Pareltjes van de Quran : Juz 16

“Maar na hen volgden andere generaties,
die de Salaat achterwege lieten
en de begeerten volgden.
Daarom zullen zij verlies tegemoet zien.”

Een overweging door Nouman Ali Khan
bij Juz 16, Surah 19, Vers 59 

Hier zijn we met de 16° Juz en ik lees iets uit Surat Maryam. Dit is vers 59 uit Surat Maryam en dit is Imad, mijn oudste zoon (wijdt een beetje uit). In deze specifieke Ayah heeft Allah het over Bani Isra’iel. Eigenlijk van Noeh, vrede zij met hem, en de nakomelingen van Ibrahiem en Isra’iel. Ze zijn de kinderen van Noeh, de kinderen van Abraham en de kinderen van Israël (Yaqoeb), vrede zij met hen. Hij zegt iets over een bepaalde generatie onder hun volgelingen die gewoon niet beantwoordde aan de verwachtingen. Dus zegt Allah: “Fakhalafa min baa’dihim khalfoen” – “En na hen… ” Wie nam over? “Het waren mensen die niet voldeden aan de verwachtingen: Khalf.”

“Khalaf” betekent eigenlijk “mensen die nadien komen, en die wel aan de verwachtingen voldoen, die ‘goede mensen’ waren”. En “Khalf” (met een soekoen) zijn mensen die de onderrichtingen van hun voorouders niet hebben verdergezet, die eigenlijk zelfs achteruit zijn gegaan. Dus hun voorouders beschikten over meer kennis, en toen kwamen zij en ze waren onwetend.

De Bani Isra’iel worden dus beschreven als een volk dat is ontaard na de komst van de Profeten, met de komst van de (volgende) generaties. En wat is het bewijs voor hun achteruitgang? Ik deel dit met jullie omdat WIJ moeten worden gewaarschuwd, opdat WIJ geen volk van ontaarding worden: “Ada’oo assalaata” – “Ze verkwistten het gebed.” Ze verknoeiden het gebed, ze gaven er niet om. “Wa ittaba’oo ashshahawaat” – “èn ze volgden al hun grillen, fantasietjes en verlangens”. “Fa sauwfa yalqauwma ghayya” – “Weldra zullen zij verlies/dwaling aantreffen.” “Ghayya” wordt omschreven als een niveau van het Hellevuur, maar ook als… “Ghay” van “Ghauwa” betekent ook dwaling in het geloof.

Allah zegt dus dat er een latere generatie van Muslims is gekomen die niet beantwoordde aan de verwachtingen van eerdere generaties.
1. Ze verknoeiden hun gebeden.
Met andere woorden: ze verspilden elke gelegenheid om te bidden.
2. Als gevolg daarvan werden ze een volk dat toehoorde aan hun eigen grillen en bekoringen.
3. Weldra zullen ze de ultieme dwaling ontmoeten, afwijking in geloof. Het zal erop uitdraaien dat ze in andere zaken gaan geloven en beginnen de Islam te verlaten.
La hauwla wa la koewatta illa bi Allah! “Fa sauwfa yalqauwma ghayya…” Dat is de waarschuwing die Allah geeft over het volk, de natie van Isra’iel.

Wanneer de Profeet, vrede en zegeningen over hem, aan ONS zegt: “Jullie zullen zeker en vast de weg gaan van degenen voor jullie”, dan moeten we die waarschuwing ernstig nemen. Dat WIJ niet gaan horen tot de “Khalf”. We moeten deel uitmaken van de “Khalaf”. En het is prachtig dat Allah heeft besloten om niet te zeggen: “Allemaal waren ze zo”, maar “Onder hen was er dit soort mensen. Na hen kwamen er enkele die Khalf waren.”

Wij krijgen de kans om diegenen te zijn
die onze vorige generaties fier maken over ons
en die ons bij hen voegen in Jennah.
Of we hebben de kans om te worden
zoals deze teleurstellingen,
zodat mensen van de vorige generaties
ons bekijken op de Dag des Oordeels
en zeggen: “Dat zijn de Khalf.”

De Bani Isra’iel  hadden een “Khalf”
en WIJ hebben een “Khalf”.
Moge Allah ervoor zorgen
dat wij daar niet bij horen.

.
bron: 
http://www.youtube.com/watch?v=WAwI1MvBViE

Het youtube-kanaal van Quran Weekly: http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.