Wat gebeurt er tijdens Laylat ul Qadr?

Hieronder vind je notities die iemand maakte bij een les van Sheikh Abudl Nasir Jangda over Laylat ul Qadr. Insh’Allah heb je er wat aan. Het is geen “tekst” maar een reeks notities. Misschien is de nacht al voorbij dit jaar – mag Allah al je Du’a aanvaarden! Misschien is het vannacht, of een van de komende dagen.

Moge Allah je Du’a aanvaarden en mag deze tekst je helpen
om hem nog beter te beleven, nog beter te beseffen
wat een fantastisch en onverdiend geschenk deze nacht voor ons is.

 

WAT GEBEURT ER TIJDENS LAYLAT AL-QADR?

– Sidratul Muntaha is de hoogst gelegen plek in de hemelen, net voor je de bij de Arhs van Allah komt.

Tijdens de Isra Wal Mi’raj ( de nachtelijke reis naar Jeruzalem en de hemelvaart), nam Jibriel de Profeet (vzzmh) mee tot aan Sidratul Muntaha en droeg de Profeet (vzzmh) op om van daaruit alleen verder te gaan, aangezien Jibriel daar geen toegang heeft. Sidratul Muntaha is namelijk de hoogste plek die engelen kunnen bereiken.

– Alle engelen komen bijeen bij de Sidratul Muntaha

Er zijn engelen die heel specifiek zijn gereserveerd voor Sidratul Muntaha en zij zijn de edelste van alle engelen: Malaaikatul Muqarrabin. Deze engelen bevinden zich het dichtst bij Allah. Daar, bij de Sidratul Muntaha, bevinden sommige engelen zich in ruku’, andere in sujood. Er zijn er die Alhamdulillah zeggen, er zijn er die Subhaan Allah zeggen en nog andere zeggen Allahu Akbar. Allemaal prijzen en loven ze Allah voortdurend.

– Temidden van al die engelen, als hun leider en coördinator, staat Jibriel (vzmh).

– Tijdens Laylat al Qadr (de Nacht van de Bepaling), op het moment dat de zon volledig onder is gegaan (want dat is wanneer de nacht begint), daalt Jibriel af van Sidratul Muntaha, door de zeven hemelen en door de sam’a (de hemel van deze wereld), en komt naar de aarde. Jibriel heeft twee groene vleugels. Hij opent die vleugels alleen tijdens Laylat al-Qadr. Samen met Jibriel komen ook de andere in golven naar de aarde. Het aantal engelen die zich daar op de Sidratul Muntaha bevinden is gewoon niet te tellen, en ze dalen allemaal af – de ene groep na de andere – en hergroeperen zich rond Jibriel. Er blijven maar engelen neerkomen van Sidratul Muntaha. Ze zijn met meer dan er keitjes en steentjes op de hele aarde zijn. Ontelbaar. Toch zijn dit nog niet eens àlle engelen die Allah heeft geschapen. Dit zijn enkel de engelen die bij Sidratul Muntaha gestationeerd zijn, de engelen die het dichtst bij Allah zijn. Allah is de enige die weet hoe groot Zijn hele verzameling en leger van engelen is.

– De Profeet (vzzmh) heeft gezegd dat de hemel het bijna begeeft onder de druk van het grote aantal engelen.

Tijdens Al Isra Wal Mi’raj zag de Profeet (vzzmh) dat er zoveel engelen zijn in de hemelen en in de lucht dat je nergens een plekje vindt waar er niet een engel in aanbidding is, of Allah prijst en eert, of neerknielt voor Allah. Alle hemelen zijn bedekt met deze engelen. De Profeet heeft na zijn ervaring tijdens Al Isra Wal Mi’raj ook verteld over Baytul Ma’mur, de Ka’bah in de hemel. Die ligt recht boven de Ka’bah bij ons.

– Elke dag zijn er 70.000 engelen die de tawaaf rond Baytul Ma’mur verrichten. Een engel die dat één keer heeft gedaan zal nooit meer opnieuw die kans krijgen. Ze krijgen die kans slechts een keer in hun leven. Dus sinds het begin der tijden tot aan de Laatste Dag zijn er elke dag 70.000 andere, unieke engelen die de tawaaf verrichten.

– Wanneer de malaaikat muqarrabin tijdens Laylat al-Qadr in groepen neerdalen op de aarde, verspreidt Jibriel (vzmh) ze over de hele aarde. Zwakke overleveringen beweringen dat de plaats waar Jibriel neerdaalt de Ka’bah in Mekkah zou zijn. Jibriel, de imam van alle engelen, stuurt de engelen uit in alle richtingen. Hij beveelt ze: “Ga naar elk huis op aarde waar er iemand Allah aanbidt en prijst.” De engelen gaan op pad en betreden elk huis op hun weg.

– De enige plaatsen waar de engelen wegblijven zijn plekken waar zich afgoden kunnen bevinden, viezigheid, najasa of iets onrein. Ze gaan dus overal binnen, elke plek op aarde, behalve daar waar zich verdovende middelen en alcohol bevinden. Een reden te meer om onze huizen te reinigen. Shaykh Abdul heeft het hier niet over de zonden die je al dan niet verricht (dat is tussen jou en Allah). Hij bedoelt dat je zaken uit je huis verwijdert. De engelen komen namelijk je huis niet binnen als er ook maar iets van alcohol of verdovende middelen te vinden is Met uitzondering van huizen met afgoden, met viezigheid, met alcohol of verdovende middelen, gaan de engelen stuk voor stuk elk huis binnen waar iemand bezig is met Allah te prijzen, te loven en te aanbidden.

– Jibriel draagt zijn leger op om bepaalde dingen te doen.

Hij zegt: “Wanneer je hun huizen betreedt en je hoort mensen Du’a verrichten, zeg dan ‘amien’ op hun Du’as.” Zij komen dus bij ons en zeggen ‘amen’ op elk van onze smeekbeden die we die nacht verrichten!

Jibriel zegt hen ook: “Zoek mensen die vannacht in gebed zijn en aanbidding verrichten. Verricht Du’a voor hen. Bid dat Allah hen vergiffenis schenkt. Bid dat Allah hen zegent. Bid dat Allah rust en vrede op hen laat neerdalen.”

De engelen gaan op zoek naar huizen, mensen en moskeeënwaar mensen bidden en aanbidding verrichten en dan verrichten zij voor hen deze Du’a: “O Allah schenk deze mensen vergiffenis. Wees deze mensen genadig.”

– Een mooie overlevering (Hadith) vertelt dat Jibriel zijn leger van engelen ook opdraagt: “Ga op zoek naar mensen die bidden en aanbidding verrichten en schud hen de hand. Geef hen Salaams.” De engelen en Jibriel (vzmh) doen hun ronde en geven Salaam een mensen die tijdens Laylat ul Qadr aanbidding verrichten. Stel je voor! De engelen zeggen “Salaam Alykum” tegen jou, ze omhelzen je, schudden je de hand, knuffelen je, verrichten Du’a voor jou en zeggen “amien” op al jouw smeekbeden!

Dit gaat zo door, de hele nacht lang. De engelen trekken de hele aarde rond, omhelzen de hele aarde, zeggen “Salaam” aan de mensen en “Amien” aan wie in aanbidding is tijdens deze nacht.

– Wanneer het tijd wordt voor Fajr, komen de engelen opnieuw samen rond Jibriel (vzmh). Hij roept ze smaen en van daaruit stijgt Jibriel op in de hemel – maar hij blijft in deze Dunya. Hij stijgt op en blijft hangen tussen de hemel en de aarde, daar waar de zon is. Alle engelen komen bijeen en ook zij stijgen op en verzamelen zich opnieuw rond Jibriel (vzmh). De engelen blijven daar hangen, tussen hemel en aarde, tot de zon opkomt.

– Er is een Hadith die vertelt dat de Profeet (vzzmh) ons heeft geleerd: “Verricht geen aanbidding terwijl de zon opkomt.” We mogen niet bidden terwijl de zon opkomt, we bidden Fajr voor zonsopgang. Eens de zon volledig is opgegaan mag je het shurooq gebed en het Ishraq gebed verrichten

– We bidden niet terwijl de zon opkomt omdat de Profeet (vzzmh) heeft gezegd dat op dat moment Sjaytaan zich op één lijn plaatst met de horizon in het oosten, waar de zon opgaat. De Profeett (vzzmh) heeft gezegd: “De zon komt op tussen de horens van Sjaitan. Sjaitan plaatst zich op één lijn met de horizon, zodat de mensen die zon aanbidden op het tijdstip van haar opgaan uiteindelijk Sjaitan aanbidden. “

– Op de ochtend na Laylat al-Qadr krijgt Sjaitan niet de kans zich op één lijn te plaatsen met de zonsopgang. Die ochtend is dus de enige keer in het jaar dat de zon opstaat zonder dat Allah probeert zich tussen haar en ons te wringen aan de horizon in het Oosten. Een van de tekenen van Laylat al-Qadr is dan ook dat de zon de ochtend daar na geen scherpe stralen heeft. De zon heeft daarentegen een algemene gloed. De Profeet (vzzmh) heeft gezegd: “De zon lijkt wel een bord of een schotel die helemaal rond is en die daaromheen een ronde gloed heeft. Er komen geen stralen uit de zon die dag.” De verklaring hiervoor is dat de aanwezigheid van al die engelen op het ogenblik van Fajr de zonnestralen afschermt. Dus wanneer we op die ochtend naar de zon kijken, kijken we als het ware door een filter van engelen.

– Na zonsopgang vertrekken Jibriel en alle engelen naar de verschillende niveau’s van de hemel.

Op elk niveau van de hemel in deze Dunya (en elk plekje in het hele universum, trouwens) zijn er engelen. De engelen in de hemel zien het leger van malaaikat muqarrabin (de engelen die Allah het meest nabij zijn) onder leiding van Jibriel naar boven komen. Wanneer de engelen in de hemelen dit leger van malaaikat muqarrabin zien, vragen ze hen: “Hoe was Laylat ul Qadr?” Jibriel en zijn engelenleger antwoorden: “Mash’Allah, het was heel goed. Alhamdolillah, het was uitstekend.” De engelen in de hemelen vragen : “Wie was er aan het bidden? Wie verrichtte aanbidding?” Jibriel (vzmh) en zijn leger vernoemen dan iedereen die ze hebben zien bidden tijdens deze Nacht persoonlijk en apart. Ze vermelden elke naam van iedereen die aanbidding verrichtte die nacht, en ze pochen over deze mensen : “Die-en-die, en de zoon van zus-en-zo, die vrouw, die man, die dochter van… verrichtte aanbidding deze nacht.” Jibriel en zijn leger pochen over deze aanbidders en spreken vol lof over hen tegenover de engelen in de hemelen.

– Na dit gesprek stijgen Jibriel (vzmh) en de malaaikat muqarrabin verder op, naar de eerste Hemel.

Weer vragen de engelen van die eerste hemel: “Je komt van Laylat ul Qadr. Vertel ons hoe het was!”” Jibriel (vzmh) en zijn leger noemen opnieuw iedereen die in aanbidding was die nacht bij naam, en ze spreken vol lof over hen. Dezelfde conversatie heeft plaats op elk van de niveau’s van de hemel wanneer Jibriel (vzmh) en zijn leger verder opstijgen. Ze blijven pochten over de aanbidders, ze blijven iedereen die aanbidding verrichtte of aan het bidden was tijdens Laylat ul Qadr aan alle engelen in alle hemelen waar ze voorbij komen.

– Dit gaat zo door tot Jibriel (vzmh) en zijn leger uiteindelijk aankomen bij Sidratul Muntaha, vanwaar ze vertrokken waren: de plek die zich het dichtst bij de Troon van Allah bevindt. De engelen staan voor Allah en brengen verslag uit. Allah weet, ziet en hoort alles uiteraard, maar de engelen brengen hun verslag uit. Daarbij vertellen ze: “Yaa Allah, onze Heer, we komen terug van Laylat ul Qadr en we hebben zoveel van je slaven aangetroffen terwijl ze U aanbaden. We vonden die-en-die, zoon van zus-en-zo. We vonden zus-en-zo, dochter van die-en-die.” Iedereen noemen ze, die engelen daar bij Allah, stuk voor stuk bij naam.

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.