Allah en Zijn Profeet over Laylat ul Qadr

Hieronder vind je een tweede deel van de notities die iemand maakte bij een les van Sheikh Abudl Nasir Jangda over Laylat ul Qadr. Insh’Allah heb je er wat aan. Het is geen “tekst” maar een reeks notities. Misschien is de nacht al voorbij dit jaar – mag Allah al je Du’a aanvaarden! Misschien is het vannacht, of een van de komende dagen.

Moge Allah je Du’a aanvaarden en mag deze tekst je helpen
om hem nog beter te beleven, nog beter te beseffen
wat een fantastisch en onverdiend geschenk deze nacht voor ons is.

WAT ZEGT ALLAH OVER LAYLAT AL-QADR? 

– In Surat al-Qadr vertelt Allah hoe fantastisch Laylat al-Qadr is:

“Voorwaar, Wij hebben hem (de Qur’an)
neergezonden in de Waardevolle Nacht.
En wat doet jullie wat de Waardevolle Nacht is?
De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.
De Engelen en de Geest dalen in haar neer
met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking.
Vrede heerst, tot aan de ochtendschemering.”
(De Edele Quran 97:1-5)

Allah noemt deze nacht “beter dan duizend maanden”.
Dit kan twee dingen betekenen:

– Het kan zijn dat Allah letterlijk “duizend maanden” bedoelt: 82 jaar en 4 maand.

  • Het is toegestaan dit letterlijk te interpreteren, omdat in de Muwatta van Imam Malik staat dat de Profeet (vzzmh) aan de Sahaba heeft gezegd: “Ik kreeg de leeftijden van de volgelingen van de profeten voor mij werden te zien. Allah informeerde me over hoe lang de volgelingen van de vroegere profeten leefden. Ze leefden honderden jaren Ik was erg verdrietig, omdat de gemiddelde leeftijd van mijn volgelingen tussen de 60 en 70 zal zijn en ze dus niet zo heel erg lang zullen leven. Ik vond het erg dat mijn Ummah niet in staat zal zijn op dezelfde manier aanbidding te verrichten als de mensen vroeger. Om mij te troosten heeft Allah deze Soera over Laylat ul Qadr geopenbaard, dat de beloning voor aanbidding tijdens die Waardevolle Nacht groter is dan duizend maanden.”
  • Een andere overlevering vermeldt dat de Profeet (vzzmh zijn Sahaba vertelde over sommige van de grootse persoonlijkheden uit de Ummah’s die voor ons kwamen. De Profeet had het in het bijzonder over mensen die heel lang hadden geleefd en die zo toegewijd waren dat ze Allah zelfs 80 jaar aan een stuk

Als wij eens een gebed hebben dat 2-3 uur duurt, tijdens een bijzondere nacht zoals in de laatste nachten van de Ramadan, dan staan we in gebed voor Tarawieh gedurende 2 uur aan een stuk. Gedurende die twee uur eten of drinken we niet en gaan we niet naar het toilet: we staan twee uur aan en stuk in gebed.
Als je dat in gedachten houdt, en dan bedenkt dat er volgelingen van profeten zijn geweest die 80 jaar aan een stuk door hebben gebeden… Stel je voor!

  • Nog een overlevering vermeldt dat de Profeet vertelde over godsvruchtige mensen uit het verleden die nonstop 80 jaar oorlog hadden gevoerd in Jihad fisabielillah. Toen de Sahaba dat hoorden waren ze een beetje bedroefd. Ze hadden het gevoel dat zij niet dezelfde kansen kregen als de volgelingen van die vroegere profeten.
    De Profeet (vzzmh) zei hen: “Allah troost jullie. Allah heeft Soerat al Qadr geopenbaard waarin Hij zegt: “Wij hebben hem (de Qur’an) neergezonden in de Waardevolle Nacht. (…) De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.

Dat is één van de betekenissen van “duizend maanden”: de letterlijke.
Als we tijdens die ene enkele nacht van Laylat al Qadr aanbidding verrichten, dan staat dat gelijk met het onafgebroken aanbidden van Allah gedurende meer dan 83 jaar. Beeld je eens de beloning in die we zullen krijgen voor 83 jaar en meer, nonstop… En we krijgen een nog beter beloning omdat we die aanbidding verrichting tijdens de nacht van Laylat al Qadr.

– De tweede betekenis van de uitdrukking “duizend maanden”: altijd.

Net als andere talen kent het Arabische bepaalde vaste uitdrukkingen en zegswijzen.
Als wij willen zeggen dat er veel is van iets zeggen we in het Engels “dozens and dozens (dozijnen en dozijnen)” (en in het Nederlands zeggen we “tientallen”) Willen we zeggen dat er nog veel meer is, dan zeggen we (in het Engels en in het Nederlands) “honderden en honderden” en wil je het over nog meer hebben dan zeg je “duizenden en duizenden.”
Probeer je duidelijk te maken dat er ergens zoveel mensen waren dat je ze niet kon tellen, dan zeg je dat ze met miljoenen en miljoenen waren.

Iets gelijkaardigs vind je in het Arabisch met het woord alf/alaaf, dat je kan vertalen als “duizenden”, maar dat qua betekenis valt onder “miljoenen en miljoenen.” Als Allah dan zegt dat je aanbidding tijdens de Waardevolle Nacht beter is dan duizend maanden, kan het dus betekenen dat het beter is dan eeuwigdurende aanbidding, alsof je je hele leven lang aanbidding verricht. Stel je eens voor dat je de mogelijkheid kreeg om elk ogenblik van je leven in aanbidding door te brengen vanaf de eerste seconde tot de laatste. Een leven vol aanbidding…
Aanbidding in die éne geeft meer en betere beloning dan levenslange aanbidding (khayroun min alfi shahr).

– In de volgende Ayah zegt Allah: “De Engelen en de Geest dalen in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking.”

– En in de laatste Ayah zegt Allah:
“Vrede heerst, tot aan de ochtendschemering.”
Dit betekent drie dingen:

  • Die nacht is vredig en rustig.
  • Die nacht is veilig. Allah beschermt je tegen Sjaitaan en afleiding gedurende die nacht.
  • De engelen gaan overal rond en wensen “Salaam” aan iedereen die in die nacht aanbidding verricht.

 

WAT HEEFT DE PROFEET (vzzmh)
OVER DE VOORDELEN VAN DEZE NACHT GEZEGD?

– De Profeet (vzzmh) heeft gezegd: “Al wie vast tijdens de maand Ramadan terwijl hij gelooft in Allah en hoopt op een beloning vanwege Allah, aan die persoon worden al zijn zonden vergeven. Al wie aanbidding verricht tijdens de Waardevolle Nacht, terwijl hij geloof in Allah en hoopt op een beloning, aan die persoon zal Allah al zijn vroegere zonden vergeven.”

– De Profeet (vzzmh) had het ook over hoe Sjaitaan zich niet op één lijn mag plaatsten met de zon wanneer ze die dag opgaat.

– In een andere overlevering heeft de Profeet (vzzmh) gezegd:

“De engelen dalen af tijdens Laylat ul Qadr
met de barmhartigheid van Allah
en met de zegeningen van Allah,
en ze brengen vrede en rust vanwege Allah.”

– De Profeet (vzzmh) heeft gezegd: “Tijdens deze nacht dalen de engelen neer en zeggen ze Salaam aan iedereen die Allah geudrende deze welbepaalde nacht aanbidt.”

– Wanneer de maand Ramadan aanbrak, vertelde de Profeet (vzzmh) over Laylat al Qadr al bij het begin van de maand, opdat de mensen er klaar voor zouden zijn. Hij zei: “De maand Ramadan heeft u bereikt. Allah heeft het vasten verplicht gemaakt gedurende deze maand. De poorten van het Paradijs zijn open tijdens deze maand. De deuren van het Hellevuur zijn gesloten deze maand. De Shayatien (duivels, onruststokers) zijn vastgeketend en opgesloten tijdens deze maand. Er is een nacht daarin die beter is dan duizend maanden. Degene aan wie aanbidding gedurende diie nacht werd ontzegd, aan die persoon is alles wat goed is ontzegd.”

– In een andere overlevering heeft de Profeet (vzzmh) gezegd: “Er is in de maand Ramadan een nacht die beter is dan duizend maanden. Aan diegenen aan wie de aanbidding van Allah is ontzegd tijdens deze maand, aan die persoon is al het goede dat bestaat ontzegd. Niemand wordt beroofd van het goede van Laylat al Qadr, tenzij degene die waarlijk, echt beroofd is van al het goede in de leven en  het volgende.”

 

De hele lezing in het Engels vind je hier.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.