Vriendelijk voor Firaun

Surah Ta Ha (De Edele Koran 20:43-44)

Heb je al eens stilgestaan bij de opdracht die Allah gaf aan Musa (aleihi salaam)?
Musa heeft, opgroeiend aan het hof van Firaun, heel goed gezien hoe wreed en monsterlijk het beleid van Firaun is. Om het jaar laat hij duizenden baby’s vermoorden, hij onderdrukt Musa’s volk, hij beschouwt zichzelf als god en laat geen tegenspraak toe. Zijn eigen vrouw is bang voor hem… Je kan je geen slechter mens voorstellen. “Sjaitaan zou zijn handtekening vragen” zegt Nouman Ali Khan over hem.

En toch zegt Allah:

“Gaat naar Fir‘aun: voorwaar, hij overtrad. 
En spreekt mild tot hem, moge hij zich laten vermanen, of er bang van worden.”

Een monster van een mens. Misdaad na misdaad na misdaad. Shirk van de bovenste plank. Maar Allah laat hem een kans om zich te beteren. Allah geeft Zijn boodschapper de opdracht om dat monster vriendelijk en beleefd aan te spreken.

Musa kent Firaun. Hij had kunnen zeggen: “Die wreedaard? Die is toch totaal verloren!” en heel zeker had hij kunnen zeggen “Geen voet zet ik daar binnen! Dat kost me mijn kop!” Maar wanneer Allah hem zijn opdracht geeft, vraagt hij enkel: “Dit wordt niet gemakkelijk. Dit kan ik niet alleen aan. Help mij om mijn taak te vervullen.”

WE LEREN HIER IETS UIT VOOR ONSZELF

Zolang dit monster leeft, geeft Allah hem de kans om zijn leven te beteren. Als Hij zo iemand die kansen blijft geven, dan zeker ook aan ons. Laten we nooit wanhopen over wat wij hebben misdaan. Als we onze fouten erkennen en terug willen keren naar Allah, dan staat Hij klaar met Zijn vergiffenis.

WE LEREN HIER IETS UIT VOOR DE MENSEN RONDOM ONS

Wie je ook op je pad ontmoet die slecht, gemeen of ongelovig is, niemand zal zo erg, zo wreed en zo grof tegenover Allah zijn als Firaun.  Toch geeft Allah – die heel goed weet dat Firaun zich nooit zal bekeren – aan Zijn boodschapper de opdracht vriendelijk en geduldig met die man om te gaan en te hopen dat het zal helpen. Waar halen wij dan het recht om mensen te veroordelen, af te schrijven en zelfs te doden vanwege een misdaad die niet in het minst de vergelijking met Firaun kan doorstaan?

Het oordeel is aan Allah, niet aan ons. 
De bestraffing is aan Allah, niet aan ons.

Onze taak is verkondigen, aanbieden, uitnodigen op een fijne manier
Onze taak is hopen en bidden dat onze uitnodiging iets teweeg brengt
en vertrouwen op Allah, de enige die harten kan leiden naar de waarheid.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is..., Quran - onze gids en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.