Pareltjes van de Quran : Juz 7

Zeg (O Moehammad):
“Het slechte en het goede zijn niet gelijk,”
hoewel de veelheid van het slechte jou zal aantrekken.
Vreest dus Allah, O bezitters van begrip.
Hopelijk zullen jullie welslagen.”  

Een overweging door Nouman Ali Khan
bij Juz 7, Surah 5, Vers 100

Dit is de honderdste Ayah van Surah Ma’ida in de 7° Juz en hier beveelt Allah Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) te zeggen (“Qul”): “La yastawiee alkhabietoe wa ‘ltayyib” – “Het smerige en hzr goede en reine zijn niet aan mekaar gelijk.”

Het eerste dat we moeten opmerken is dat Allah niet gewoon heeft gezegd: “Het smerige en het reine zijn niet gelijk”, maar Hij beval de Proféét dat hij het moest zeggen. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) zal namelijk de vertegenwoordiger van Allah worden om te bepalen wat goed is en wat slecht, wat al dan niet aanvaardbaar is. De Muslims moeten dus goed opletten en beseffen dat de norm daarvoor de Profeet zelf (vrede en zegeningen over hem) zal zijn.

Vaak zien we in dit soort aangelegenheid dat het de maatschappij is die beslist. Het is de samenleving die bepaalt wat normaal is en wat niet, wat smerig is en wat goed, wat aanvaardbaar is en wat niet. En de grens daarvan verandert voortdurend, is het niet? Dus om de zoveel jaar blijkt iets wat voorheen onaanvaardbaar was ineens helemaal normaal geworden. In de amusementsindustrie is wat vroeger met “R” werd beoordeeld “PG13”, en daarna “PG” en nu zelfs helemaal ok. (*) Het was absoluut onaanvaardbaar  zo’n vijftig jaar geleden, maar normen veranderen. Dus, in hoever volg je die norm? Waar trek je de grens?

De Profeet (vrede en zegeningen over hem)
heeft van Allah het gezag gekregen
om die grens te bepalen.
Dat is een van de redenen waarom hij er is.
Dus: “Zeg hen dat het slechte
en het goede niet gelijk zijn!”

“Wa lauw ‘aadjabaka kathratoe ‘lkhabieth.” Kijk hier eens naar! “Zelfs als de hoeveelheid vuiligheid indruk op je maakt.” Al ben je erdoor verbijsterd. Die vuiligheid is er in massa’s en je ziet het overal. Je zal zeggen: “Iederéén doet het! Iederéén praat zo, waar heb je het over?! Kalmeer, man, waarom doe je zo raar?” “Raar” is namelijk iets wat zeldzaam is, vreemd, niet aanvaard, ongewoon. En wat alledaags is, wordt aanvaard. Dus zegt Allah: “Vuiligheid zal aanvaardbaar worden. Maar ongeacht hoe aanvaardbaar en hoe algemeen verspreid het wordt in de samenleving, JIJ mag niet vergeten dat vuiligheid nooit de gelijke zal zijn van goede en reine zaken.”

Wat verkeerd is, blijft verkeerd,
ook al doen al je vrienden het.
Het feit dat je het overal ziet,
waar je ook kijkt, maakt het nog niet goed.
“Wa lauw ‘aadjabaka kathratoe ‘lkhabieth…”

Welke mensen zullen dit erkennen? “Fa ttaqqau Allaah” – “Kijk dan uit voor Allah” – “ya oeliel albaab” – mensen met gezond verstand, die helder denken. Dat zijn de mensen wiens gedachten niet zijn besmet met cultuur en de overweldigende en voortdurende aanvallen van de propaganda. Ze hebben geen kuddementaliteit (“Iedereen doet hetzelfde, dus zal het wel zo horen”). Dat mag niet de manier zijn waarop jij redeneert! Er zijn mensen die iets vieren zonder te weten waarom. Ze hebben er geen idee van. Er zijn feestdagen waar mensen naar uitkijken om ze te vieren maar ze weten in de verste verte niet wàt het is dat ze vieren. Meestal gewoon omdat de ànderen het vieren.

Word geen kuddedier!
Jullie moeten mensen zijn van heldere,
open en diepe gedachten, “ya oeliel albaab”.

“La ‘allakum toeflihoen” – “opdat jullie welslagen”. En dat is het laatste punt. Je ziet dat iedereen het doet en je denkt dat ze dat doen omdat het hen succes brengt, maar Allah zegt “Neen!” Het maakt niet uit hoevéél mensen het doen en hoezeer je gelooft dat ze daarmee succes boeken: JULLIE kunnen maar beter uitkijken voor Allah, je verstand gebruiken en je aan het goede en reine houden als JULLIE degenen willen zijn die slagen.

Een laatste commentaar dat ik met je willen delen over deze Ayah is het woord “iflah”. Allah heeft niet gezegd “La ‘allakum tafoezoen” – “opdat jullie succes zouden hebben”. Er bestaat in het Arabisch een ander werkwoord voor succes. Hij zegt “toeflihoen”. “Iflah” wordt gebruikt in de landbouw, wanneer je een zaadje plant, wanneer je de grond bewerkt, wanneer je het zaadje water geeft, als je zorgt dat het genoeg zonlicht krijgt, wanneer je het onkruid weghoudt, als je het ongedierte weghoudt,… Je werkt het hele jaar op die boerderij en eindelijk zie je resultaat.

“Toeflihoen” wordt gebruikt
wanneer je veel werk in iets hebt geïnvesteerd.

Allah wijst er hier op dat het gevecht tegen de vuiligheid en je zoektocht naar het goede en zuivere in een wereld die omsingeld is door vuiligheid, waar je slechts zelden iets vindt dat goed en zuiver is, veel en hard werk zal vereisen.

Dat succes heeft zijn prijs,
het komt niet zomaar.

Je zal er hard voor moeten werken: goede en reine vrienden zoeken, goed en zuiver amusement zoeken, goede en zuivere lectuur zoeken, een goede en reine carrière of bron van inkomsten vinden… Al die dingen zullen veel moeite vragen. Enkel al het vinden goed en rein voedsel… Dat zal allemaal veel, veel, heel veel moeite van je vragen…

maar uiteindelijk is het dat allemaal waard
want je hebt het allemaal gedaan
omdat je je bewust was van Allah,
omdat je succes wilde halen
en omdat je je gedachten nooit liet verstoppen.
Je  bleef  horen bij de “oeliel albaab”,
de mensen van helder en kernachtig denken.

_________________________________________

(*) Termen voor het keuren van film in de USA

PG: Parental Guidance Suggested (begeleiding door ouders aangeraden) : minder geschikt voor kinderen onder 6 jaar 
PG 13: Parent Control Strongly Cautioned (ouderlijk toezicht ten zeerste aangeraden) : minder geschikt voor kinderen onder 13 jaar
R: Restricted (beperkt) : wie jonger is dan 17 moet begeleid worden door een ouder of volwassen voogd.

In België is de beoordeling een beetje anders:
KT : kinderen toegelaten – dus toegestaan voor iedereen.
KNT : niet toegestaan onder 16
E : exempt – allicht alleen voor volwassenen
—————————————————————————-

bron: http://www.youtube.com/watch?v=tXsMMj7m9tQ

Het youtube-kanaal van Quran Weekly: http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.