Natuurwetten in dienst van de gelovige!

En jij zou zien dat de zon, wanneer zij opkwam,
zich aan de rechterkant van hun grot weg boog
en wanneer zij onderging, zich aan de linkerkant weg boog,
terwijl zij in de open ruimte ervan (lagen).
Dit behoort tot de Tekenen van Allah. Wie door Allah geleid wordt
hij volgt Leiding. En wie tot dwaling gebracht wordt,
hij zal nooit een helper vinden die hem recht leidt.

 

(De Edele Quran 18-17)

De jongemannen die in Surah Kahf worden beschreven zijn geen profeten. Het zijn gelovigen. En ze leven in een tijdperk waarin er geen profeten zijn. Dus ze leven in een tijd die lijkt op die van ons en ze willen gewoon hun Islam volhouden. Maar iedereen om hen heen is ertegen. Ze krijgen zelfs problemen met hun koning.

Nu beslist Allah dat, als zij zich tot Hem wenden,
Hij hen zal leiden al lijken de omstandigheden onmogelijk.

Er is geen geleerde bij hen. Ze zijn niet oud, dus ze zijn geen spirituele wijzen wiens Du’a altijd wordt aanvaard… Dit zijn jongelui. Een groepje jongeren. Maar kijk eens hoe Allah hen heeft bijgestaan! Wat is er zo wonderbaarlijk aan een verblijf in een grot? En ze sliepen heel lang. Prima. Maar deze Ayah gaat zelfs dààr niet over.

Dit is nog een ander mirakel dat Allah hen heeft gegeven:
“Wa tara Shams”: en je zal de zon zien
“Idha tala’at”: wanneer ze opkomt
“Tazaawaroe an kahfi’im dhatal yamien”:
dat ze rond hen afbuigt naar rechts!

“Wa idha gharabat”: en wanneer ze onderging
“Takriduhum”: gaf ze hen een lening.
“Karada” is het Arabisch voor
een gunst verlenen aan iemand.
“Laata shifaan”: de zon deed hen een gunst
door af te buigen naar links.

En dat is des te waanzinniger, want ze bevonden zich op een ruime open plek in die grot. En als het zo’n brede open ruimte is, dan moeten de zonnestralen gewoon binnen schijnen. Maar Alllah deed het licht rond hen wegbuigen. Letterlijk. Suhbhaan Allah!

En dan zegt Allah: “Dhalika min Ayaati ‘llah”
Dat hoort tot de wonderen van Allah.

 

Wanneer jonge mensen zich tot Allah wenden,
dan onderwerpt de wereld zich aan hen.
De wereld, de natuurwetten
onderwerpen zich aan hèn
omdat zij zich onderwierpen aan Allah.

Als je deze Ayaat leest, besef je dat Allah’s hulp zal komen op een manier die je nooit had verwacht. Nooit ofte nimmer verwacht!

 

Uit: https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2014/06/28/hoe-allah-de-jeugd-helpt-parels-uit-de-quran-2014-afl-1/

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is..., Sprokkels en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.