Ramadan – rol alvast je mouwen op

“Yuriedu Allahu bikum ulyusr
wa laa yuriedu bikum ul’usr”
(De Edele Quran 2:185)

Alhamdolillah, uiteraard zijn we ons er allemaal van bewust dat de maand Ramadan met rasse schreden nadert. Het wordt dus tijd dat we elke mogelijkheid benutten om er onszelf en mekaar aan te herinneren en er ons zo goed mogelijk op voor te bereiden. We willen deze maand namelijk zo goed mogelijk benutten en geen enkele van de geboden kansen missen om Allah’s vergiffenis te verdienen en een nieuwe start te nemen in ons leven. Dus vond ik het een goed idee om vandaag mezelf en mijn familie, en jullie met jullie families, te herinneren aan de verschillende manieren waarop we het meeste voordeel kunnen halen uit deze Ramadan.

Daarom droeg ik bij het begin van deze Khutbah de Ayah voor over de maand Ramadan. Het is trouwens de enige Ayah van de Quran die het over de maand Ramadan heeft. In plaats van de hele Ayah met jullie te bespreken wil ik hier enkel het laatste deel ervan onder de aandacht brengen. Meestal hebben we in de Khutbah een half uur de tijd, of minder. En de bespreking van het begin van deze Ayah duurt zo lang dat we nog nauwelijks luisteren wanneer we aan het einde ervan komen, of de khatieb heeft op dat moment al niet meer voldoende tijd om aan dit laatste stuk de aandacht te besteden die het verdient.

Met andere woorden: mijn Khutbah vandaag concentreert zich dus enkel op het besluit. Dit zijn belangrijke opmerkingen van Allah (azza wa djal) over de mooie maand Ramadan. Hij zegt: “Yuriedu Allahu bikum ulyusr wa laa yuriedu bikum ul’usr  – Hij wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil geen moeilijkheden voor jullie.” Volstaat het eigenlijk niet gewoon dat iemand zegt: “Ik wil dat alles gemakkelijk voor je is”? Je hoeft daar niet nog eens aan toe te voegen: “En ik wil niet dat het moeilijk voor je is.” Je zegt niet: “Ik wil dat het eten heerlijk is en ik wil niet dat het slecht smaakt.” Dat laatste is niet nodig. Het wordt al verondersteld wanneer je zegt dat je wil dat het heerlijk smaakt. Dus wanneer Allah zegt dat Hij gemak voor ons wil, dan betekent dat meteen ook dat Hij geen moeilijkheden voor ons wil. Maar toch zegt Hij nog eens extra “wa laa yuriedu bikum ul’usr – en Hij wil geen moeilijkheden voor jullie.”

Waarom zou Hij (subhaanahu wa ta ‘aala) dat doen?

Deze manier van praten – met herhalingen waarbij je iets zegt en er de tegenstelling bijhaalt om beter te overtuigen – wordt gebruikt wanneer de toehoorder niet overtuigd is. Met het naderen van de maand Ramadan zijn er mensen die zuchten:

“O jee! Dit jaar valt hij in juli! Dat wordt moeilijk!”

Je hoort mensen die dit zeggen. En misschien zeggen ze het niet luidop tegen vrienden en familie, maar het speelt door hun hoofd. Dat zijn de mensen tot wie Allah spreekt wanneer Hij zegt dat Allah gemak voor je wil, dat Allah het je niet moeilijk wil maken. Hij heeft niet graag dat je het moeilijk hebt. Hij vindt het niet leuk om je te laten afzien, pijn te laten lijden, te laten zweten en honger en dorst lijden. Dat is niet iets wat Hij graag heeft en daar draait het hier ook niet om.

De andere reden waarom Allah zegt:
Yuriedu Allahu bikum ulyusr wa laa yuriedu bikum ul’usr”
is dat er geschenken vervat liggen in deze Ayah.

Een van de mooie geschenken in deze Ayah is dat Allah het vasten in de Ramadan gemakkelijker maakt dan op eender welk ander tijdstip tijdens het jaar. Dus, dat je vast tijdens de maand Ramadan zal gemakkelijk voor je zijn. Maar doe je dat tijdens een andere maand – en er zijn er onder jullie die het hebben geprobeerd – dan valt het je tien keer zwaarder. Je hebt geen energie, je kan het niet aan. Allah geeft je uitzonderlijk gemak in deze maand. Gewoon al deze ene uitspraak brengt meerdere vruchten voort.

Nog zo een is dat Allah ervoor zorgt
dat wij de vruchten van de Ramadan kunnen plukken

doordat Hij ons dat kleine beetje moeite oplegt: iman, taqwa, godsbewustzijn, de nabijheid van Allah, ontsnappen aan zonden, achterklap en kwaad… Dertig dagen lang zijn we verlost van de waswassa van Sjaitaan. Dat bereidt ons voor om dit leven aan te kunnen, zodat we de echte moeilijkheid aankunnen. De echte moeilijkheid is wanneer we voor Allah zullen staan. De mensen van wie hun Ramadanmaand werd aanvaard zullen het gemakkelijk hebben op de Dag des Oordeels omdat ze Allah’s vergiffenis hebben verdiend. Ze zullen geen problemen hebben bij het Laatste Oordeel omdat Allah dit probleem al voor hen heeft opgelost. Dus: “Yuridu Allahu bikum ul Yusr wa laa yuridu bikum ul Usr”

“Wa liyukmilu ‘l idda
Zodat jullie deze periode vervolmaken”

Maar dan ook nog dit. Allah heeft al gezegd: “Fa man shahida minkum ushshahra falyasumhu – Al wie de maand Ramadan meemaakt moet hem vasten.” Dus Allah heeft ons al eerder in dit deel van de Ayah gezegd dat we moeten vasten gedurende de hele maand. Goed. En nu zegt Hij: “wa liyukmilu ‘l idda  – zodat jullie deze periode vervolmaken.” Hij heeft al gezegd: “Vast de hele maand.” Wat bedoelt Hij dan met dat vervolmaken? Herhaalt Hij zichzelf? Zegt Hij nog maar eens hetzelfde? Eigenlijk zegt Hij nu nog méér! In het Arabisch komt “ikmal” van “kamal. Dat betekent niet enkel “voltooiing” maar ook “volmaakt maken, perfect maken”. Wat betekent dan dat “wa liyukmilu ‘l idda ”?

Allah wil niet dat we gewoon vasten in de Ramadan,
Allah wil dat we het tot dertig perfecte dagen maken.

Het gaat niet gewoon om het vasten. Daarover heeft Hij het al gehad. Maar er zijn nog meer dingen die we moeten vervolmaken in de loop van die dertig dagen. We moeten gedurende die dertig dagen werken aan perfectie, streven naar perfectie. Moge Allah ons allemaal “ikmal” geven in onze Ramadanmaand.

Wat houdt dat in?
Hoe streven we naar die perfectie in de loop van die dertig dagen?
Wat moeten we vervolmaken? Wat is het dat die dertig dagen perfect maakt? Weet je, het ligt in onze aard als mensen om veel fouten te begaan. We vergeten. Onze salaat is niet perfect. Onze wudhu verrichten we niet perfect. Onze vasten is niet volmaakt. Onze ogen kijken niet naar wat ze horen te zien en onze tong zegt niet altijd wat ze moet zeggen. Maar tijdens die dertig dagen span je je in om je tong te corrigeren, je doet je best om te werken aan wat je ogen doen, je doet je best om te werken aan je oren.

Wanneer we het dus hebben over “wa liyukmilu ‘l idda” moeten we even halt houden en op zoek gaan naar praktisch advies. We horen zo vaak spreken over het versterken van taqwa en betere mensen worden – vooral tijdens de maand Ramadan – maar ik dacht dat ik jullie beter wat meer specifieke adviezen kon geven. Ik weet dat we nu de zomervakantie hebben en ik zie veel kinderen in het publiek hier.

1/ Wel, kinderen, ik ga jullie als eerste aanspreken.
Als je ouders je een Ipod hebben gegeven of een mobieltje, of je hebt een Playstation of een X-box of een Wii thuis,… Bereid je van nu af aan voor op de Ramadan: geen videospelletjes tijdens de Ramadan. Maak je nu al klaar. Geen spelletjes. Heb je apps op je mobiel, wis ze dan. Maak je geen zorgen. Niet wenen, je pa zal ze je wel teruggeven na de Ramadan wanneer Sjaitaan weer vrij is. Maar op dit moment: verlos jezelf ervan. Geen Netflix in de Ramadan, geen Youtube in de Ramadan. Doe het weg. En begin daar NU al mee.

Voor we praten over goede dingen die we willen
doen moeten we de schade doen ophouden
.

Voor we “dhikr van Allah” doen moeten we de onachtzaamheid stoppen: je moet eerst ophouden met dingen die je gedachten afleiden van Allah! DAN kunnen we het hebben over het gedenken van Allah, azza wa djal. Dus zet je schrap. We gaan hier dertig goede dagen van maken! Je gaat je niet laten afleiden door videospelletjes, niet door film, tekenfilmpjes of televisieseries. Niets! Je stopt ermee.

En als jullie ermee ophouden, dan uiteraard ook de ouders, de volwassenen. Dat spreekt voor zich. Je hoeft niet alle nieuwsuitzendingen te zien. Gebruik het nieuws niet als excuus, want dat is niet wat je doet. Je kan de gebeurtenissen in de wereld toch niet veranderen. Ontspan je maar. Lees eventueel een paar artikels als het je echt zo interesseert. Maar voor de kinderen geldt als eerste: gooi de videospelletjes buiten deze maand. Ik zeg niet “voor altijd” want ik weet dat je niet zonder ze kan leven. Het lijkt voor sommigen wel alsof het hun zuurstof is. Het zal moeilijk zijn, maar doe het gewoon. Dat maakt deel uit van hoe jij deze maand perfect maakt.

Iets anders wat alle kinderen hier moeten doen (en hun ouders moeten hen daarin aanmoedigen!): stel jezelf een doel om een bepaalde hoeveelheid Quran uit het hoofd te leren in deze maand. Stel jezelf een doel. “In die dertig dagen leggen we elke dag één uur vast waarin we Quran uit het hoofd leren.” Het maakt niet uit of je nooit eerder iets uit het hoofd hebt geleerd. Misschien zitten hier mensen die alleen naar de moskee komen op jumu’ah, misschien komen ze zelfs alleen tijdens de Ramadan. Dat trek ik me niet aan, ik verwijt je niets. Al wat ik zeg is:

Kijk, deze Quran is voor ieder van ons en voor jullie familie. Ongeacht of je naar de moskee komt of niet, de Quran heeft rechten over jou en je kinderen.

Je moet er dus een punt van maken dat je wat Quran uit het hoofd gaat leren. Terwijl jullie nu zomervakantie hebben in een periode dat Sjaitaan je niet kan afleiden, zal je niet zoals gewoonlijk indutten wanneer je met oprechte bedoelingen de Quran zit te memoriseren. Andere keren doet Sjaitaan je inslapen wanneer je tijd doorbrengt met het Boek van Allah. Hij zal dat nu niet doen, hij kan het niet want hij ligt vastgeketend. Maak daar gebruik van!

Er zijn mensen die willen weten HOE ze Quran moeten leren. Dit wordt geen Khutbah waarin ik je leer Quran van buiten leren. Er zijn wel een paar dingen die jullie kunnen doen.
Lees gewoon één Ayah. Als je niet goed kan reciteren, download dan een goede, trage recitatie. Er zijn er zoveel op het internet. Lees en beluister de recitatie van een Ayah, lees het grondig en lees het tien keer terwijl je ernaar kijkt.
Kijk dan weg en reciteer de Ayah weer tien keer. En dan tien keer de volgende Ayah en daarna de twee Ayahs samen tien keer: reciteer tien keer terwijl je ernaar kijkt en dan tien keer zonder kijken. Voor je het goed en wel beseft ben je bezig Quran uit het hoofd te leren.

Voor de ouders die hier zijn: jullie moeten je kinderen belonen wanneer ze tijdens deze maand Quran leren. In de eerste plaats moet je een specifiek moment van de dag reserveren voor het aanleren van de Quran. Dan moet je hen belonen voor wat ze bereiken. En doe dat niet door hen nog meer videospelletjes te geven. Geef ze iets goeds. Neem ze mee voor een uitstap, doe iets bijzonders voor Eid. Je moet iets doen om je kinderen aan te moedigen. Dat dus alvast voor de kinderen.

Als je de Quran al kent, of het memoriseren is voor jou niet moeilijk, dan heb ik een bijkomende aanbeveling die geldt voor het hele gezin, niet alleen de kinderen. Maak er een punt van om tijdens deze Ramadan twintig Dua’s te leren. Twintig smeekbeden: het huis betreden, het huis verlaten, de moskee betreden, de moskee verlaten, naar toilet gaan, eten, kleding wisselen… Gewoon twintig Dua’s die je leert tijdens de Ramadan.
Dit zal je helpen voor de rest van je leven. Als je die zaken doet, zal je merken dat het gemakkelijker wordt om Allah te gedenken. We hebben allemaal zo’n boekje met Dua’s, maar die horen in ons hoofd en hart, niet op papier. Je moet die Dua’s aanleren. Dus maak van Quran-recitatie een project voor je gezin, en als je tijd hebt ook het aanleren van Dua’s.
Dat zal jullie allemaal goed doen.

2/ Nu richt ik mijn aandacht even tot de zusters.
Mijn eerste advies voor jullie dat je zelf ook dat wat je je kinderen opdraagt. En zusters, ik weet dat jullie echtgenoten je erg onder druk zetten om de meest uitgebreide iftar sinds mensenheugenis op tafel te toveren. Maar, broeders, zet jullie vrouwen niet zo onder druk dat ze de helft van hun vastendag doorbrengen met koken, de hele dag aan het fornuis koken, zonder iets anders te doen! Eet een lichte iftar. Maak hem niet zwaar. Frituur niet alles. Overdrijf niet in het koken. Je maakt genoeg klaar voor tien en er zitten er maar twee aan tafel!
Dit is de maand waarin we ons het advies herinneren van Rasoel Allah (vrede en zegeningen over hem) waarmee hij ons opdraagt één derde van onze maag te vullen. Één derde voor de maaltijd, één derde voor drank en één derde laat je met rust. Deze maand draait niet om eten. Je zit al tien minuten voor magrib aan tafel te wachten, je legt al een hoop ketchup op je bord, de frietjes erbij en de samose en zo,… Je maakt een berg van voedsel en als je daarmee klaar bent kan je nog nauwelijks op je benen staan voor het magrib gebed!

Het is zo jammer… De meeste moslims komen ààn tijdens de Ramadan in plaats van gewicht te verliezen. Eet normaal, eet lichte maaltijden zodat je nog energie hebt om te bewegen. Vul je maag niet. Dat is de training. Wat haalt het uit dat je de hele dag vast? Allah leert ons om de dag rond te komen met minder voedsel, en dan gaan we schransen aan het eind?! Zo mis je je doel! En als je er dan zo aan toe bent, hoe wil je dan naar Tarawih komen? En zelfs àls je dan al komt, dan duurt het slechts tot de tweede Rakah voor je ongeduldig wordt: “Wanneer gaat hij nu eindelijk in Rukuh, zeg! Dit duurt veel te lang!” Dat is wat er met je zal gebeuren. Maar dat wil je niet!

Je wil zoveel mogelijk uit deze maand halen.
Dat hangt af van hoe je eet, van wat je planning is,
van hoe gemotiveerd het hele gezin is om hun best te doen.
Iedereen moet hard werken. Iedereen.

Niet elk gezin staat op hetzelfde niveau.
Mash’Allah we hebben enkele Hufadz (*) in onze gemeenschap.
Heel wat mensen in onze gemeenschappen
komen hier voor zowat elk gebed.
Zij zijn hier. En er zijn zoveel mensen die hier niet zijn.
Niet iedereen staat even ver, maar weet je wat?

Je moet het deze Ramadan beter doen
dan wat jij de vorige Ramadan hebt gedaan.

Jouw gezin moet het deze Ramadan
beter doen dan tijdens de vorige Ramadan.

Jijzelf, de kinderen, je vrouw – iedereen.

Dit is geen wedstrijd met anderen, alleen met jezelf.

JIJ moet beter worden. JIJ moet jezelf afvragen
wat je de vorige keer hebt verknoeid
en hoe je het deze keer beter kan doen.

Dat was dus een beetje voor de zusters. Maar ook, zusters: zelfs wanneer je een maaltijd bereidt of veel tijd thuis doorbrengt, of je bent bezig met iets anders, probeer dan toch die tijd te gebruiken om te reciteren, de delen van de Quran die je al kent te herhalen, te luisteren naar recitatie of naar tafsir van de Quran. Het maakt niet uit of het in Urdu is, in het Arabisch of in het Engels: luister ernaar! Luister naar die uitleg.

3/ Ik heb ook advies voor de Hufaadz onder jullie in het publiek.
Veel van de Hufaadz doen in de Ramadan mash’Allah niets anders dan zich voorbereiden op Tarawih. Het enige waar ze aan denken is: “Ik moet mijn tekst herhalen, ik moet oefenen want vanavond moet ik tien mensen voorgaan in gebed, of honderd, of duizend. Ik moet mijn Quran oefenen.” Maar dat vermindert de Khushu van hun Ramadan! Bepaal een tijd waarin je oefent, maar omdàt je als Hafidz alhamdolillah de hele Quran al uit het hoofd kènt, moet je je nu zoveel mogelijk concentreren op het begrijpen ervan.

Het is een tragedie dat we nu een generatie zien die de Quran uit het hoofd hebben geleerd maar hem niet snappen. Dit is de maand waarin wij – en vooral de Hufaadz – er alles op moeten zetten om Tafsir te lezen, om te luisteren naar Quranuitleg, om ons dat wat we reciteren ook eigen te maken, te verinnerlijken. Je moet een programma hebben dat je elk jaar de Tafsir van 2 of 3 Juz studeert. Dus in de loop van de komende tien jaar zal je de hele Quran hebben bestudeerd, gewoon tijdens je Ramadans. Dat was specifiek voor de Hufadz.

4/ Dan tot slot wat goede raad voor de mannen in het publiek. Ik begin met hetzelfde advies als voor je kinderen: wis die apps van je smartphone. Ze zijn nutteloos. Doe ze weg! Verwijder de apps voor video-spelletjes, de Netflix app, de Amazon video-player app, … Wat voor apps je ook gebruikt voor je vermaak, je moet ze van je toestel wissen. Ze horen daar niet. Begin er nu mee. Zeg niet: “De eerste dag van Ramadan, alhomdolillah. Laat me tenminste nog seizoen vijf uitkijken.” Niet doen! Maak er komaf mee. Kap ermee. Gedaan! Allah, azza wa djal, heeft niet graag mensen die een waarschuwing horen en ze dan negeren en zichzelf wijsmaken dat ze later wel zullen veranderen. Hij houdt niet van die mensen. Allah, azza wa djal, beschrijft die mensen soms met erg harde woorden, die mensen die een waarschuwing horen en dan negeren: “Wie kan zich meer vergissen, wie is een grotere misdadiger dan degene die wordt herinnerd aan de Ayaat van zijn Meester en ze negeert?” (De Edele Quran 32:22) Met andere woorden: “Hij was onverantwoordelijk, zelfs al werd hij/zij eraan herinnerd.”

Neem dit dus ernstig:
maak komaf met je inname van “entertainment”
.

Wat we moeten innemen is het Woord van Allah, het advies van
onze Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) tijdens deze maand.
Dat betekent dat we de verdorven “input” moeten stoppen.
Het moet ophouden. Als je het niet voor de rest van je leven kan stopzetten,
respecteer dan tenminste deze maand. Dat is mijn eerste advies aan de mannen.

Mijn tweede raad aan de mannen is: maak je nachten niet te lang. Als je naar hier komt voor Tarawih en je verricht extra gebeden maar je staat niet op tijd op voor Fajr, of “O, ik sla Suhur wel over, het was een lange nacht” dan mis je de essentie! De fundamentele gebeden zijn Fajr en Isha in de Masdjid. Dat is je éérste doelstelling voor de Ramadan! Als je die doelstelling haalt, dàn pas voeg je er iets aan toe. Ga niet op visite na afloop van Tarawih. Als je hier komt – maakt niet uit voor hoeveel Rakaat – en je bent klaar met je gebeden, ga dan naar huis en ga slapen! Begin dan niet nog mensen uit te nodigen zodat je nog steeds wakker bent om 2 uur ’s ochtends en daarna raak je nauwelijks op tijd uit bed voor Suhur… Niet doen! Zorg dat je hier bent voor Fajr. En zeg dan niet: “Weet je wat, ik blijf gewoon de hele nacht op tot Fajr, dan mis ik het zeker niet.” Als je dat doet, dan sta je hier te slapen! Je wilt toch een èchte Salaah verrichten?! Het is niet gewoon de bedoeling dat je tot in de moskee geraakt en hier komt stààn. Het gaat erom Khushu te hebben tegenover Allah! Zorg dat je ’s nacht goed slaapt en kom op tijd hierheen, op tijd voor de Salaah.

Geniet van je Fajr. Wanneer Allah zegt: “Wa liyukmilu ‘l idda – Zodat jullie het getal vervolmaken”, maak dit dan tot een doel voor je Ramadan dat de mannen in dit publiek, en vooral de jongens van twaalf en ouder. Breng ze elke dag mee naar de moskee voor Fajr en Isha.

Dat is je doelstelling voor deze Ramadan.
We zorgen dat deze Ramadan meetelt! Zo hoort het.

Sommigen van jullie hier vandaag komen van een andere moskee. Maakt niet uit, ga naar om het even welke moskee bij jou in de buurt. Fajr en Isha. Fajr en Isha. Fajr en Isha… Waarom?

Omdat de Rasoel van Allah (vrede en zegeningen over hem)
ons heeft gezegd dat als iemand erin slaagt Isha en Fajr
te verrichten in Jamaa’ het is alsof ze de hele nacht hebben gebeden.

Waarom zouden we dan in de maand Ramadan de kans laten liggen om te worden beloond voor het bidden gedurende de héle nacht. Stel je voor, één van die nachten zal Laylat-ul-Qadr zijn! Dus zelfs al haalde je Laylat-ul-Qadr zelf niet, dan NOG heb je hem toch nog gehaald op basis van de woorden van Rasoel Ullah (vrede en zegeningen over hem) omdat je Isha en Fajr in de moskee hebt gebeden. Wie wil er nu deze buitenkans laten liggen?

Dit wordt een bijzondere maand voor ieder van ons. Laten we aan de slag gaan! Laten we er iets bijzonders van maken, zodat Allah ziet dat we er voor onszelf en onze familie speciaals werk hebben gemaakt van deze maand Ramadan.

“Wa liyukmilu ‘l idda  – zodat jullie deze periode vervolmaken”

Allah zegt dus: “Wa liyukmilu ‘lidda”

Daarna zegt Hij: “Wa litukabbiru Allaah ala ma hadakum…
Zodat je Allah’s grootsheid kan verkondigen
op de wijze waarop Hij je heeft geleid,
op basis van hoe Hij je heeft geleid.”

Dat heeft meerdere betekenissen, maar ik wil er dit toch uitlichten als voorbeeld.

Stel dat ik een werknemer was. Ik heb pas een job en die bestaat uit twee taken: ik moet de telefoon beantwoorden en ik moet e-mails beantwoorden. Dat is alles. Meer hoef ik niet te doen. En ik beslis, in mijn eentje: “Goh misschien kan ik toch beter ook wat fotokopies maken, bijspringen aan de receptie,…” Ik doe mijn eigenlijke job niet, ik begin gewoon al die extra dingen te doen.
De baas komt terug en vraagt: “Waarom neem je de telefoon niet op?!” en ik zeg: “Nou, ik vond dit eigenlijk ook wel belangrijk.”… Denk je dat ik die baan houd? Nee! Ik werd ingehuurd om een welbepaalde reden. Het is niet aan mij om de prioriteiten te bepalen. Die heb ik al gekregen van mijn baas. Mijn baas heeft me gezegd: “Dit is het belangrijkste, en dit is belangrijk.” Als hij zegt dat iets belangrijk is, dan is het belangrijk. En als hij van iets zegt dat het niet belangrijk is, dan is het dat niet. Hij beslist daarover, ik niet!

Waarom zeg ik dat? Omdat we de grootsheid van Allah verkondigen: “Allah is groter”. En het is Allah die de prioriteiten vastlegt volgens Zijn Leiding aan ons. Jij en ik bepalen niet wat prioritair is!
Voor sommige mensen is hun enige prioriteit in de Ramadan het vasten. Voor anderen is de enige prioriteit het sociale aspect: “Naar wiens Iftaar gaan we vandaag?” Dat is het enige wat telt. Wie bepaalt wat de prioriteiten zijn? Wat maakt deze maand belangrijk? Als je niet bij iedereen thuis op bezoek kan gaan tijdens de Ramadan, maar je verricht je gebeden wel correct, je werkt aan jezelf, je raakt vertrouwd met Allah’s Boek, dan heb je de juiste prioriteiten gekozen.

Maar als je voortdurend bij de mensen op visite gaat
en je gebeden mist, dan heb je gewoon dertig dagen gefeest.
Moslimfuiven in de huizen van verschillende mensen,
maar je bent nauwelijks in de moskee geraakt voor Fajr…
Wat voor zin heeft dat?!  Wie maak je wat wijs?

“Wa litukabbiru Allaah ala ma hadakum…” Je laat dus ALLAH de prioriteiten vastleggen, je verkondigt de grootsheid van Allah volgens hoe HIJ je geleid heeft en niet hoe jij vindt dat het zou moeten. Op de wijze zoals HIJ zegt dat je het moet doen.

En dan een laatste stuk: “Wa la allakum tashkoeroen.”

In die enkele minuten die ik nog heb, wil ik het met jullie hebben over iets wat ik onlangs heb meegemaakt. Ik ben pas sinds gisterenavond teruggekeerd uit een klein dorpje in Mexico. Een klein dorpje van zo’n veertien gezinnen die allemaal pas onlangs Muslim zijn geworden. Ze leven in de meest onvoorstelbaar armzalige omstandigheden die je je maar kan inbeelden, op twee uur vliegen van hier. Mexico stad is twee uur vliegen van hier. En dan nog eens anderhalf uur brengt ons naar het dorpje Chiapas. Als we daarheen gaan, dan kan de wagen niet sneller gaan dan 5 mijl per uur, want aan een hogere snelheid knallen de banden kapot. Je zou denken dat je ergens in een dorpje die in Pakistan bent of zo, maar je bent hier! Zuid Amerika.

Alhamdolillah, er zijn mensen hier die in hun tuin een hok hebben dat er beter aan toe is dan hun huizen. Hun huizen bestaan uit houten latten. Je kan door de spleten naar buiten kijken! Dus hangen ze er plastic, zoals van vuilzakken, voor om de regen buiten te houden. Het hele huis beslaat nog geen 3 meter bij 3 voor een man, zijn vrouw en vier kinderen. De vloer is gewoon aarde. De keuken is gewoon een draagbaar fornuisje in een hoek met een bus gas ernaast. Dat is de keuken. De badkamer is buiten, een ander hok. Als het regent, worden ze nat in de douche. Dat is hun situatie, zo leven ze…

En toch zal je merken dat zij
de gelukkigste mensen zijn die ik ooit heb ontmoet.
Hun kinderen zijn de gelukkigste kinderen
die ik ooit in mijn leven heb gezien.
Ze waren ZO dankbaar, voor elke kleinigheid!

Weet je, voor de maaltijd hadden ze een lam geslacht en alle 14-15 families kwamen bijeen in de kleine moskee die ze hadden. Trouwens, we moeten dankbaar zijn voor deze moskee. Die van hen is niet eens zo groot als onze schoenenzone. Dat is hun moskee en ze zijn er heel blij mee. We zitten daar dus en eten. Subhaan Allah, ze eten niet veel. Ze aten dus een beetje, en heel wat kinderen hielden nog wat over omdat ze het niet op kregen. Ook ouders kregen niet alles op. Ze hadden plastic zakken die ze wasten en hergebruikten. Ze stopten het vlees in de zakken voor de dag erna. Ze gooiden niets weg. Helemaal niets werd weggegooid.

Waarom vertel ik dat hier? Omdat de Ramadan eraan komt.
En wallaahi, wat zo pijn doet is dat we gaan vieren en feesten,
en er wordt zoveel voedsel weggegooid. Er blijft zoveel over.
Overal liggen plastic borden en bekers, mensen drinken
een halve fles water uit en gooien de rest weg.
Er ligt ergens een dadel, maar “die is van iemand anders z’n bord.
Weg! Gooi maar bij het afval.” Overal slingert eten rond.
We waarderen niet wat Allah ons geeft!

Aan het einde van de Ayah over de Ramadan zegt Allah:
“Wa la allakum tashkoeroen – opdat jullie dankbaar zijn.”
Noem je dit dankbaar zijn? Dankbaar ben je als je alles bijhoudt.
Dankbaarheid is dat je niets weggooit dat nog nuttig is.
Dankbaarheid is wanneer je niet zak, na zak, na zak vol afval over houdt.
En ze zitten niet vol afval, maar vol eten! Goed voedsel!
Dat klopt niet! Dat is onaanvaardbaar, volgens geen enkele norm!

Verspil geen voedsel tijdens de Ramadan! Leg niet meer op je bord dan wat je kan opeten. Neem altijd minder. Is het op, neem dan nog wat. Sommigen onder jullie hebben een slechte gewoonte overgehouden van waar jullie vandaan komen. Als je naar een trouwfeest gaat of zo, stapel je zoveel mogelijk op je bord want anders zou de volgende wel eens wat kunnen nemen zodat jij het daarna geen tweede keer kan halen. Denk niet op die manier! Neem gewoon een beetje voedsel, eet dat op en ga dan terug voor meer. Dit maakt trouwens deel uit van de les van de Ramadan, omdat Allah zegt dat Hij ons deze maand geeft opdat we dankbaar zouden zijn.  “Wa la allakum tashkoeroen.”

En de grootste vorm van ondankbaarheid is dat je je Salawaat verspilt.

Dit is een ernstige aangelegenheid. We moeten dit au sérieux nemen! Trouwens, zusters, als je ’s ochtends Suhur voorbereidt en je kookt er iets voor maar je gezin heeft niet alles opgegeten? Wel dan krijgen ze dat voor Iftar. Gooi het niet weg. Gooi de restjes van ’s morgens niet weg, gooi geen half brood weg, gooi de melk niet weg. Zeg niet: “O maar voor vanavond heb ik een andere maaltijd voorzien.” Neeneen! Wees dankbaar voor wat er is, voor wat Allah je heeft gegeven! Zeg niet bij jezelf: “Ik kan het me veroorloven.” Die Rizq is niet van jou of mij! En als wij niet dankbaar zijn, neemt Allah ze weer weg! Allah zegt dat Hij ons dat Hij méér zal geven als we dankbaar zijn! “la in shakartum laazeedannakum  walain kafartum inna AAathabee lashadeedun (De Edele Quran 14:7)” En wie niet dankbaar is, kan maar beter oppassen!

Dus, moge Allah (azza wa djal)
ons echt helpen om in deze Ramadan
de mensen te worden die we eigenlijk horen te zijn
en van deze Ramadan een middel maken
waardoor  we veranderen:
dat we betere mensen worden, dichter bij Allah komen,
echt de grootsheid van Allah leren verkondigen,
nader tot de Quran  komen.
En dat onze hele familie, van ons allemaal,
tegen het einde van de Ramadan
wat meer weten over de Quran,
iets ervan uit het hoofd hebben geleerd,
we kennen enkele nieuwe Du’a…

We komen in onze dagelijkse praktijk
steeds dichter en dichter bij Allah
en ook steeds dichter bij dit Boek.

 Ik bid dat Allah al onze gezinnen helpt om dit te doen. Verricht Du’a dat Allah ons allen helpt, ons allemaal de Rizq geeft om deze Gezegende Maand te beleven en de Nacht van Kracht, Laylat ul Qadr, te treffen. Moge Allah, azza wa djal, deze maand gebruiken als een excuus om al onze zonden te vergeven en die van ons gezin. En moge Allah, azza wa djal, de situatie van de moslims verbeteren, waar ze zich ook bevinden.

——–

Nog één laatste punt dat ik had vergeten.
Enkele weken geleden was ik uitgenodigd voor een activiteit, hier, van een organisatie die enkele gezinnen uit Syrië sponsort die hier asiel hebben aangevraagd. Deze families zijn volledig afgesneden van hun thuis en zullen hun Ramadan hier in Dallas doorbrengen. Neem contact op met die organisatie en nodig een van die gezinnen uit voor Iftar bij jullie thuis. Dit zijn Moslims die uit hun woningen werden verdreven. Het is onze taak om broers en zussen voor ze te zijn, om onze kinderen met die van hen te laten spelen. En lukt dat niet, ga dan naar hen toe. Koop je een Eid geschenk voor je kinderen, koop er dan meteen ook voor hun kinderen. Allah geeft ons dit geschenk dat we deze mensen in nood naar onze stad zijn gekomen.

Het zijn niet wij die hèn helpen, maar zij vereren ONS.
Als wij ons broederlijk tegenover hen gedragen
zal Allah op de Dag des Oordeels ons misschien vergiffenis schenken
omwille van onze goedheid tegenover hen.
Zij bewijzen ons een gunst door ons de kans te geven hen te helpen!

Moge Allah de toestand van de moslims helpen, waar ze ook zijn en vooral in gebieden als Syrië. Moge Allah de Islam helpen, waar dan ook. Dat Hij onze kinderen en de volgende generaties helpt om waardige vaandeldragers van deze Dien te zijn.

Bron (Engels): https://www.youtube.com/watch?v=RvP63WyOPnc

(*) hufaadz : meervoud van hafidz = iemand die de Quran uit het hoofd kent

Bron (Engels): https://www.youtube.com/watch?v=RvP63WyOPnc

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Ramadan – rol alvast je mouwen op

  1. Pingback: Ramadan! Lekker! Gezellig! | Quran waarderen

  2. Pingback: Plannen voor de Ramadan | Hallo IS(is)!

Reacties zijn gesloten.