Pareltjes van de Quran : Juz 6

Waarom zal Allah jullie bestraffen,
indien jullie dankbaar zijn en geloven?
En Allah is Waarderend, Alwetend. 

 

Een overweging door Nouman Ali Khan
bij Juz 6, Surah 4, Vers 147


Voorwaar, de huichelaars zullen
in de laagste verdieping van de Hel zijn:
jij zult nooit een helper voor hen vinden.
Behalve degenen die berouw hebben
en zich beteren en zich aan Allah vasthouden
en hun godsdienst voor Allah zuiveren:
zij zijn degenen bij de gelovigen.
En Allah zal de gelovigen een geweldige beloning geven.
Waarom zal Allah jullie bestraffen,
indien jullie dankbaar zijn en geloven?
En Allah is Waarderend, Alwetend.

 

Ik wil graag met jullie vers 147 delen van de zesde Juz, nog steeds in Surah Nisa. Maar ik las daarnet ook de twee Ayaat daarvoor, waarin Allah zegt dat de hypocrieten zich in de diepste put van het Hellevuur zullen bevinden. Daarna zegt Hij dat de enigen die niet in het Vuur zullen belanden, de mensen van onder de hypocrieten zijn die berouw toonden. Dat betekent dat mensen kunnen lijden aan hypocrisie maar ervan kunnen terugkeren. Hypocrisie is dus geen terminale toestand. Je kan eruit geraken.

Je kan die ziekte oplopen,
maar ook terugkeren tot het geloof
want de deur naar Tauwba staat nog altijd open.
Een prachtig iets om te weten.

“Wa aslahoe, wa ‘atasamoe bi Allaah”  – “en ze  corrigeerden zichzelf” : ze verzoenden zich, ze herstelden zich, en ze hielden zich vast aan Allah.
“Wa’akhlasoe dienahoem li ‘Allaahi” – “en ze maakten hun godsdienst oprecht, voor Allah” want wat is uiteraard het probleem van de hypocriet? Onoprechtheid. Ze maakten hun godsdienst oprecht voor Allah.
“Zij zijn het dan die horen tot de Mu’minien” – “fa aulaaika ma’a al muminien”. Nu worden ze tot de gelovigen geteld. Ze horen niet meer tot de hypocrieten. Ze kwamen dus terug naar binnen en die oude stempel die ze droegen is meteen afgeworpen.
“Wa sauwfa yuti Allaahu al muminiena ajran adhiema” – “en weldra zal Allah de ware gelovigen een grootse beloning schenken.”

Nu … De Ayah begon met: “De hypocrieten zullen zich in de diepste put van de Hel bevinden”… Als je je zorgen maakt over hypocrisie… Hier heb je Surah an Nisa, zo ongeveer 60 Ayaat gaan enkel over hypocrisie! Dit is een vrij ernstig onderwerp en eigenlijk ook nogal deprimerend, want je gaat je afvragen: “Ben ik een hypocriet?”

Aan het einde ervan zegt Allah (en dat is de reden waarom ik dit specifiek citaat heb gekozen) … Allah spreekt tot mensen die zo diep onder de zonden bedolven zijn, die zo in hun zonden opgaan dat ze denken dat Allah hun onmogelijk nog vergiffenis kan schenken. Dan komt Sjaitaan en zegt: “Ja, Allah gaat  je straffen, hoor! Jij gaat naar de Hel!” En dan horen ze nog eens zo’n khutbah (vrijdagspreek) waar ook weer iedereen naar de Hel gaat. Uiteindelijk vragen ze zich af waarom Allah de Hel eigenlijk heeft gemaakt. Wat hééft Hij eraan om mij te straffen?! Waarom wil Hij mij in het vuur van de Hel gooien?! Waarom al die enorme straffen?!

En Allah zegt: “Maa yaf’alu Allaahu bi ‘adhaabikoem?” en dat is de Ayah die ik met jullie wilde delen. “Waarom zou Allah jullie bestraffen? Wat heeft Hij daaraan? Waarom denk je dat Hij je wil straffen?! Wat heeft Allah eraan dat Hij jou straft? Denk je dat het dàt is wat Hij wil?!”

“In shakartoem wa amantoem” – “Als je nou eens gewoon een klein beetje dankbaar kon zijn, als je nu eens béétje geloof zou hebben!
“Wa kana Allaahu shakiran aliem” – “En Allah zelf is vol waardering!” Het woord “shaakir” wordt normaal gebruikt voor de slaaf, en Allah gebruikt het voor zichzelf: Allah zal waarderend zijn. Ik ga het niet als “dankbaar” vertalen want dat is niet wat het hier betekent. Hij zal het waarderen dat je je de goede dingen kon herinneren die Allah voor je heeft gedaan. Zoals bij de grote geleerde, al Hasan al Basri, wiens kind gewond was. Hij hield van zijn dochter dus hij rende haar achterna en nam haar op: “Wat is er gebeurd? Is je hand OK? (ze bloedde)” En zij zegt: “Alhamdolillah! Dank Allah, Degene die ervoor heeft gezorgd dat ik alleen hier ben gekwetst en Die de rest van mijn lichaam heeft beschermd.”

Als je nu eens kon kijken naar dat waar je dankbaar voor kan zijn (in shakartum) en werkelijk geloven, dan is Allah zelf werkelijk vol waardering. En Hij wéét wat je doormaakt, welke problemen je ook hebt. Het interesseert Hem niet om je te straffen. Elders in de Quran zegt Allah zelfs:

“Illa ma rahima Rabbuk’
wa li dhaalika khalaqqahum”
“Behalve voor de mensen
aan wie Allah Barmhartigheid toont,
en dàt is waarom Hij ze geschapen heeft.”
Hij schiep hen om ze liefde en
barmhartigheid te kunnen betonen. 

Moge Allah ons Zijn Liefde en Barmhartigheid waardig maken.
En moge Allah niemand van ons zijn geloof laten verliezen
in Zijn Liefde, in Zijn Barmhartigheid en in het feit dat de deuren
van Jenna openstaan en wachten op ons om er binnen te gaan.

bron: http://www.youtube.com/watch?v=KVh-W6CjIOc

Het youtube-kanaal van Quran Weekly: http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.