Pareltjes van de Quran : Juz 27

“Weet dat Allah de aarde doet leven na haar dood.
Waarlijk, Wij hebben voor jullie de Tekenen
duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie begrijpen.”

Een overweging door Nouman Ali Khan
bij Juz 27, Surah 57, Ayah 16-17


Is het voor degenen die geloven nog geen tijd
dat hun harten zich vernederen
voor het gedenken van Allah en wat
is geopenbaard van de Waarheid (de Koran)?
En laten zij niet worden als degenen
aan wie de Schrift (de Tauraat)
voorheen was gegeven.
Toen werd de tijd voor hen te lang,
zodat hun harten verhardden.
En de meesten van hen zijn zwaar zondigen.

Weet dat Allah de aarde doet leven na haar dood.
Waarlijk, Wij hebben voor jullie
de Tekenen duidelijk gemaakt.
Hopelijk zullen jullie begrijpen.

We zitten aan de 27° Juz en we bevinden ons in Surat ul Hadied, nummer 57. Ik heb twee Ayaat voor jullie voorgedragen, de nummers 16 en 17. Ze zijn heel krachtig. Ik bedoel maar: deze Medinese Surahs (die zich aan het einde van de 27° Juz bevinden en doorlopen in de 28°) worden allemaal geacht een volk van Muslims dat verzwakt is in zijn geloof dooreen te schudden en hun geloof te revitaliseren. En Allah heeft zo’n manier om met ons te spreken dat… Als je deze Ayaat leest terwijl je bewust bent van het feit dat het Allah is die tot je spreekt… Het zijn echt levensveranderende Ayaat!

“Alam yanie lilladhiena aamanoe” – “Is de tijd niet al gekomen voor hen die geloofden?” Is NU niet het moment voor hen die geloven? … “an takhshaa qoeloeboehoem li dhikri Allaah” – “dat hun harten overweldigd worden door ontzag door het gedenken van Allah, omwille van het gedenken van Allah?” Dat hun harten worden vervuld met ontzag omdat ze Allah ook WILLEN gedenken? Om Allah te gedenken?

En hoe willen ze Allah gedenken?
“Wa maa nazala minal Haqq” En hun harten horen vervuld te zijn met ontzag “vanwege wat is neergedaald van de Waarheid.” Gewoon al het feit te luisteren naar de Quran moet hen overrompelen, dat ze dat ontzag voelen. 
We hebben 27 dagen lang naar Tarawieh geluisterd, zij die naar de Tarawieh zijn geweest: luisteren naar de Quran.

Allah stelt de vraag:
“Is het niet stilaan tijd dat je iets zou voelen?!
Wordt het niet tijd dat je je
overdonderd voelt doordat ALLAH
met jou praat doorheen die woorden?! 

“Wa laa yakoenoe ka alladhiena oetoe’l kitaaba min qabl” – “En ze kunnen maar beter niet worden zoals degenen aan wie het Boek werd gegeven, lang voor hen!”
“Fataala ‘alayhimoe ‘lamad” – “Toen ging er een lànge periode (tussen haakjes: een lange periode van verval) aan hen voorbij.”
“Faqasat qoeloeboehoem” – “Hun harten werden hard.” Je kon toen het Boek voor hen lezen, maar het maakte geen verschil. Het raakte hen niet! Ze hadden geen emotionele band met hun Boek. We leren in deze Ayah dat we worden geacht een emotionele – en niet enkel een intellectuele – relatie met de Quran te hebben! We moeten er een relatie mee hebben die ons tot tranen toe ontroert.

We moeten ons constant bewust zijn:
“Allah is aan het spreken tot MIJ!”
wanneer we luisteren naar de Quran!

Dat is de drijfkracht die ik wil voelen bij de Quran! Dat is de kans die we in deze maand krijgen: om hem te maken tot de maand van de Quran. Dat is wat we achterlaten: de kans om onszelf te veranderen in mensen die een relatie hebben met Allah en het touw dat Allah en ons verbindt is dit Boek!

En telkens we dit Boek beleven,
voelen we die nabijheid tot Allah
die ons tot tranen toe ontroert. 

Het hart moet overweldigd worden door de vrees voor Allah, met het bewustzijn, het ontzag voor Allah en de grootsheid van Allah. De spieren moeten gevoelloos worden. Dat maakt deel uit van de betekenis van “Khushu”, dat de spieren gevoelloos worden, weet je. Je hebt gewoon het gevoel overdonderd te worden.

“Wa kathieroen minhum faasiqoen” – “En de meesten onder hen zijn verdorven, zovelen onder hen zijn bedorven.” Met andere woorden, er zijn mensen die wel een relatie hèbben met het Boek, maar die zal helemaal niet emotioneel zijn. Het zal gewoon ritualistisch zijn… En dat is een tragedie! Dat is een geestelijke tragedie, wanneer onze relatie met de Quran niets meer is dan iets ritueel. Dat is waar deze Ayah over klaagt.

Wanneer de harten hard worden,
is het alsof ze dood zijn, niet?

En de volgende Ayah die ik met jullie wil delen… Subhaan Allah! “I allamoe anna Allaaha yoehyie al arda ba’da mauwtiha?” Kijk naar de plaats van deze Ayah! “Je hoort te weten dat Allah leven geeft aan de aarde nadat  ze was gestorven!” Wat heeft deze Ayah te maken met de vorige? In de vorige Ayah werden harten hard. Ze waren dood.

En Allah zegt:
“Ik kan de aarde terug tot leven wekken.
Denk je dat ik dan niet
je hart terug tot leven kan wekken?!”

“Qad bayyanna lakoemoe’l ayaati la’allakoem ta’qieloen” – “We maken de Tekenen duidelijk voor jullie, zodat jullie je verstand kunnen gebruiken.” Denk een beetje na! Denk eens wat na! Denk na over wat Allah zegt, wanneer Hij zegt: “Wij kunnen de planten terug tot leven wekken, de dode aarde.” Er is een seizoen dat komt, en de aarde komt terug tot leven.

Waarom breng ik dit ter sprake? Weet je, er is een bepaald seizoen waarin de aarde groen is, waarin de aarde weer tot leven komt. Ze was een tijdje dood en dan komt het seizoen, het wordt lente, en het is gewoon “rabbieja”! Alles verrijst en alles is vol leven en mooi en kleurig!

RAMADAN IS DE LENTE VAN ONZE HARTEN!

Het is in de Ramadan dat onze harten
terug tot leven komen omdat we
verbonden zijn met de Quran
tijdens de Ramadan. 

Zo hoort het te zijn! En deze lente hoeft niet in een herfst te veranderen. Dat hangt van jou af! Allah heeft deze dertig dagen gebundeld zodat je andere begeerten kan vermijden en zodat je je kan concentreren op je geestelijke verlangen. Maar vanaf hier…

Als jij en ik deze relatie kunnen onderhouden…
Als wij doorgaan met elke dag een beetje Quran te lezen…
en ons erover bezinnen… en er ernstig over nadenken…
Als we we gewoon dagelijkse een klein beetje van die aanmaning innemen… Elke dag begrijp ik dit Boek een beetje beter… Een klein beetje dichterbij Allah komen, elke dag… Dan zal ik niet moeten worden zoals degenen voor wie er een lange periode voorbijging en die totaal ongevoelig werden voor hun Boek.

Dit is een heel persoonlijke oproep, voor mezelf  en jullie allemaal, dat we niet lui worden als het om de Quran gaat… dat we niet toestaan dat we met de Quran een passieve relatie hebben… dat het een actieve relatie blijft… dat elke Salaat tot leven komt.

En buiten de Salaat proberen we er de taal van te begrijpen, de betekenis ervan te vatten, zo goed als we kunnen. En Allah zal die deuren voor je openen, dat beloof ik je! Allah zal de deuren van begrip openen en de deuren tot het onthouden van de betekenis en de deuren tot het bewustzijn van wat in het gebed wordt gereciteerd,… Dat zal allemaal wel op zijn plaats vallen. JIJ moet gewoonweg  de juiste intentie hebben.

Allah zegt: “Is het nog niet tijd?!”
…  Alsof Hij wacht!

“Alam yani?” – Is het niet nù?
Is het nog altijd niet tijd?!”

Dus: het IS tijd.
We antwoorden aan Allah:
“Ballaa, het IS tijd!” Het IS tijd dat we
ons terugkeren tot U!
Het IS tijd dat onze harten zacht worden!

 

Moge Allah ons allen zachte harten geven
die beven en zich overdonderd voelen
door Hem te gedenken en door Zijn Quran.
En moge Allah, azza  wadjal, deze Quran maken
tot een zaak en een “Hudja” in ons voordeel op
de Dag des Oordeels, en niet tot een zaak tégen ons.

.

Bron: http://www.quranweekly.com/juz-27-quranic-gems/

Het youtube-kanaal van Quran Weekly: http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.