Pareltjes van de Quran : Juz 24

Zeg: “O mijn dienaren
die buitensporig zijn tegenover zichzelf!
Wanhoopt niet aan de Genade van Allah.

 

Een overweging door Nouman Ali Khan
bij Juz 24, Surah 39, Ayah 53

Zeg: “O mijn dienaren
die buitensporig zijn tegenover zichzelf!
Wanhoopt niet aan de Genade van Allah.
Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar,
Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige

 

We zijn nu bij de 24° Juz en ik deel met jullie een Ayah uit Surat ul Zumar, de 39° Surah, en dit is de 53° Ayah van die Surah. In deze Ayah is het eerste wat we opmerken het woord “Qul”. Allah zegt: “Zeg”, wat betekent dat Hij de Profeet beveelt een boodschap over te brengen. En dat is belangrijk, omdat dit wordt geacht een boodschap van hoop te zijn. Het eerste wat we hier leren is dat het voor de mensen die de Boodschap van de Islam zullen overbrengen een deel uitmaakt van hun taak dat zij, zelf, persoonlijk hoop overbrengen. Dat ligt vervat in “Qul”.  Allah had ook rechtstreeks tot de mensen kunnen spreken : “Yaa ‘ibaadi alladhiena asrafoe ‘ala anfoesihiem” – “Mijn slaven die zichzelf schade hebben berokkend” maar dat zei Hij niet. Hij heeft gezegd: “ZEG: ‘Mijn slaven die zichzelf schade hebben berokkend, of die zichzelf onrecht hebben aangedaan of de grenzen tegenover zichzelf hebben overschreden.” Daar komen we later nog op terug.

Het eerste dat we opmerken is QUL.
Het is de Profeet die wordt geacht hoop over te brengen.
Het is de Profeet (vrede en zegeningen over hem)
die wordt geacht zijn hand op iemands schouder te leggen
en hen te zeggen:
“Het is OK. Dit is wat Allah jou te zeggen heeft.
Ik heb iets dat Allah gezegd heeft,
aan JOU rechtstreeks, dat ik met jou wil delen.”

Dan: “Yaa ibaadie” – “Mijn slaven”. “Ibaad” is heel verschillend van “Abied”. “Abied” wordt gebruikt voor alle slaven… Vooral in de Quran wordt “abied” gebruikt voor slaven die Allah niet gehoorzamen. Dat is “Abied”: “wa maa Allaah yoeriedoe dhulman lil abied…” – “Allah heeft het niet slecht voor met de Abied, zij doen zichzelf onrecht aan!” Maar “Ibaad” wordt gebruikt voor goede slaven! En in deze Ayah gaat het eigenlijk over zondaars, maar Allah zegt: “Jullie kunnen nog altijd Mijn slaven zijn! Je kan Tawba verrichten.”

“Alladhiena asrafoe alaa anfoesihim” – “Zij die tegenover zichzelf hebben overdreven”… die te ver zijn gegaan, die over de schreef zijn gegaan, die het Haraam dicht zijn genaderd en er dan IN zijn gegaan… Jullie hebben jezelf dat onrecht aangedaan en jullie voelen je er heel heel erg slecht door.


Jullie zijn nog steeds Mijn slaven.

Snijd jezelf niet van Me af!

Je begaat een zonde en durft niet eens om te kijken. Er ligt een berg van zonden achter je. En als je je wil omkeren naar Allah, dan ontmoet je in plaats van Allah die enorme hoop zonden uit je verleden! Allah zegt: “Ik weet dat jullie iets misdaan hebben tegenover jezelf en Ik weet dat die zonde enorm is!” Die zonde is zo indrukwekkend dat je er zelfs niet meer aan wil denken om terug te keren naar Allah: “Wie ben ik dat ik zou terugkeren naar Allah?! Mijn zonde is te groot!”  Allah zegt: “La taqnatoe min rahmatie Allah” – “Snijd jezelf niet af en verlies de hoop niet – wees niet bedrukt – over de barmhartigheid, de liefde en zorg van Allah.”

Allah zegt jou niet te denken
dat Zijn liefde, Zijn zorg, Zijn bezorgdheid
zo klein zijn dat jouw zonde groter is dan dat! 

Ze zijn groter dan dat! Er komt NOOIT  een moment in je leven, wanneer je nog kan in- en uitademen, dat de deuren van Allah’s Genade gesloten zijn. Ongeacht wat het is dat je hebt gedaan. Wat het ook is dat je hebt gedaan!

Als Allah de deur kan openen voor degenen die zich in de diepste put van de Hel zullen bevinden… “Inna almoenafiqiena fie darqil asfalie min anNaar” – “Hypocrieten zullen verblijven in de diepste, allerdiepste put van het  Hellevuur bevinden” – “illa alladhiena taaboe” – “behalve zij die berouw tonen!” Zelfs zij hebben een kans om berouw te tonen! Die kerel was niet alleen onderweg naar de Hel, maar naar het diepste deel van de Hel – en Allah zegt dat Hij de kans krijgt berouw te tonen!

En hier zegt Hij niet eens: “Yaa ayyoeha almoenaafiqoen alladhiena asrafoe ala anfoesihiem”. Hij zei niet “O hypocrieten die zichzelf onrecht hebben aangedaan!”. Nee!  Hij zegt: “Mijn dienaren!” Je bent nog niet eens op weg naar de diepste put van de Hel! Waarom zou JIJ dan je hoop op Allah verliezen?!


Zelfs de hypocriet mag nog hopen op Allah!
Hij kan nog terugkeren uit zijn hypocrisie!
Dus mag jij nooit of te nimmer denken
dat er voor jou geen hoop meer is wat Allah betreft. 


En verwar nooit wat de mensen over jou denken met wat Allah over jou denkt! 
Mensen kunnen jou een kwaadaardig iemand vinden, slecht, … Ze hebben je afgeschreven… Allah schrijft je nooit af! Allah is de enige die je nooit zal afschrijven, weet je. Er zullen mensen zijn die er slecht aan toe zijn. Zo doen van alles dat niet door de beugel kan, maar ergens is er nog een heel klein beetje verbinding met Allah over. Eén gebed elke vrijdag. Da’s alles. Misschien hoor jij daar wel bij… Alles wat er nog overblijft is het Eid-gebed. Meer niet. Dat is de enige verbinding met Allah die hen nog rest. Het enige wat die persoon nog heeft, is vasten tijdens de Ramadan. En zelfs niet elke dag. Gewoon zo af en toe eens. Meer heeft hij niet meer.


Je hebt tenminste nog
die ene deur open gelaten!

Maar waag het niet te denken dat die deur volstaat! Nu je die deur open hebt staan: keer je om en wend je tot Allah. Keer terug bij Hem en aanvaard dat je fouten hebt begaan. Hij is je Meester. En je Meester zegt je dat Hij van je houdt! Dat Hij je terug bij Hem wil. Dat Hij wil dat je naar Hem terugkeert. Dat Hij wil dat je je leven opnieuw overweegt.

Als JIJ Allah een kans geeft, dan wacht Allah azza wadjal al. En het aanbod dat Hij voor je heeft… Weet je, want jij hebt ZO veel misdaan… Het is heel veel kwaad! Wat zegt Allah dat Hij zal doen als je naar Hem terugkeert? “Inna Allaaha yaghfiroe ‘dhdhoenoeba jamie’an” – “Echt waar, zonder twijfel, Hij zal de fouten bedekken, Hij zal ze vergeven, Hij zal ze over het hoofd zien… De fouten. ALLEMAAL!”  Zeg niet: “Ja maar wat met die dan?” Allemaal! “Jamaar nee, en die dan?!” Allemaal! Het is voorbij. Al wat jij moet doen is terugkeren naar Allah. Wat jij moet doen is Tawba verrichten tegenover Allah. Wat jij moet doen is beslissen om een nieuwe start te nemen. Als jij dàt kan doen, zal Allah je Tawbah aanvaarden.

Ik bid oprecht dat dit de maand is!

We sluiten de maand af! Er zijn nog maar enkele dagen over! Dit is het moment om Allah te vragen dat Hij je vergeeft. En vraag Hem: “Yaa Allah, laat me een nieuwe start nemen. Ik weet dat ik mezelf onrecht heb aangedaan. Ik weet dat ik veel, veel, heel wat misdaan heb…”
Ga gewoon zitten en praat ’s nachts met Allah. Praat gewoon met Allah. Vertel Allah wat je hebt uitgespookt. Geef het aan Hem toe, biecht aan Hem op wat je hebt uitgehaald. Maakt niet uit of je het in het Engels doet, of Urdu, of Bangla (of Nederlands!). Dat is niet belangrijk. Je hoeft het niet in het Arabisch te doen. Het maakt mij niet uit als je zelfs niet één Du’a kent, dat je helemaal geen Arabisch kent. Praat gewoon met Allah!


Vertel aan Allah wat het is
dat je gedaan hebt en huil bij Hem uit.
Die tranen zullen je dichterbij Allah brengen
dan ooit tevoren!

Maar ze moeten echt zijn. En het moet gaan tussen jou en Allah – en niemand anders. Dat gesprek is nodig… En dan is het aanbod van Allah: “Inna Allaaha yaghfiroe ‘dhdhoenoeba jamie’an. Innahoe hoewa alghafoeroe arrahiem” –  “Hij is degene die de ongelooflijk barmhartig is, ongelooflijk vergevensgezind!” Hij is degene die je altijd met zorg omringt, omhult met liefde, die je genade betoont, die je goedheid betoont.


Ik bid dat dit de maand is!

Dat dit de WEEK is, zelfs!
Vergeet de maand – die is al voorbij!

Dat dit de week is die JOUW week wordt.  
Dat dit de week is
waarin je een nieuwe start neemt.

Dat dit de week is
waarin AL je vroegere zonden verdwijnen.

En dat je begint als een slaaf van Allah die dicht bij Hem is gekomen en die Allah’s aanbod heeft aangenomen. Dit is zo’n mooie, prachtige maand. Ik bid dat Allah, azza wadjal, je die kracht geeft! En ik bid om het allerbeste in jouw leven, in het leven van je familie en in het leven van allen die je omringen:

dat je een bron van zegeningen voor hen wordt
en een reden waardoor ZIJ dichterbij Allah komen
doordat JIJ Hem meer nabij bent gekomen. 


.

Bron: http://www.quranweekly.com/juz-24-quranic-gems/

Het youtube-kanaal van Quran Weekly: http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.