Pareltjes van de Quran : Juz 18

“Voorwaar, degenen die ervan houden
dat de gruweldaad zich verspreidt
onder degenen die geloven,
voor hen is er een pijnlijke bestraffing
op de wereld en in het Hiernamaals.
En Allah weet, terwijl jullie niet weten.

Een overweging door Nouman Ali Khan
bij Juz 18, Surah 24 , Vers 19


Hier zijn ik en Walid opnieuw! En ik wil v
andaag met jullie de 18° Juz delen, één vers uit de 18° Juz – en dat is de Ayah uit Surat un Noer, een van mijn favoriete Surah’s in de Quran. Dit is de 19° Ayah. “Inna alladhiena yoehibboena an tashie ‘alfaahisha…” – “Ongetwijfeld, zij die ervan houden dat schaamteloosheid, ongepast gedrag, wulpsheid,  gebrek aan fatsoen… zich verspreiden, dat ze wijdverspreid geraken en zich vertakken…” – “Fie ‘alladhiena aamanoe…” – “onder hen die geloven…”  – “Lahum adhaaboen alliemoen fie adDunya wa alAakhira” – “Zij zullen zwaar bestraft worden in deze wereld en de volgende.”

Het is nu al enkele dagen dat ik jullie Ayaat geef over waarschuwingen. Dat maakt een evenredig deel uit van het evenwicht in de Quran, weet je: Allah geeft waarschuwingen en Hij geeft goed nieuws. In deze specifieke Ayah is de misdaad die door Allah wordt vernoemd het feit dat mensen zich schuldig maken aan het verspreiden van  ongepaste zaken, gebrek aan fatsoen en aan het verlagen van de normen voor schaamte onder Muslims. Mensen die het tot iets alledaags maken, die het tot norm maken dat zoiets gebeurt. Dan staat hun een enorme bestraffing te wachten in deze wereld en de volgende.

“Wa Allaahu ya’lamoe.” Je kan je afvragen: “Wat is daar nu zo erg aan? Waarom is dit zo’n ernstige misdaad?!” Allah beantwoordt die vraag zelf en zegt: “Wa Allaahu ya’lamoe” – “Allah, Hij weet het werkelijk” – “Wa antoem laa ta’lamoen” – “Jullie hebben er geen idee van! Jullie weten het niet! Jullie hebben er geen idee van hoe ernstig dit is!”


Wat betekent dat dan,
“mensen die schaamteloosheid verspreiden”?

Dat zijn vormen van vermaak die ongepast en onfatsoenlijk zijn. Als jij Muslim bent, bijvoorbeeld, en je bekijkt een onfatsoenlijke muziekvideo of zo en dan stuur je die door naar je vrienden of je deelt hem of Facebook: “Dit is leuk!” … Dan verspreid JIJ schaamteloosheid! Dat heb JIJ dan gedaan. Met slechts twee klikken word jij degene op wie deze Ayah van toepassing is. Je moet dus voorzichtig zijn met wat je onder de mensen verspreidt en tot iets alledaags maakt.

En dat is niet beperkt tot enkel video’s en afbeeldingen en dergelijke. Het gaat ook over gesprekken! Als je iets schandaligs of onfatsoenlijks weet, dat je het dan niet doorgeeft. Je praat er niet over. Je laat het rusten. In de Islam zoeken we geen sensatie, geen controverse en we gooien het ook niet in de gemeenschap om  er not meer over te praten. De context van dit citaat is eigenlijk… (onderbroken door Walid)

De context van de Ayah is namelijk de beschuldiging die werd geuit tegen de Moeder van de Gelovigen, Aicha (moge Allah tevreden zijn over haar), in Surat un Noer. Ze werd beschuldigd van een overtreding en het schandaal had zich wijd verspreid. En Allah zegt: “Degenen die schaamteloosheid willen verspreiden…”


Schaamteloosheid is niet noodzakelijk
de onfatsoenlijke dààd,
maar zelfs het pràten over iets onfatsoenlijks!
Het verspreiden dààrvan is ongepast!


Dus als je weet dat er in je gemeenschap iets is voorgevallen: praat er niet over. Praat er niet openlijk over tenzij dat een voordeel zou inhouden. Zoals praten met de ouders. Een meisje is van huis weggelopen of zo. Of je weet dat een jongen, een Muslim knaap die je kent van de Masdjid of van school, een vriendinnetje heeft. Vertel dat niet door! Praat enkel met de mensen die aan deze situatie kunnen verhelpen, niet zomaar met iedereen! Praat met zijn ouders. Praat met hèm. Praat met hààr. Zeg hun: “Dit hoort niet”, maar anders… En het is net zo leuk, he, om daarover te praten.


Het is zo gemakkelijk om het te verspreiden…
maar het is echt een heel ernstige misdaad!
We mogen dus niet zomaar
terloops over die dingen praten. 

Het enige wat ik daar nog aan toevoeg is dat de  Quran niet uitdrukkelijk praat over zaken die “alleen voor volwassenen” zijn (*). Intimiteit tussen man en vrouw: de Quran behandelt het onderwerp, maar niet op een nadrukkelijke manier. Hij gaat er op een heel waardige manier mee om. Gemeenschap, intimiteit wordt in de Quran acht of negen keer vermeld, maar nooit letterlijk. Er wordt enkel op gezinspeeld. Allah schuwt het onderwerp zelf dus niet, maar Hij gebruikt ook geen expliciete taal. De Arabische taal is nochtans rijk. Hij kan dat soort woorden gebruiken, maar Allah kiest ervoor om dat niet te doen. Zelfs dàt is al problematisch, om dergelijke woorden uit te spreken! Je hoort soms iemand die woorden gebruiken en iedereen is geschokt. Dat is omdat we weten dat het in onze aard ligt om ons ongemakkelijk te voelen bij het horen van dergelijke woorden.  Ze mogen ook niet op die manier worden verspreid. Je kan dat omzeilen.


Het is mogelijk om ons fatsoen te bewaren
en toch te praten over de moeilijke zaken
die we moeten bespreken. 

 

Moge Allah ons een werkelijk
een verhoogd gevoel van fatsoen geven.
En moge Allah ons niet maken
tot degenen die zich schuldig maken
aan het verspreiden hiervan
en aan het verlagen van de normen
van fatsoen en het verlagen van
de normen gepast gedrag onder de Muslims.

(*) Broeder Nouman gebruikt de term “rated R”. Dat is een term voor het keuren van films in de USA. R = Restricted (beperkt) : wie jonger is dan 17 moet begeleid worden door een ouder of volwassen voogd. Bij ons is dat dan “alleen voor volwassenen”.

.

bron: http://www.youtube.com/watch?v=y5YpDilwN04

Het youtube-kanaal van Quran Weekly: http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.