Pareltjes van de Quran : Juz 3

Allah belast niemand
dan volgens zijn vermogen.
Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet
en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet.


Een overweging door Nouman Ali Khan
bij 
Juz 3, Surah 2, Vers 286


Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen.
Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet
en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet.
(Zeg:) “Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten
of als wij fouten maken. Onze Heer, belast ons niet
zoals U degenen vóór ons belast heeft.
Onze Heer, belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen.
En scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig.
U bent onze Meester. En help ons tegen het ongelovige volk.”

 

Ik wil van de derde Juz enkel iets met jullie delen over de laatste Ayah van Surah Baqarah. Het is een lange Ayah, maar we zullen hier enkele overwegen met mekaar delen over het éérste deel van deze Ayah: “La yukallifoe Allaahu nafsan illaa wus’aha”.

Het Arabische woord “taklief” betekent “ergens mee belast zijn”. En Allah zegt dat Hij geen enkele persoon een last oplegt. Allah belast niet één enkele persoon “illaa wus’aha” – “tenzij volgens de vermogens van die persoon”. Wat eigenlijk betekent:

Welke beproevingen jij en ik
ook meemaken in ons leven,

ze zijn op maat gemaakt
voor ons vermogen om ze aan te kunnen.

Wat iemand anders meemaakt, kan iets zijn dat ik niet aankan en wat ik doorsta kan iets zijn wat zij niet zouden aankunnen. De geschenken die we in dit leven genieten en de moeilijkheden waaronder we lijden in dit leven, de tegenslagen en beproevingen die we in dit leven meemaken, zijn werkelijk stuk voor stuk op maat gemaakt voor onze eigen,  individuele persoonlijkheden. En Allah zegt dus dat Hij niemand méér belast dan met wat zij specifiek in staat zijn te dragen: “La yukallifoe Allaahu nafsan illaa wus’aha”.

Iets anders wat zo opmerkelijk is aan deze Ayah
is dat er zaken zijn waarvoor we allemaal
evenveel verantwoording dragen.

Er zijn geboden in de Islam waarvan je niet kan zeggen: “Ik weet dat JIJ dat kan doen, maar … nou ja, zo zit ik niet ineen.” Zoals met de vijf dagelijkse gebeden, bijvoorbeeld, kan je niet zeggen: “Mash’Allah, ik weet dat JIJ vijf keer bidt, maar… Ik slaag erin tijdens de Ramadan, maar normaal is dat onmogelijk voor mij. Ik kan dat gewoon niet.” Je kan dat excuus niet gebruiken, want dit zijn enkele van de geboden van Allah die Hij aan ELKE nafs heeft opgedragen, aan elk individu. Er zijn slechts heel erg weinig uitzonderingen daarop en dan nog in heel specifieke gevallen, en zelfs dààrover bestaan nog verschillende opinies.

Allah’s geboden zijn eigenlijk universele wetten. De belangrijkste zaken die verboden zijn en de belangrijkste zaken die verplicht zijn voor Muslims, daarvoor kan je niet voor jezelf een excuus bedenken zoals: “Allah begrijpt wel dat ik nu niet bepaald een type ben dat bidt.” of “Ik ben geen morgenmens, dus ik haal Fajr niet.” Daar komt niets van in.

Allah heeft ons deze verantwoordelijkheden opgelegd omdat Hij weet dat elke mens wel degelijk in staat is om vijf keer te bidden. Elke mens, elke Muslim is in staat om zich ver van Haraam te houden. Je bent in staat die dingen te doen. Dus als je jezelf wijsmaakt dat je dat NIET kan, als je jezelf daarvan overtuigt, dan ontken je eigenlijk iets wat Allah over jou heeft gezegd, namelijk dat je dat wèl kan,  dat je er wèl toe in staat bent en dat Allah jou en mij nooit zou hebben opgedragen die dingen te doen als we er niet toe in staat waren geweest… Je moet jezelf dus de vraag stellen:

Ben ik eerlijk tegenover mezelf
wanneer ik beweer dat ik het niet kan?
Of is het Allah die de waarheid spreekt
wanneer Hij zegt:
“Jawel, je kan dat wel!
Ik had je dit nooit gegeven
als je het niet zou aankunnen” ?

Dit is de vraag die jij en ik onszelf in alle eerlijkheid moeten stellen, vooral wanneer het gaat om de belangrijkste geboden van Allah, verheven en geprezen zij Hij: “La yukallifoe Allaahu nafsan illaa wus’aha”…

En tenslotte
“Laha ma kasabat wa ‘aleiha maa iktasabat.” 

Ik heb nog een half minuutje nodig om iets heel moois met je te delen. Allah zegt: “Iemand zal voordeel halen uit wat het ook is dat hij heeft verdiend. Ze zullen krijgen wat ze hebben verdiend. En alles wat ze qua zonden hebben verdiend, zal zich tegen hen keren.” Er zijn dus dingen die je verdient en die jou voordeel brengen, en er zijn dingen die je verdient en tegen je werken. Maar in het Arabisch wordt het woord “kasabat” gebruikt voor de goede daden en “iktasabat”, dat eigenlijk staat voor iets wat moeilijker te verdienen is, werd gebruikt voor slechte daden. Dat is raar, want we vinden dat zonden makkelijker te verdienen zijn en goede daden zijn moeilijk te verwerven.

Hier verklapt Allah ons eigenlijk een geheim:
Zonden zijn misschien wel makkelijker op korte termijn, maar wat je er op lange termijn voor betaalt, veroorzaakt zoveel moeilijkheden! Wat je door je ongehoorzaamheid aan Allah hebt verdiend aan moeilijkheden en problemen in je leven is zo zwaar dat het uiteindelijk helemaal niet meer gemakkelijk is. Zoals stelen, dat is misschien gemakkelijk, maar de celstraf ervoor kan zwaar zijn. Dus je kan die stommiteit op dat moment wel gemakkelijk hebben gevonden, maar de prijs die je ervoor betaalt maakt het iets dat slecht en zwaar voor je was. En andersom kan het heel moeilijk zijn een job te vinden, geld te verdienen op een goede manier… Maar vergeleken bij het lijden dat je jezelf bespaart, is wat je doet echt wel makkelijk. Het alternatief is gemakkelijk. Dat is hoe Allah wil dat we over goede en slechte daden denken.

Goede daden vereisen misschien veel meer werk
maar Allah zal ze gemakkelijk maken.
En slechte daden kunnen dan wel
veel makkelijker zijn

maar je zal er de prijs voor betalen
en inzien 
hoeveel moeilijkheden
ze in je leven veroorzaken.

Overschat dus nooit de last die Allah je heeft opgelegd wat je verantwoordelijkheden tegenover Hem betreft, en ONDERschat het gewicht van de zonde niet. Denk niet: “Och da’s maar iets wat ik doe, wie maalt erom?” zonder te denken aan de lasten en problemen die ze je morgen zullen brengen, en vooral op de Dag dat jij en ik voor Allah zullen staan.

bron: http://www.youtube.com/watch?v=wFsYnwI6zEA

Het youtube-kanaal van Quran Weekly: http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.