Pareltjes van de Quran : Juz 29

Toen zei ik: “Vraag jullie Heer om vergeving.
Voorwaar, Hij is Vergevensgezind.
Hij zal dan overvloedige regens
uit de hemel over jullie neer zenden.
En jullie bezittingen en kinderen vermeerderen.
En Hij zal jullie tuinen schenken
en Hij zal jullie rivieren schenken.”
 

Een overweging door Nouman Ali Khan
bij Juz 29, Surah 71, Verzen 10-12

De 29° Juz! En we kijken naar Surah Noeh, de 71° Surah van de Quran. Ik heb ervoor gekozen om met jullie vandaag de Ayahs 10, 11 en 12 te delen. Daarin vertelt Noeh (vrede zij met hem) aan Allah wat hij met zijn volkals heeft gedaan, wat hij tot nu bij hen heeft bereikt en hoe het hem allemaal niet echt mee heeft gezeten. Er is voor hen niet echt veel veranderd. 

Maar Allah heeft ervoor gekozen om dit voorval te vermelden en daar schuilt een prachtig geschenk in. Dat geschenk is wat je krijgt wanneer je oprecht Istighfar verricht, wanneer je Allah om vergiffenis vraagt. Je vraagt blijkbaar dat Allah je vergiffenis schenkt, dus wat je dan daarvoor moet krijgen is vergiffenis! Maar er zijn nog extra voordelen verbonden aan het vragen om vergiffenis bij Allah die in deze Ayahs worden vermeld.

Het voor de hand liggende geschenk
als je Allah om vergiffenis vraagt
is de vergiffenis zelf.
Maar het houdt ook enkele wereldse gunsten in!

Zelfs nog in deze wereld zal je de voordelen beginnen zien van het feit dat je Allah vraagt jou vergiffenis te schenken. Wat zijn die dan?

“Faqoeltoe istaghfiroe rabbakum innahoe kana ghaffaara” – “En toen zei ik: ‘Vraag vergiffenis van jullie Meester. Hij is ongetwijfeld Iemand die voortdurend en herhaaldelijk en extreem herhaaldelijk vergeeft, en vergeeft, en vergeeft, en vergeeft en vergeeft’.”

“Yoersili assamaa’a aleikoem midraara” – “Als jullie vergiffenis vràgen van jullie Meester, dan zal Hij regen over jullie neer zenden die vol leven zal zijn!” Let op! Er IS regen over het volk van Noeh gekomen. Het is Noeh die hier aan het woord is. Er IS regen gekomen, maar het was vervuld van dood. Hij zegt: Vragen jullie Allah om vergiffenis, dan zal Hij regen stuurt die is vervuld van leven! Je leeft in een stad die wordt getroffen door droogte>. Wat is een manier om te zorgen dat er regen komt? Istighfar! Verricht Istighfar en Allah zal regen uit de hemel neerzenden!

Hij zegt: “Wa yoemdidkoem bi amwalin wa banien” – “En Hij zal jullie middelen uitbreiden wat betreft geld en kinderen!” Alle soorten fondsen en alle soorten kinderen! Je zal een goed en heilzaam werelds leven leiden, vervuld van alle zegeningen die je kan je genieten… Wat zijn die zegeningen? Regen uit de hemel, financiële middelen, kinderen…
“Wa yadja allakum jannaatin” – “en Hij zal voor jullie tuinen installeren” – “Wa yadja allakum anhaaran” – “en Hij zal voor jullie alle soorten rivieren voorzien.”

Onze Dien bevat ook wereldse voordeelpakketjes!

Istighfar, oprecht aan Allah vragen dat Hij je vergeeft, en Allah zal over je leven wereldse zegeningen uitstorten! Terwijl jij je voorbereidt op de zegening van de Akhirah (Hiernamaals)! Wat een prachtige godsdienst! Hoe mooi! En je moest niet eens vragen om die regen, je hebt niet moeten vragen om kinderen en geld, je hoefde niet te vragen om tuinen en rivieren in deze wereld. Daar hoefde je niet om te vragen! Je moet enkel oprecht aan Allah om vergiffenis vragen en Hij is blij dat je om vergiffenis vraagt dat Hij je die goederen hoe dan ook geeft. Die dingen betekenen niets voor Hem. Voor JOU is dat belangrijk. Voor Hem is het niets.

Wat voor HEM belangrijk is,
is dat jij Hem om vergiffenis vraagt.
DAT is waardevol voor Hem. 

We krijgen in deze mooie Ayaat een gevoel voor perspectief op wat een schat is in de ogen van Allah en wat een schat is voor ons. (Broeder Nouman herhaalt de verzen in het Arabisch) Tot welke mensen spreekt Allah hier? Het soort dat opgaat in zonden. En zij denken dat, als ze Allah gehoorzamen en Hem om vergiffenis vragen… Als je Allah om vergiffenis vraagtm ga je uiteraard geen misdaden tegen Allah meer begaan! “Als we geen misdaden meer plegen tegenover Allah, hoe gaan we dan ons geld nog verdienen? Hoe gaan we dan een goed leven verwerven? Hoe gaan we dan ons gezinsleven genieten?…”

Allah zegt: “Je moet niet denken
dat je door Allah te gehoorzamen
niet meer van je leven zal kunnen genieten!”

Je leven zal juist nog beter zijn dan wat je anders had gehad! Want als JIJ probeert voor jezelf een goed leven te bezorgen, dan sta alleen JIJ aan jouw kant. Maar als je Allah om vergiffenis vraagt, dan staat ALLAH aan jouw kant! Allah zal alle voorzieningen verzorgen, Allah zal voor de middelen zorgen,  Allah zal de kinderen bezorgen… Subhaan Allah!

Moge Allah ons ècht maken
tot een volk van Istighfar

en daardoor niet alleen
onze Dunya beter maken,

maar uiteraard ons allen
Zijn wonderlijke Vergiffenis

toekennen op de Dag des Oordeels.

.

bron:  http://www.quranweekly.com/juz-29-quranic-gems/

Het youtube-kanaal van Quran Weekly: http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.