Hoe zit het nu met Laylat-ul-Qadr?

auteur: Mariam

Velen gaan ervan uit dat deze Gezegende nacht
valt in de nacht van de 27° dag
van de vastenmaand, Ramadan.
Waar halen ze dat? En is dat correct?
Laten we kijken naar de bewijzen uit de Hadith zelf.

Als iemand die Ahadith “op z’n duimpje kent”, dan wel Dr. Zakir Naik(*).
Uit een interview met hem werd het stukje dat handelt over deze vraag op internet geplaatst: http://www.youtube.com/watch?v=lnkUTZTE7W0

Let op! Ik vertaal het interview. Ik heb geen volledige Hadith-verzameling, ik ben geen geleerde en kan dus geen exacte vertaling geven. Neem de vertaalde tekst dus alsjeblief niet als eigenlijke Hadith tekst, maar als een hulp om de betekenis te vatten. Dat is uiteindelijk waar het ons hier om gaat.

_______________

Wat de exacte dag of datum betreft voor de Nacht van de Voorbestemming bestaan er, volgens het commentaar op Sahih Bukhari, meer dan veertig verschillende visies. (…) De meest authentieke, volgens de Sahih Hadith, is dat het één van de oneven nachten is in de laatste tien nachten van de maand Ramadan.

– Er wordt vermeld in Sahih Al Bukhari, Vol. 3, het Boek over het Belang van Laylatul Qadr, Hadith 2017:

Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:
“Zoek de nacht van Laylatul Qadr in de oneven nachten
onder de laatste tien dagen van Ramadan.”

Dit is dus het meest authentiek.

 – En verder wordt er vermeld in Sahih Al Bukhari, Vol. 1, het Boek of Faith, Hadith 49:

Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd dat hij op een nacht naar buiten kwam om de Muslims de precieze datum te vertellen voor Laylatul Qadr. Toen zag hij dat twee Muslim mannen met mekaar aan het ruziën waren. Ze kibbelden. En hij zei: “Die-en-die en die-en-die waren aan het kibbelen. En Allah, subhaanahu wa ta’ala, nam de kennis weg.” Wat betekent dat hij het vergat. En de Profeet (vrede en zegeningen over hem) zei: “Misschien is dit beter voor de Muslims. Zoek daarom Laylatul Qadr op de zevende of de negende of de vijfde nacht onder de laatste tien nachten van Ramadan.”

LAYLATUL QADR

– Verder wordt er nog vermeld in Sahih Muslim, Vol. 2, het Boek van het Vasten, Hadith 2364:

Bin Qab (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd:
“Bij Allah! Ik hoorde Shuba zeggen dat heel waarschijnlijk
de nacht van Qadr valt op de 27° nacht,
omdat de Profeet (vrede en zegeningen over hem)
ons vroeg in gebed te staan tijdens deze nacht.”

Dus volgens deze Hadith is het heel waarschijnlijk de 27° nacht van Ramadan.

– Elders wordt vermeld in de Sahih Hadith van Tirmidhi (Sunan Al Tirmidhi, Boek van het Vasten, Hadith 794) dat onze geliefde Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Zoek de nacht van Qadr op de 21° nacht, de 23° nacht, de 25° nacht,
op de 27° nacht en in de laatste nacht van de maand Ramadan.”

– In Sahih Al Bukhari wordt vermeld, Vol. 3, Boek van I’tikaaf, Hadith 2020, dat onze geliefde Profeet (vrede en zegeningen over hem) de gewoonte had I’tikaaf te verrichten tijdens de laatste tien dagen van Ramadan en Laylatul Qadr te zoeken in de laatste tien nachten van Ramadan.

– Verder wordt nog vermeld in Sahih Muslim, Vol. 2, Boek van het Vasten, Hadith 2621, dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Zoek Laylatul Qadr in de tien laatste nachten.
Maar als je zwak bent, en je slaagt er niet in
het te doen in de eerste delen van Ramadan,
zoek hem dan in de laatste zeven nachten van Ramadan.”

– Ook wordt er vermeld in Sahih Al Bukhari, Vol. 3, Boek over het belang van Laylatul Qadr, Hadith 2015 dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“De nacht van Qadr valt in de laatste
zeven nachten van de maand Ramadan.”

Dus uit verschillende verslagen leren we dat de nacht van Qadr meest waarschijnlijk valt in de laatste tien nachten van Ramadan. Dat is de reden waarom de meeste geleerden, waaronder Sheikh Uthaymi, Sheikh Ibn Baaz niets zeggen over de exacte datum, de juiste dag van de Nacht van de Bestemming. Maar ze valt in de maand Ramadan, en meest waarschijnlijk tijdens de laatste tien nachten van de maand Ramadan, èn meest waarschijnlijk tijdens de oneven nachten van de laatste tien nachten van de maand Ramadan. Meest waarschijnlijk op de 27° nacht, maar niemand kan dat met zekerheid zeggen.

_______________


(*) Wie is Zakir Naik?

Een arts van opleiding, nu gekend als een dynamische internationaal gewaardeerde spreker ovr Islam en vergelijkende godsdiensten. Dr. Zakir Naik verduidelijkt Islamitische standpunten en misverstanden over de Islam aan de hand van de Quran, van authentieke Ahadith en andere godsdiestige geschriften, in combinatie met rede, logica en wetenschappelijke feiten.

Hij is populair vanwege zijn kritische, vaak pittige analyses en overtuigende antwoorden op uitdagende vragen uit het publiek. Je hoeft niet ver te zoeken: typ zijn naam in op youtube en je hoort hem aan het werk.

_______________

 PS van Mariam:

Laten wij ons niet druk maken over de discussie wanneer de nacht valt, maar de raad opvolgen van onze geliefde Profeet: doe je best om hem mee te maken tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen. Heeft hij niet ook gezegd dat het misschien wel goed voor ons  is dat we niet weten wanneer hij valt? Per slot van rekening krijgen we voor al onze Ibada, ook in de andere nachten, 700 keer de vergoeding voor onze inspanningen! Loont de moeite, niet?

Bedenk ook dat, als je je vastpint op één dag,
en je mist hem… Wat een verlies!!!
Wist je trouwens … ?
Neeeee,  ik vertel het je niet.
Lees het hier zelf:

https://mariaminislam.wordpress.com/2012/07/10/holderdebolder-op-weg-naar-ons/


Moge Allah ons vasten, ons bidden,
ons studeren, ons werken,
onze liefdadigheid,onze attenties,…
aanvaarden en  ons vergiffenis schenken.
En moge Hij ons toelaten dit jaar
deze gezegende nacht bewust
en in gebed mee te maken
en te genieten van het grote bezoek
dat die nacht zijn ronde doet!

 .

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.