouw sleutel voor Jennah.Zusters, de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft ons geleerd dat elke vrouw die sterft terwijl haar man tevreden is over haar het Paradijs zal binnengaan. Doe dus je best om hem tevreden te stellen (zelfs als jij denkt dat hij het niet waard is, het is nog altijd de moeite waard)Broeders, hebben jullie gelezen over hoe onze Profeet (vrede en zegeningen over hem) omging met zijn familie? Word wakker! Je moet zijn voorbeeld volgen door te helpen met het koken en het poetsen, en je moet zorg dragen voor je eigen kleren (Hij heeft dat gedaan, dus dan kan jij het ook).
 1. Word niet boos – Ruzies zijn als een vuur in je gezin: blus het dus zo snel mogelijk. Onze Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:
  “Word niet boos! Word niet boos! Word niet boos!” 
  En hij heeft ons gezegd dat boosheid van de duivel (Shaytaan) komt en dat Shaytan door ons lichaam stroomt zoals ons bloed als we kwaad worden.Zusters, jullie weten al dat mannen niet goed hun ongelijk kunnen toegeven. Sommige mannen weigeren het zelfs te zeggen en dat is heel gevaarlijk voor hen, maar ook voor jou. Wees voorzichtig en vermijd het hem dingen op te dringen wanneer hij van streek is. Behandel hem als de baby waar hij op dat moment op lijkt. Echt, doe rustig en blijf kalm. Allah zal je belonen en, insh’Allah, je man terug op het juiste spoor brengen.Broeders, jullie weten dat jullie niet perfect zijn. Toe nou, geef het toe en zet je erover heen. Zeg: “Het spijt me”. Jij kan degene zijn die het vuur van Shaytaan in je huis blust door dat simpele woordje “Sorry”, zelfs als je denkt dat het niet jouw schuld was.
  Als je je verweert gooi je alleen maar extra olie op het vuur. Zie hoe zachtjes een meningsverschil aan zijn eind komt als je oprecht kan zeggen: “Kijk, het spijt me. Laat het rusten.”
 2. Danken – Zeg voortdurend “Dankjewel” aan je echtgeno(o)t(e) voor de mooie dingen die hij/zij goed doet.Zusters, de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft ons geleerd: “Al wie de mensen niet dankt, dankt Allah niet.” 
  Dus zeg het gewoon: “Dankje schat” en voeg er zelfs aan toe “Knap werk” of “Goed gedaan.” Dit is een van de belangrijkste technieken. Bedenk dat ondankbaarheid (het tegenovergestelde dus) een kenmerk is van de mensen van het Hellevuur. Moge Allah ons daar allen voor behoeden. Amien.Broeders, wanneer heb je nog eens “Dank je, schat” gezegd omdat je vrouw het huis heeft gepoetst, de kleren gewassen, de kinderen in bad heeft gestopt, hen naar school heeft gebracht en allerlei heeft geleerd? Je zegt allicht: “Maar dat doet ze dagelijks!” Dat is het hem nu juist! Ze doet dat dag na dag na dag – maar wat is haar loon? Geef haar iets waardoor ze zich gewaardeerd voelt: zeg het!
 1. Geniet van spelletjes– speel en maak grapjes met je echtgeno(o)t(e).Zusters, je mag gerust grapjes uithalen met je man, maar lieg niet en kwets hem niet. Mannen houden van vrouwen met een licht hart (niet zwaarmoedig) en gevoel voor humor.Broeders, onze Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft aan Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn) gezegd:“Huw iemand die jou doet lachen en die jij aan het lachen maakt.”
 2. Kleed je mooi voor elkaaren zorg dat je er goed uitziet – De Islam moedigt ons aan om ons op ons best te gedragen en er op ons best uit te zien voor iederéén, en in het bijzonder voor onze geliefden.Zusters, draag mooie juwelen en schik je op voor je man. Al van bij het begin maakten jonge meisjes zich mooi met oorringen en armbanden en met mooie kleren – zoals het in de Quran wordt beschreven. Als echtgenoten moet je juwelen en mooie kleren blijven dragen voor je man.Broeders, denken jullie dat alleen de vrouwen zich moeten mooi maken? Wat denk je dan over onze Profeet (vrede en zegeningen over hem)? Hij droeg zijn mooiste kleren en waste ze trouwens ook zelf. En wat met geurtjes? Jullie weten hoe belangrijk geur is. Laat haar nooit de stank van je zweet ruiken. Zij zorgt dat ze lekker ruikt voor jou, dus doe dan op zijn minst ook een leuk geurtje op voor haar. Je doet het wel in de moskee, is het niet?
 1. Wees zoals de mensen van het Paradijs:
  gedraag je goed, denk goed en zie er goed uit
  (probeer deze tip vandaag eens uit).
  Zusters, kennen jullie de kenmerken van de Hoor Al-Ayn (de vrouwen van het Paradijs)? De Islam beschrijft deze vrouwen aan de hand van bepaalde kenmerken: ze dragen zijde, ze hebben prachtige donkere ogen, enzovoort. Enkele ideetjes: probeer het, draag zijde voor je man en doe make-up op die je ogen groter laat lijken, en wees lief voor je man.Broeders, waar gaan jullie vrouwen de fijne zijden kleedjes halen, de uitdagende lingerie, de zoete parfums en make-up? De Quran zegt ons (in Surah 4 vers 34, zoals hierboven) dat jullie verantwoordelijk zijn om voor alles te zorgen. Dus ga aan de slag en begin hen van alles te voorzien.
 1. Verspreid de “Salaam – Vrede” onder jullie. Dat slaat natuurlijk op de Islam. De Quran heeft het erover, en onze Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

  “Jullie zullen het Paradijs niet binnengaan totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie de weg wijzen naar een manier om van elkaar te houden? Verspreid de “Salaams” (vrede) onder jullie.”
  (Overgeleverd door Abu Hurairah)

  Zusters, wanneer jullie man thuiskomt, geef mekaar dan de mooie begroeting voor een Muslim: “Salaam alykum wa Rahmatu ‘llah wa Barakaatahu” (vrede, zegeningen en genade van Allah zij met jou), en vergeet niet te glimlachen.

  Broeders, jullie geven de “Salaams” aan iedereen die jullie zien, zelfs aan broeders die je nog maar pas hebt ontmoet. Je draagt er eigenlijk zorg voor dat je iedereen die je ontmoet goede “Salaams” geeft, niet? Maar wat doe je met je vrouw? Met de moeder van je kinderen? Met degene die elke dag en nacht Du’a voor je verricht? Geef je haar de “Salaams” zoals het hoort, wanneer je het zou moeten doen? Bij het binnenkomen en verlaten van de woning? Als je een kamer binnenkomt of uitgaat?

 2. Glimlach – het kost niets, maar je kan er alles mee kopen!Wie kan weerstaan aan een mooie, brede, blije glimlach? Ik moet al glimlachen door er gewoon aan te denken.Zusters, onze Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft ons geleerd dat de glimlach ten aanzien van je mede-Muslim een daad van liefdadigheid is. Je kan dus de vrede in je gezin bewaren, een aangename sfeer creëren in je huis, beloond worden door Allah en misschien zelfs een mooie glimlach terugkrijgen.
  Beeld je in hoe je man zich zou voelen als hij binnenkomt en je mooie propere woning aantreft, zijn vrouw die er goed uitziet, die haar mooie kleren en make-up voor hem draagt, een lekkere maaltijd die met liefde is bereid, de netjes verzorgde kinderen die hem verwelkomen… Het helpt echt, zelfs als hij er niets over zegt.Broeders, wanneer heb je voor het laatst eens geglimlacht naar je vrouw? Kan je je de laatste keer herinneren dat je bloemen meebracht, of pralines, een klein geschenkje (er is niets mis met een mooi juweel)?
 3. Werk! – Jawel, jullie hebben familietaken. Ga aan de slag met je huis, je kinderen, je verplichtingen tegenover je echtgeno(o)t(e) en de familie.Zusters, kijk om je heen. Wat doet die stapel kleren daar? Waarom staat de keuken zo vol? Ziet de slaapkamer er uit alsof iemand er heeft geslapen? (Dat was jij!) De inkomhal lijkt wel een opslagruimte. Dan zwijgen we nog over de wasplaats. Neen, de TV heeft jou niet nodig – het HUIS heeft jou nodig.Broeders, wat denk je ervan eens een handje toe te steken voor de zwaardere taken? Waarom neem je niet eens de tijd om de badkamer, de kelder of de zolder op te ruimen? Je weet wel, de plaatsten waar je moeilijk bij komt en de plaatsen waar spinnen, kevers en andere insecten bijeen hokken? Wat denk je dat dit zou doen met haar liefde voor jou? En stel je nu voor wat gebeurt als je gewoon door de deur binnenstormt, bevelen roept, klaagt over wat een zware werkdag je had en niets eens ziet hoeveel zij elke dag te doen heeft.
 4. Aantrekkelijkheid – Allah vertelt ons in de Quran dat Hij de mens heeft geschapen en uit hem de eerste vrouw, en dat Hij uit hen alle mensen heeft geschapen. Je weet hoe dat werkt. Charme is de sleutel tot aantrekkingskracht. Vriendelijkheid en begrip zijn de sleutels tot de charme. Wees dus vriendelijk voor mekaar en gebruik je aantrekkingskracht om jullie harten bijeen te brengen.Zusters, gebruik jullie “Zina” om het hart van jullie man te veroveren. Elke vrouw heeft zegeningen van Allah, en daartoe horen haar “schoonheden” en “versierselen” die de mannen aantrekken. Maar dat wist je al, is het niet?
  OK – wel GEBRUIK ZE DAN!
  Je haar, je ogen, je glimlach (eerder al vermeld, weet je nog?) en je kleren (en de manier waarop je ze draagt), dat kan allemaal helpen om je man te maken tot de man die je eigenlijk wilt. Je weet wat het is waar hij van houdt en dat hem helemaal week maakt. Richt je meteen op het hart.Broeders, ze is niet met een zetelplakker getrouwd. Ze is op zoek naar die knappe kerel die je was toen ze je huwelijksaanzoek aanvaardde. Waar is die kerel? De mooie kleren, de glanzende schoenen, de frisse geur, zachte woorden,… je weet wel (zoals je vroeger was).


Dan volgen nu acht punten die het huwelijk verzwakken
en acht tips om het huwelijk te versterken.

Acht zaken die het huwelijk verzwakken:

 1. Wangedrag – gemene of hatelijke dingen zeggen, kwalijke grappen uithalen en mekaar beledigen.
 2. Negeren – iemands “Salaams” niet beantwoorden, of mekaar niet het goede (luisterende) oor geven en dingen met elkaar delen.
 3. Liegen – Allah verbiedt de gelovigen het liegen. Er is in de Islam geen plaats voor leugenaars. Moge Allah ons voor dit kwaad behoeden. Amien.
 4. Beloften verbreken – Dat je iets wat je is toevertrouwd ook waar maakt is eveneens een belangrijk kenmerk van een gelovige.
 5. Contact vermijden – Je omhelst de broeders in de moskee, maar wat dan met de knuffel voor je vrouw? Toe nou! Je kan het.
 6. Wantrouwen en achterklap – Allah zegt:

  “O jullie die geloven, vermijdt de meest kwade vermoedens. Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig.”
  (De Edele Quran 49:12)

 7. Te druk – Maak tijd voor mekaar. Jullie hebben rechten over elkaar. Geef iedereen waar hij/zij recht op heeft en je zal zelf krijgen waar jij recht op hebt.
 8. Aanbidding verwaarlozen – Allah zal nooit tevreden zijn over iemand die Zijn Leiding verlaat en Hem niet vereert. Dit zal meer dan al het andere zware problemen veroorzaken in Muslimgezinnen en ze zelfs verscheuren.

Acht zaken die het huwelijk versterken:

 1. Goed gedrag – Een Muslim moet altijd positief tegenover het leven staan. We zeggen “Al Hamdolillah” (Lof zij Allah) voor om het even wat Hij ons geeft (of net niet geeft).
 1. Helpen – Onze Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft benadrukt hoe belangrijk het is dat mannen hun vrouwen helpen. En Allah zegt ons hoe belangrijk het is dat de vrouwen partners en helpers voor hun man zijn. Als we dit doen, wordt het een win-win situatie.
 1. Vertrouwen – Muslims, mannen èn vrouwen, hebben de opdracht gekregen betrouwbaar te zijn en het voorbeeld van onze Profeet (vrede en zegeningen over hem), de “Betrouwbare”, na te volgen.
 1. Respect – Je krijgt respect als je er zelf ook gééft. Dit is een verplichting voor alle Muslims, tegenover alle mensen… Hoeveel te meer dan tegenover je echtgeno(o)t(e)?
 1. Vreugde – Onze Profeet (vrede en zegeningen over hem) had de gewoonte zijn vrouw Aicha te amuseren en zij speelde en hield wedrennen met hem. Ze zei: “Ik versloeg hem gewoonlijk in het hardlopen, maar toen ik zwaarder werd versloeg hij mij.” Hij droeg ons op te spelen met onze vrouwen.
 1. Vergiffenis – Het is wel duidelijk dat dit één van de belangrijkste aspecten van de Islam is. Wie niet vergeeft zal ook geen vergiffenis krijgen. Dit komt van Allah zelf. We moeten leren om mekaars fouten te vergeven zodat we ze ook niet tegen ons krijgen.
 1. Tijd – Breng tijd samen door, alleen jullie twee samen. Ga wandelen. Maak een busuitstap. Bezoek een vriend of een zieke (daar krijg je grote beloningen voor). Vast samen op maan- en donderdagen als het kan. Verricht de Hajj – een fantastische manier voor “een nieuw begin” in het leven. Geloof me.
 1. Aanbidding – De verbinding met Allah door het ritueel van het gebed, smeekbede en vrede terwijl jullie samen de Salaat verrichten is iets wat een niet-Muslim nooit tenvolle kan begrijpen en waarderen. Onze Profeet (vrede en zegeningen over hem) ging gewoonlijk zijn vrouw voor in de Salaat, ook al was zijn leven nog zo met de moskee verweven. Hij droeg ons op om onze huizen niet tot begraafplaatsen te maken. We moeten een deel van onze Sunnahgebeden thuis verrichten. Een zuster verkrijgt de meeste beloning thuis, in haar kamer, achter een scherm.

Broeders en zusters, Allah zegt ons wat te doen met de problemen waarvan het lijkt of we er niet in slagen ze op te lossen. Het staat in het vers na het vers hierboven, in Surah An-Nisaa’. Lees maar:

En als jullie een breuk tussen beiden vrezen,
stuurt dan een bemiddelaar van zijn familie
en een bemiddelaar van haar familie.
Indien zij een verzoening willen, zal Allah
tussen hen beiden een verzoening bewerkstelligen.
Voorwaar, Allah is Alwetend, Kennend.”
(De Edele Quran 4:35)

De betekenis hiervan is me heel duidelijk:

DON’T BREAK UP – JUST WAKE UP! & GET SOME HELP!

Deze woordspeling krijg ik niet even krachtig
vertaald in het Nederlands, maar de betekenis is:

Ga niet uit mekaar, maar word wakker,
doe er wat aan en vraag om hulp!

Het is duidelijk dat Shaytaan erop uit is de communicatie tussen jullie te verbreken, en ook de borden, de meubels, je relatie, jullie famile, de toekomst van jullie kinderen … Maar doe het niet! Doe wat Allah ons zegt en denk aan wat onze Profeet (vrede en zegeningen over hem) ons in zijn eigen leven heeft voorgedaan. Gaf hij het op in zijn relatie met zijn vrouw? (nee) Is hij van zijn vrouw gescheiden? (nee) Heeft hij tegen zijn vrouw geschreeuwd? (nee) Heeft hij ooit zijn vrouw geslagen? (nee) Heeft hij ooit zijn vrouw verdacht of van kwaad beschuldigd wanneer de mensen lelijke dingen over haar vertelden? (nee) Maar was hij geduldig als zijn vrouw hem in de maling nam? (ja) (Lees over de “honing” in Surah At-Tahreem, surah 66)

Heb je nog steeds problemen?
Hebben jullie bovenstaande ideeën wel uitgeprobeerd? We hebben er nog…
Alle volgende websites zijn ook van ons, en leveren materiaal en artikels van de beste Engelstalige geleerden, waarvan velen mijn eigen leraars zijn en wiens bewijzen uit de Quran en Sunnah ik ken.

http://www.IslamsWomen.com
http://www.ConvertsReverts.com
http://www.TubeIslam.com
http://www.SearchForIslam.com
http://www.JustAskIslam.com
http://www.ChatIslam.com
http://www.WatchIslam.com
http://www.HearIslam.com
http://www.GuideUS.TV


Ik herhaal het nog eens:
verricht Du’a en vraag Allah je en je familie te helpen

om het beste te verkrijgen in dit leven en in het Volgende Leven
en om ons allen te vergeven en te behoeden voor het Hellevuur. Amien

bron http://islamnewsroom.com/news-we-need/1779-28-marriage-tips-in-islam

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.