Pareltjes van de Quran : Juz 13

“Als jullie dankbaar zijn,
dan zullen Wij zeker
jullie (genietingen) vermeerderen.”


Een overweging door Nouman Ali Khan
bij Juz 13, Surah 14, Vers 7


En (gedenkt) toen jullie Heer bekend maakte:
“Als jullie dankbaar zijn,
dan zullen Wij zeker
jullie (genietingen) vermeerderen.
En als jullie ondankbaar zijn…
Voorwaar, Mijn bestraffing is zeker hard.”

Ik wil met jullie de zevende Ayah delen van Surat Ibrahiem.
Dit is al de dertiende Juz van de Quran.
Laat ik maar meteen overgaan naar wat Allah zelf zegt:

“En toen jullie Heer bekend maakte: ‘Als jullie het kleinste beetje dankbaar zijn’…” – “la IN shakartoem”. Zelfs al zijn jullie maar een heel klein beetje dankbaar. Allah zegt hier: “Al betuig je maar een ietsie pietsie heel klein beetje dankbaarheid.” Hij vraagt niet veel…

“La aziedannakoem” – “Ik zal jullie vermeerderen, en vermeerderen èn vermeerderen, dat zweer Ik.” – Hij gebruikt de sterkst mogelijke uitdrukking – als jij zelfs maar het minste beetje dankbaarheid opbrengt.

Vraag is dan: “Dankbaar tegenover wie?” Je zou denken: “Dankbaar tegenover Allah”, maar Allah vermeldt Zichzelf niet. Het kan dus betekenen dat je dankbaar bent tegenover Allah, dankbaar tegenover je ouders, dankbaar tegenover je leerkrachten, dankbaar voor je gezondheid, dankbaar tegenover vrienden, tegenover eender wie die ooit iets voor je heeft gedaan. Dankbaar tegenover je werkgever omdat hij je een baan heeft gegeven, waarderend. Als je gewoon kon leren de dingen te waarderen, als je nu eens gewoon dankbaar  kon zijn…

Want dankbaar zijn is meer
dan enkel zeggen “Alhamdolillah”.
Dankbaarheid is een houding,
een levensstijl, 
een manier van denken,
snap je: je bent voortdurend dankbaar.

Als je die houding zelfs maar een heel klein beetje kan opbrengen, wat zegt Allah dan? “La azzidannakum” – “Ik zweer het, ik zal je vermeerderen. Daar bestaat helemaal geen twijfel over. Ik zweer dat ik je zal vermeerderen.”
Gewoonlijk gebruikt Allah niet het woord “Ik” in de Quran. Hij zegt meestal “Wij”. Alleen in de meest intense gevallen gebruikt Allah “Ik”. Hier gebruikt Hij “Ik”…

Rijst nog de vraag: “Wat vermeerderen?!”. Je kan zeggen: “Allah, laat mijn kennis vermeerderen (*), laat mijn wijsheid toenemen, vergroot mijn geduld…” We zeggen toch: “Rabbi zidni ILMAN” (*), we zeggen niet “Rabbi zidni”. We zeggen niet “Allah, laat mij vermeerderen”, maar “laat mij vermeerderen in kennis.” Allah zegt: “Zaadathoem iemaanan” – “Hij vermeerderde voor hen hun geloof”, en niet gewoon: “Hij vermeerderde hen.” In deze Ayah zegt Hij echter: “Laat JIJ dankbaarheid blijken, al is het maar het minste beetje, en Ik zal jou vermeerderen.” Vermeerderen in wat? Allah heeft geen beperking ingesteld op wat Hij voor jou zal vermeerderen. Dat is het mooie van deze Ayah.

De motivatie om dankbaar te zijn
ligt in deze Ayah.

Ik zal je blijven geven,
en meer en meer en meer van àlles!
Bedenk je iets, Ik zal het je geven
als het goed voor je is.
Ik zorg ervoor, dat beloof Ik.
Laat jij me gewoon
wat dankbaarheid zien.”

Wist je dat deze Ayah deel uitmaakt van een toespraak door Musa, vrede zij met hem? En hij gaf die toespraak voor de Israëlieten? En nog wel aan de Israëlieten nàdat ze de zee waren overgestoken? En toen ze pas waren overgestoken, droegen ze herinneringen met zich mee van de moord op hun kinderen om het andere jaar. Het zijn ouders met littekens die deze reis hebben ondernomen, die martelingen hebben gezien en zoveel lijden hebben doorstaan. Maar in plaats van hen een Khutbah, een preek, te geven over geduld en volharding… Ze zitten daar toch in de woestijn, niet? Dus je zou denken dat hij preekt over geduld! Maar hij geeft ze een preek over dankbaarheid! Je zal namelijk nooit in staat zijn geduld te oefenen als je niet eerst dankbaar bent. Dankbaarheid komt éérst. Als jij dankbaar kan zijn, zal Allah in al je noden voorzien en zal Hij steeds meer geven en meer en meer en meer… “La aziedannakoem”

“Wa la in kaffartoem…” – “En als jij ondankbaar bent, zonder waardering, je kan het goede in het leven niet zien…” Allah had kunnen zeggen: “En als jij ondankbaar bent dan zal ik van je wegnemen, dan zal ik je straffen.” “Ik” zoals “Ik” daarnet. Maar Hij zegt er niets van. Hij zegt: “Inna adhaabie la shadied” – “Waarlijk, Mijn bestraffing is intens.”

Dit klinkt als een echt hardvochtige Ayah, niet?
“Als je dankbaar bent, dan vermeerder Ik je,
maar als je ondankbaar bent
dan is Mijn bestraffing intens.”

Maar dit is geen “als-dan” uitspraak! Dit is een nuance in het Arabisch dat Allah niet heeft gezegd: “Wa la in kaffartoem FA inna adhaabie la shadied.” Er staat geen “fa”. Had daar een “fa” gestaan dan was de betekenis geweest: “ALS jij ondankbaar bent DAN is Mijn bestraffing waarlijk zwaar.” Er is geen “dan”…Weet je wat dat betekent? Dat het geen “als-dan” uitspraak is. Allah heeft er dus niet van gemaakt: “Als je ondankbaar bent zal Ik je straffen.” Zo zit het niet.

Allah heeft gezegd:
“Als je ondankbaar bent … puntje puntje puntje”
Hij maakt die zin niet eens af.
Hij stapt gewoon over naar een nieuwe zin:
“Mijn bestraffing is intens.”
Hij heeft de twee niet grammaticaal
met elkaar in verband gebracht.
En dat is OP ZICH al iets om dankbaar voor te zijn!

Gewoon omwille van het feit dat Allah daar geen “fa” heeft gezet! Want met die “fa” was het geweest: “Als je ondankbaar bent, dan moet je weten dat Mijn bestraffing intens is.” Zo is het niet. Maar: “Als je ondankbaar bent…” (schudt het hoofd als iemand die teleurgesteld is – dat is zo’n beetje de betekenis van die “…”) en dan niets, er is niets. Daarnà zegt Hij: “Mijn bestraffing is echt wel intens.” En Hij zette er geen “fa”. Gewoon dat Hij dàt niet heeft gedaan is iets waarvoor we eeuwig dankbaar moeten zijn. Dat op zich al.

Wat een prachtige Ayah! Wat een aanmoediging die Musa, vrede zij met hem, heeft gegeven! Het was zo’n krachtige Khutbah die hij gaf aan de Bani Isra’iel dat Allah hem heeft pgenomen in de Quran.

Moge Allah, azza wa djal, ons helpen
te leren van de mooie wijsheid van de Quran
en moge Hij ons tot een dankbaar volk maken.

Zie de zonnige kant van de dingen!
Hou op met voortdurend zo somber en pessimistisch te zijn!
Kijk niet meer voortdurend naar de negatieve kant.
Hou op met voortdurend te klagen.
Hou op met je voortdurende kritiek op alles.
Wees niet zo cynisch.
Waardeer de mensen rondom je, je vrienden, je leraars,
je ouders, je school, je gezondheid, je uiterlijk…
Hou op met klagen dat je te dik bent, te klein, te mager…
Hou op met klagen en begin dankbaar te zijn.
Hou op met klagen dat je al een week ziek bent,
en begin met blij te zijn dat je niet zieker bent
dan zoveel anderen. Begin dankbaar te zijn!
… En Allah zal vermeerderen en vermeerderen
en vermeerderen… want dat is wat Hij heeft beloofd.

Moge Allah ons helpen, ons allemaal,
om die belofte van Allah te erkennen
en moge Hij ons er bekwaam toe maken.

bron: http://www.youtube.com/watch?v=eThSNtJe7SY

Het youtube-kanaal van Quran Weekly: http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.