Pareltjes van de Quran : Juz 21

“En tot Zijn Tekenen behoort de schepping
van de hemelen en de aarde,
en het verschillende van jullie talen en kleuren.
Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen
voor de bezitters van kennis.”


Een overweging door Nouman Ali Khan
bij Juz 21, Surah 30, Ayah 22

Dit is al de 21° Juz en ik deel met jullie een Ayah uit Surah ar Rum (de dertigste Surah). Dit is de 22° Ayah van de Surah. Allah zegt hier iets heel krachtigs dat veel gevolgen heeft voor ons, Muslims die leven in een maatschappij met grote verscheidenheid, of waar we ook leven op deze wereld. Allah zegt dat tot Zijn wonderbaarlijke tekenen de schepping van de hemelen en de aarde hoort.

Als Allah iets “Zijn” Teken noemt, dan moet dat worden geëerd en gewaardeerd, want het voert ons terug naar Hem. Alles wat ons naar Hem terugbrengt, moet worden erkend en geëerbiedigd. Zoals de Quran. De Quran is niets anders dan “Ayaat” van Allah: “min Ayaatihi – haadihi min Ayaatihi  ka dhalik”. Wat ik jullie voorlees zijn OOK Zijn Ayaat.

Zijn “Ayaat” verdienen dus respect
omdat ze ons naar Hem terugleiden.

Dus de “Ayaat” van de Schepping (de hemelen en de aarde) zijn geëerde schepsels van Allah. We eren de Schepping van Allah omdat ze ons dichter bij Allah brengt. Tot die tekenen… “Waikhtilafu assinatikoem” hoort het verschil van tongen.

De verschillende talen en culturen in de wereld maken er deel van uit. De diversiteit op aarde is eigenlijk een Teken van Allah, het is een bewijs van Allah, een wonder van Allah dat Hij ons heeft geschapen uit één enkele mens – één man en één vrouw. Je weet wel: Hij heeft jullie geschapen uit één mens, en uit hem zijn echtgenote en uit hen beiden zovelen van jullie. En hier zegt Hij: “zovelen van jullie” werd “zoveel verschillende talen”. Zoveel verschillende talen!

Aan Adam (vrede zijn met hem) werd “al ismaa” geleerd, de woorden. Dat moet toch één taal zijn geweest, niet? Dus alle talen ter wereld zijn als het ware de kinderen van de taal van Adam  (vrede zij met hem). Al die talen die bestaan zijn variaties – en daaruit ontwikkelde variaties – van de oorspronkelijke taal die aan Adam (vrede zij met hem) werd onderricht.

Mensen die een andere taal spreken dan jij,
daar mag je dus niet mee spotten
.

Je moet ze respecteren. Wat uit hun mond komt heeft eigenlijk rechtstreeks met de Openbaring te maken. Je kan dus denken… Iemand spreekt bijvoorbeeld Kantonees (een Chinees dialect), een ander spreekt Bangla (van Bangladesh), iemand praat Punjabi (India en Pakistan), een ander Engels, Frans… Ze klinken raar, ze klinken grappig. Maar het is eigenlijk zo dat je ze allemààl moet respecteren omdat het hoort tot de Ayaat van Allah! Allah zegt dat al die verschillende talen Zijn Ayaat zijn! Engels is dus een Ayah van Allah. Frans is een Ayah van Allah. Punjabi is een Ayah van Allah. Subhaan Allah! Die verschillende talen zijn Tekenen van God!

En dan voegt Hij daaraan toe: “waikhtilafu alwaanikoem”. Hij voegt er “jullie kleuren” aan toe! Verschillende huidskleur is een Teken van God. Dus het feit dat er etnische verschillen bestaan in de wereld is vanuit het perspectief van de Muslim, en vanuit het perspectief van de Quran… We moeten respect hebben voor andere rassen, gewoon omdat Allah de rassen zelf, het verschil in huidskleur, een Goddelijk Teken heeft genoemd. Een Teken van Hemzelf, iets wat ons aan Hem herinnert.

Als mensen dus iemand minderwaardig achten
omwille van zijn huidskleur, of superieur,
of een gehaat ras of een geliefd ras,
dan is dat op zich een ontkenning
van de Ayaat van Allah! 

Lees dus overal in de Quran waar Allah zegt: “Zij die niet geloven in onze Ayaat, zij die Onze Tekenen veronachtzamen, zij die niet geven om Onze Ayaat, zij die liegen tegenover Onze Ayaat, zij die geen rekening houden met Onze Ayaat”… Dat gaat dus ook over DEZE Ayaat! Iemands huid is ook een Ayah. Als je iemand met een andere huidskleur niet respecteert dan veronachtzaam je een Teken van Allah! Wat een krachtige les van de Quran! Wat een krachtige manier om racisme te bestrijden!

Hoe kan je jezelf een Muslim noemen
als je racistische neigingen hebt? 

Hoe is dat mogelijk!? “Wamin ayaatihi khalqoe assamawaati wal ardi waikhtilaafoe alsinatikoem wa alwaanikoem.” En dan “Inna fie dhalika laayaatin lil ‘alimien.” – “Daarin schuilen vele vele vele wonderen”, vele Tekenen, vele onderrichtingen, talloze paden naar Leiding, voor mensen die weten: “lil aalimien”.

Dus wat we hier leren is dat mensen die racistisch zijn en zichzelf Muslims noemen onmogelijk mensen met kennis kunnen zijn. Want mensen die kennis hèbben, trekken hier hun lessen uit. Ze leren hieruit.

Moge Allah racisme en vooroordelen
en de minachting voor andere culturen
verwijderen uit onze harten
want die zaken zijn eigenlijk gebrek aan
respect voor de Ayaat van Allah.

En moge Allah ons laten horen bij hen die
door elk van Zijn Ayaat dichter bij Hem komen
en voor wie onachtzaamheid ervoor
gewoon nooit voorkomt in ons hart.

Mogen we nooit of te nimmer iets over het hoofd zien
dat Allah heeft gemaakt en waardoor we
dichter bij Hem kunnen komen.

.

bron: http://www.quranweekly.com/juz-21-quranic-gems/

Het youtube-kanaal van Quran Weekly: http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

.

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.