Laveren tussen de stormen van het leven …


Een echte Muslim wanhoopt nooit
omdat hij weet dat Allah alles beheert
en dat Hij zijn beste vriend en beschermheer is.

Navigating Through Life Storms” – door Harun Yahya

Heel wat mensen verliezen alle hoop wanneer ze worden geconfronteerd met een onverwachte, plotselinge gebeurtenis. Neem als voorbeeld zij die geen succes hebben op het werk, mensen die iets verliezen waarvan ze houden of die niet slaagden in een belangrijk examen. Als die zaken hun levensdoel zijn geworden, zullen ze er niet in slagen met deze onvoorziene resultaten om te gaan. En ze zullen groot verdriet voelen, want ze hadden al hun hoop en al hun verwachtingen gericht op een afloop van de gebeurtenissen zoals zij ze zich hadden voorgesteld.

Het leven verloopt echter niet altijd volgens onze plannen, en dat betekent dat mensen heel wat onverwachte zaken kunnen meemaken. Iemand die dolgraag architect wil worden, zal bijvoorbeeld heel hard studeren voor het toelatingsexamen. Al haar toekomstplannen steunen op het feit dat ze architect wordt. Maar er gebeurt iets wat ze nooit had verwacht: ze wordt aanvaard in een ander programma. Terwijl ze had voorzien architect te worden, studeert ze ineens voor een heel andere carrière.

Een jongeman die heel geïnteresseerd is in sport en van plan is zijn leven te wijden aan de sport, kan een verwonding oplopen die hem dwingt zijn droom op te geven. Of een echtpaar kan hun woning met zorg en liefde hebben ingericht maar zich uiteindelijk gedwongen zien ze te verkopen zonder er ooit in te hebben gewoond.

Heel wat gelijkaardige onverwachte voorvallen kunnen mensen in de loop van hun leven treffen, want eigenlijk weet niemand van ons wat er gaat gebeuren, zelfs niet in de volgende seconde. Het enige dat we zeker weten is dat alles in het leven van een mens al lang van tevoren is vastgelegd, nog voor hij of zij werd geboren. Met andere woorden: alle gebeurtenissen in iemands leven zijn in “tijdeloosheid” vastgelegd. Wanneer de vastgestelde dag en tijd aanbreken, zal hij of zij dit voorval ondergaan omdat Allah het tot een onderdeel van zijn/haar lotsbestemming heeft gemaakt. Omwille van deze feiten zal dit voorval plaatsvinden.

We kunnen dit verduidelijken aan de hand van een dagdagelijks voorbeeld.
Stel je twee wagens voor op het moment zelf waarop ze tegen mekaar botsen. Allebei de bestuurders wilden, seconden voor het voorval, vast en zeker ergens anders zijn. Misschien wilden ze naar huis, naar hun gezin dat op hen wacht, of naar het werk. Allebei deze personen hadden hun woning op bepaalde tijdstippen verlaten en waren op een specifiek tijdstip in hun wagen gestapt. Misschien hebben ze zelfs even getwijfeld alvorens die ene straat in te draaien, maar deden ze het na een seconde aarzelen dan toch. Ieder van hen kan een heel voorzichtig iemand zijn, die altijd met uiterste zorg en aandacht rijdt. Maar net op dat ene moment hebben ze hun ogen een seconde lang van de weg afgewend, om een cassette te wisselen of voor iets anders. Alles is speciaal voor die ene gebeurtenis gepland en elk detail, hoe klein ook, heeft hen erheen geleid.

Meestal gebeurt alles (zij het een botsing tussen auto’s of een ander onverwacht voorval) in slechts enkele seconden tijd. Van het concentratieverlies van de bestuurder, tot de muziek die opstaat en de kleren die hij draagt – Allah heeft elk detail van die ene gebeurtenis zorgvuldig geschapen en ingepland in Zijn voorbestemming. De persoon die dat ongeluk kreeg droeg die kleren, verliet zijn huis en draaide de straat van het ongeval in. Niets had dit kunnen voorkomen.

Een echte Muslim wanhoopt nooit,
omdat hij weet dat Allah alles beheert
en dat Hij zijn beste vriend en beschermheer is.

Dit is hoe Allah de Almachtige gebeurtenissen bepaalt. Op dat moment gaan mensen denken: “Was ik die straat maar niet ingedraaid” of “Had ik maar niet zitten spelen met die cassette en had ik me maar beter op de weg geconcentreerd.” Maar dergelijke logica is gebrekkig en onjust en – erger nog – leidt tot eindeloos beklag en spijt. Al kunnen veel oorzaken worden aangeduid voor dat ongeval, de werkelijkheid is dat het ongeluk en zijn oorzaken werden geschapen als deel van de voorbestemming.

Iemand die voor het eerst met deze waarheid wordt geconfronteerd, denkt misschien: 

“OK, wel, wat had ik dan moeten doen?
Als alles al in mijn lotsbestemming is vastgelegd
en als Allah het allemaal al weet,
hoe word ik dan geacht me te gedragen
wanneer deze voorvalllen zich voordoen?”

De Quran geeft een heel duidelijk antwoord op de vragen hierboven, en dus wenden we ons tot hem om voor alles de waarheid te ontdekken. Volgens de Quran is de beste handelwijze en het beste gedrag dat we ons onderwerpen aan onze lostbestemming, dat we het beste zoeken in alles, dat we niet van streek raken of wanhopen en dat we in alle omstandigheden dankbare slaven zijn.

“Zeg: Niets kan ons overkomen tenzij wat Allah voor ons heeft begpaald.
Hij is onze Meester. Het is in Allah dat de gelovigen hun vertrouwen moeten stellen.”

(At Tawbah – de Edele Quran 9:51)

Zoals Allah de Schepper is van het universum en alles daarin, inclusief alles wat leeft en alles wat niet leeft, zo is Hij de Schepper van elke gebeurtenis, tot in het kleinste detail ervan. De Quran presenteert ons deze waarheid in het volgende vers:

“Dat is Allah, jullie Heer. Er is geen god dan Hij, de Schepper van alles.
Dus aanbid Hem. Hij is verantwoordelijk voor alles.”

(Al-An’am – de Edele Quran 6:102)

Muslims die op Allah vertrouwen geloven in het bestaan van het Hiernamaals en ze vrezen Allah en onderwerpen zich aan hun Heer die alles heeft geschapen. Met andere woorden: ze geven zich totaal over aan alles wat hen overkomt en wanhopen niet, omdat ze weten dat Hij de controle heeft over alles en dat Hij hun beste vriend en beschermer is. Muslims weten dat het verkeerd is, erg verkeerd, om te panikeren of de hoop te laten varen, aangezien Allah, de meest volmaakte Schepper, elke gebeurtenis heeft geschapen. Daarom is ook hetgeen hen op dàt moment overkomt op de meest volmaakte wijze geschapen. Al komt een gebeurtenis op het eerste gezicht over als negatief, toch weet elke gelovige dat er uit alles iets goeds voortkomt.

Gelovigen en ongelovigen reageren verschillend op wat hen overkomt. Een gelovige kan bijvoorbeeld te laat komen voor een interview waarvan ze dacht dat het goed voor haar zal zijn en ze verspeelt zo een unieke kans. Omdat ze er echter van overtuigd is dat alles is voorbestemd en dat haar te laat komen volledig in Allah’s macht ligt, ziet ze iets goeds in deze onverwachte gebeurtenis, dankt ze er Allah voor en hoopt ze op een betere afloop. Ze weet dat het fout zou zijn het verloop van de gebeurtenissen toe te schrijven aan zoiets als het drukke verkeer of een platte band. Inderdaad, als Allah het had gewild, dan zou het verkeer niet zo druk zijn geweest of was er geen gat in haar band gekomen.

Wanhhoop duidt op ongeloof of een zwak geloof.

Deze en gelijkaardige omstandigheden zijn uiteraard de waarneembare redenen voor haar te laat komen. Maar veel belangrijker dan deze zichtbare redenen is het goddelijke plan van Allah, waarin deze gebeurtenis al heel lang geleden werd vastgelegd. Het enige wat er gebeurd is, is dat die lostbestemming zo werd vervuld zoals Allah de Almachtige ze heeft bepaald.

In het bovenstaande voorbeeld heeft Allah verordend dat de persoon in kwestie het interview zou mislopen. Daarom is er geen mogelijkheid dat ze daar wèl had kunnen zijn.

Alle obstakels ontstaan omdat Allah het goede wenst voor de gelovigen. Als de mensen deze onderworpenheid goed willen begrijpen, moeten ze Allah als hun enige Vriend en Beschermer nemen en zich in absolute oprechtheid tot Hem wenden. Een erg veelzeggend kenmerk van de morele instelling die Allah van de gelovige wil is dat ze niet bedroefd of negatief worden, dat ze niet wanhopen, wat het ook is dat ze meemaken.

Wanhoop duidt op ongeloof of een zwak geloof en het is een gevolg van iemands onvermogen om te vatten dat alles plaatsvindt volgens het Lot. Allah vestigt onze aandacht op deze fout, omdat onder wanhoop een instelling en redenering schuilgaan die in tegenspraak zijn met de waarden van de Quran zelf. Zo’n houding is verboden, omdat Allah de mensen aanraadt Hem te vertrouwen, hoopvol te zijn en het goede te zien in alles wat gebeurt.

Bron : OnIslam – Harun Yahya

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.