Wat doen we fout? (3 van 4)

Een eerste fout was ons gebrek aan wijsheid wanneer we iemand uitnodigen tot de Islam.  Allah gebruikt een fijne nuance: “Nodig uit tot het Pad van je Heer” laat ruimte voor groei. Het volstaat dat je start!
Een tweede vergissing is dat we teveel van mensen verlangen. We zetten ze zo zwaar onder druk dat ze uiteindelijk de Dien gewoon opgeven… Dat kan toch niet de bedoeling zijn!

3/ We geven de indruk dat alleen de allerbeste mensen naar Jennah gaan

We geven de indruk dat alleen de ALLERbeste mensen naar Jennah gaan, maar: “Jammer voor JOU…. Nu ja, je kan het altijd proberen he, maar… Bekijk jezelf! Zeg nou zelf: Jennah?! Jij?! Komaan!”

Allah zegt in de Quran 57:21
“Sabiqu ila maghfiratin min Rabbikum, wa jannatin ‘arduha  ka‘ardi as samaa-i
wa’l ardi ‘oedat lilladhiena ‘aamanoe bi Allahi wa Rasoelihi (…)” . Subhaan Allah…
Hij zegt: “Waarom probeer je niet je te spoeden naar Jennah?” Trouwens, als je je naar Jennah haast, betekent dit dat je je op een weg bevindt. Die beeldspraak wordt door de hele Quran aangehouden. We zijn op weg naar Jennah. En Hij zegt: “Waarom spoed je je niet naar Jennah.” Voor wie is het gemaakt? Jij moet je erheen spoeden – maar je haalt het niet hoor, jij niet? Wat zegt Allah?

“Het werd ingericht voor iedereen die
heeft geloofd in Allah en al Zijn Boodschappers.”

Beperkt Hij daarmee de toegang tot Jennah of gooit Hij de deur wagenwijd open? Hij opent ze! En ze staat zo wijd open dat het een extra geschenk is van Allah waarop we niet eens hadden gerekend! En daarom zegt Hij in diezelfde Ayah zelf: “Dhalika fadlullaahi. Yoetiehie man yasha’a. Wa Allahu dhulfadlil aziem!” – “Dat is de gunst van Allah. Hij geeft ze aan wie Hij wil. En Allah beschikt over enorme gunsten!”

Het is een enorme gunst die Hij aan de mens geeft: de hoop dat ze Jennah kunnen bereiken… En wat doen WIJ?! Zodra we de kans krijgen: “Wallaahi, die mensen…!” Hoe kan jij weten of iemand een munafiq is?! Hoe weet je: “Jij hebt shirk in je hart. Niets van je daden zal worden aanvaard. Jij gaat naar Jahannam!”

O mijn god! Bedaar! Lezen wij twee hetzelfde Boek?!
Ik zal je eens iets uit de Quran vertellen:
“Laa yaslaaha illa ‘l ashka”.

Voor ik deze Ayah vertaal, geef ik je een voorbeeld. Het is een onnozel voorbeeld, maar het zal dit punt wel duidelijk maken. Je weet dat er verkeersregels bestaan. Daar ben je mee vertrouwd tenzij je nog maar 17 bent. Maar als je daarmee vertrouwd bent, luister dan.

Die wetten zeggen: “Je krijgt een boete als je te snel rijdt.” Betekent dit dat je alleen maar een boete krijgt voor te snel rijden? Neen. Het betekent dat één van de manieren waarop je een boete kàn oplopen is wanneer je te snel rijdt. Er zijn andere manieren om een boete te krijgen, niet? Maar als er nu had gestaan: “Niemand krijgt een boete behalve degene die te snel rijdt” wat zeggen we dan? Dat alle anderen eraan ontsnappen. De enige misdaad is dat je te snel rijdt.

Allah zegt niet: “Yaslaaha ‘l ashka – Hij zal de slechtste mensen in de Hel binnenvoeren, Hij zal de ergste mensen in de Hel gooien.” Als Hij dàt had gezegd, dan was er nog ruimte: “De slechtste mensen zullen naar de Hel gaan, maar niet-zo-erg-slechte mensen ook.” Dat is echter niet wat Hij heeft gezegd: Hij zei: “Laa yaslaha illa al ashka – Niemand zal naar de Hel gaan, tenzij de ergste, slechtste, meest vreselijke soort mensen.” Al ashka, de gemeenste, de ellendigste en meest kwaadaardige mensen. Dàt zijn degenen die naar Jahannam zullen gaan. Wat is het concept dat de meeste moslims voor ogen hebben? Dat de meesten van ons in Jahannam belanden. Ya Rabb! Kijk naar de volgende Ayah:

“Wa sayyu Jannahbuhal adka.”

Hij heeft niet gezegd dat Hij niemand naar Jennah laat gaan tenzij de beste mensen, de meest rechtschapen mensen. Hij heeft gezegd dat Hij de meest rechtschapen mensen naar Jennah zal laten gaan. Zij zullen gered worden van Jahannam. Maar Hij heeft niet gezegd dat zij de enige zijn die gered zullen worden.

In verband met Jahannam sloot Hij de deur.
In verband met Jennah, het vers meteen daarna,
opende Hij de deur.
HIJ opent de deur, WIJ slaan ze liever dicht.
Niet zozeer voor onszelf, maar vooral voor anderen!

Het stoort me dat moeders dit soms doen met hun kinderen, wanneer ze niet luisteren: “Allah gaat je straffen!” Wat scheelt er met jou, dame? “Jahannam! Naar!” Moeders tegen hun kind!! Luister, dame. Je zou niet willen dat je kind door een wagen wordt aangereden of de trap af dondert. Je zou toch niet willen dat je kind zich prikt met zijn vork bij het eten en dat zijn tand uitvalt. Niets daarvan. Maar zonder enige moeite rolt het over je tong: “Jahannam!” Hier is iets erg mis! Echt, dit moet ophouden.

We planten al van jongs af aan het idee in hun hoofdjes
dat Jahannam bereiken gemakkelijk is en Jennah moeilijk.
Hoe wil je dat ze nog een evenwichtig leven leiden als je zoiets doet?!
Hoe wil je dat ze dan nog goede verwachtingen koesteren over Allah?

(wordt vervolgd) Link: https://www.youtube.com/watch?v=90jLQCcz-Dc

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.